SPECIÁLNÍ TERMÍNY

NAPOMÁHAJÍ ORGANIZACI, A TEDY ZRYCHLENÍ RADIOVÉ KOMUNIKACE.

AMBUSH - Zaútočit z předem připravených pozic na nepřipraveného nepřítele.

BOGEY - Neidentifikovaná jednotka.

BREAK - Používá se pro oddělení rozdílných částí rozhovoru. Místo aby jste řekli "Out", použijete naše "Over. Break. Break." To posluchače upozorní, že po skončení zprávy bude následovat další a tedy že nebudete uvolňovat kanál. Často se používá i jako prostředek k nouzovému přerušení probíhajícího rozhovoru a vstupu s kritickou informací. Provedete to jednoduše tak, že počkáte, až na kanálu zazní "OVER" nebo "OUT" a vy do éteru plácnete své "BREAK!".

BREAK CONTACT - Jednotky musí okamžitě přestat aktivně bojovat s nepřítelem a stáhnout se od něj. Není to ale vždy ústup. Často se používá k tomu, aby se vyklidil prostor pro dělostřelecký zásyp nebo vrtulníkům. Pro airsoft je použitelný další hledisko, a tím je přeskupení jednotek následované úderem.

CEASE FIRE - "Palbu všech zbraní zastavit."

CONTACT- Boj nebo potyčka s nepřítelem.

CORRECTION - Říkáte tím: "Udělal jsem chybu v tomto přenosu a začnu od posledního údaje, který jsem řekl správně." Většinou to použijete, když špatně udáte místo nebo směr.

DOWN - Mrtví, není akceschopný. Opět malý příklad: "I've got 3 down and we've still got significant contact.", nebo "Opfor has 2 down and one maneuvering to our flank."

DRY - Bez munice, baterie, plynu.

ECHO ECHO - "escape and evade." Tento příkaz se používá, když už není nadále možné vést organizovaný ústup. Říká jedinci, že každý už je sám za sebe a nemůže tedy čekat ani palebnou podporu. Ani nevíte, jak se vám začne vařit krev, když to slyšíte do sluchadel.

ENEMY - Prostě nepřátelský cíl (tank, vrtulník, voják, atd.)

FIRE - "Palte na označený cíl."

FIRE AT WILL - "Palte dle uvážení."

FLANK - Znamená křídlo nebo týl jednotky. Taky se používá jako sloveso "to flank", tím je myšlen přesun na pozici odkud můžete střílet nepřátelské jednotce do zad nebo na křídlo.

FRIENDLY - Jednotka kladně identifikovaná jako přátelská.

GO LOUD - Tichý postup už není nutný. Povoluje použití zbraní bez tlumičů a jednotka může používat baterky nebo jiné zdroje světla.

I SAY AGAIN - Znamená, že budete něco opakovat. Možná je vám divné proč se prostě neřekne "repeat" bylo by to přeci kratší. Důvodem proč se "repeat" nepoužívá je ten, že po této zprávě by vám to dělostřelectvo vysypalo za krk (znamená pro artileri: "Opakujte palbu na předešlou pozici.")

INBOUND - "Jdou proti nám."

KLICK - Kilometr

MESSAGE (Follows/Ends) - Používá se k označení počátku a konce důležitých zpráv. Abych upřesnil co je považováno za důležité, tak tady je příklad: "Message Follows. Strategic Command authorizes use of force to secure area of operations. Message Ends."

MIKE - Prostě metr

(číslo) O'CLOCK - Vyjádření směru za předpokladu, že jste všichni otočeni čelem na 12 hodinu.

OPFOR - OPposition FORce - další výraz pro zlé hochy.

OUT - Označuje konec přenosu. Žádná odpověd není očekávaná ani vyžadovaná.

OUTBOUND - "Jdou od nás."

OVER - Také konec přenosu, ale tentokrát čekáme a vyžadujeme odpověď.

RADIO DARK - Zákaz použití radia do odvolání..

RADIO CHECK - "Jaká je moje síla a čistota signálu?"

RALLY (at) - Setkání na předem určeném místě (rally point).

RETREAT - Přerušit kontakt s nepřítelem a organizovaně (hlavě co nejrychleji ) se stáhnout do bezpečí.

ROGER - "Obdržel jsem zprávu a rozumím."

SAY AGAIN - "Prosím opakuj předešlou zprávu."

TANGO - Terorista, čily cíl.

TIME - "Následující sled čísel bude údaj času a data".

VISUAL - Říkáte, že jste schopen přímo vidět nepřítele.

WAIT - "Čekejte"

WAIT ONE - "Na pár sekund se odmlčím."

WAIT OUT - "Odmlčím se na delší dobu a pak se ozvu."

WEAPONS FREE - "Jste oprávněni použít zbraň."

WEAPONS HOLD - "Palte pouze pokud jste napadeni."

WEAPONS SAFE - "Nejste oprávněni použít zbraň."

WILCO - "Obdržel jsem zprávu, rozumím a provedu."

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL