601. skupina speciálních sil

Chtěl bych vás seznámit s nejelitnější českou jednotkou, která se svou kvalitou vyrovná obdobným jednotkám zahraničních armád, jako jsou americké SEALs nebo britské SAS..

001
DUM SPIRO SPERO
(DOKUD DÝCHÁM, DOUFÁM)

Historie

Historie 601. skupiny speciálních sil se začíná utvářet za druhé světové války ve Velké Británii, kde se československý odboj, pod vedením Františka Moravce, začína specializovat na diverzní činnost na území protektorátu Čechy a Morava. Většina výsazených skupin je zpravodajsky zaměřena.

Po válce vzniká na území Čekoslovenska 71. výsadkový prapor. Na jeho vzniku se podílí lidé jako je Paleček. Krzák a Čermota. Prapor se zaměřuje na diverzní činnost.

002

V roce 1948 v Československu dochází k politickým změnám. Změny se samozřejmě projevují i do výsadkového vojska. Už v roce 1949 je zatčen velitel výsadkových vojsk brigádní generál Karel Paleček a náčelník štábu podplukovník gšt. Rudolf Krzák, kteří jsou odsouzněni za velezradu, nedovolené ozbrojování a sabotáž Košického vládního programu.

Následně je prapor přetvořen z diverzního zaměření na hromadné výsadky, podle vzoru SSSR. Na podzim roku 1952 vzniká 22. výsadková brigáda, kterou tvoří 71.,72.,65. výsadkový prapor a 173.výsadkový dělostřelecký oddíl. Brigáda se stěhuje na Slovensko, dva prapory jsou umístěny v Přešově, třetí v Košicích a dělostřelecký oddíl je umístěn v Sabinově. Početní stavy brigády se blíží ke 3000, ale na Slovenku se jí nedostává materiálu ani financí. Přesto za nějaký čas vzniká v Přešově 22. průzkumný prapor,který je zaměřen na speciální operace. V roce 1955 je brigádě propůjčen čestný název "Banskobystrická" a v roce 1960 se brigáda stěhuje na Moravu,65.výsadkový prapor a 22.průzkumný prapor do Holešova, zbytek brigády do Prostějova. Následující rok se 22.průzkumný prapor se přetváří na 7.výsadkový pluk,jeho hlavním úkolem zůstávají nadále speciální operace a 65. výsadkový prapor se stěhuje do Prostějova.

V noci z 20. na 21. Srpna 1968 začala, obsazením ruziňského letiště,Ruská vojska okupovat Československo. Do Holešova doráží elitní tanková jednotka gardové "železné divize" ze Lvova s průzkumným praporem. Díky včasnému rozkazu velitele pluku Vladimíra Košana jsou v té době kasárny plné výsadkářu. Rusové samozřejmě požadují, aby se výsadkáři vzdali, ovšem výsadkáři požadavky zamítají a dokonce prohlášují, že pokud zaútočí, tak budou jejich tanky roztříleny RPGčky. Díky kvalitě a respektu holešovských výsadkářů, rusové neútočí, ale zbudovávají si tábor poblíž kasáren. Výsadkáři jdou také, na požadevek místního národního výboru, hlídat poštu a některé další instituce ve městě.

Následující noc dostává velitelství pluku rozkaz, aŤ zjistí, kde se nacházejí zadržení českoslovenští představitelé a vypracucí plán k jejich osvobození. První varianta je, že jsou drženi na ruské ambasádě, druhá, že jsou v Polsku. Pro druhou variantu se vypracovává plán, kde se počítá se zmocněním několika letadel, provedením výsadku nad polskem a zpátky by se politici vrátili v malém letadle kopírující terén. Protože holešovská kasárna by byla snadným cílem, vydává velitelství rozkaz vyslat tajně část výsadkářů k Hostýnským vrchům, protože by zde byl lepší terén pro případnou obranu a navíc výsadkáři znají dokonale tuto krajinu protože zde pravidelně trénovali. Plánuje se partický boj. V té době se taktéž opevňují kasárny.

Po obdržení zprávy, že vláda vyjednává pod nátlakem v Moskvě, skonaly veškeré naděje a proto jednotka skládá zbraně. V roce 1969 je zatrest 7. výsadkový pluk rozpuštěn a vojáci, ktěří nejsou propuštěni do zálohy, jsou převeleni do Prostějova. 22. výsadková brigáda je pak zredukována na 22. výsadkový prapor. V roce 1983 je obnovena 22. výsadková brigáda, roku 1987 je založen 43. výsadkový mechanizovaný prapor, který je nástupcem 71. výsadkového praporu.

Po převratu v roce 1989 se struktura jednotky přibližuje obdobným jednotkám armád NATO. V roce 1991 se z brigády stává 22. speciální skupina. V roce 1993 je přejmenována na 6. speciální středisko a v roce 1995 na 6. speciální brigádu. V roce 1999 brigáda obdržela čestný název "generála Moravce" a byla nasazena v rámci operace KFOR, kde byla v prvosledových jednotkách. V roce 2001 vzniká 6. skupina speciálních sil a 10.5. 2002 dostává jednotka svou bojovou zástavu. Od 1.7.2003 je 6. skupina speciálních sil přejmenována na 601. skupinu speciálních sil.

003

Úkoly jednotek

601. skupina speciálních sil je samostatný druh vojska, který nepodléhá velitelství specializovaných sil, ale přes náčelníka vojenské zpravodajské služby přímo ministru obranu. Skládá se z Velitelství, štábu, bojové a zabezpečovací jednotky. Jednotka je určena k plnění hlavně úkolů strategického významu, kde z rúzných důvodů není možno použít konvenční síly. Jednotka cvičí s obdobnými jednotkami z jiných armád, jako jsou například americké SEALs a britské SAS.

Výběrové řízení

Uchazeč musí mít lékařské osvědčení se zdravotní klasifikací A, dále musí mít negativní výpis z rejstříku trestu a maturitu. Výběrové řízení probíhá dvoukolovým způsoben. Uchazečí k zabezpečovacím jednotkám absolvují pouze první kolo, které trvá dva dny. Jedná se o běžné armádní přezkoušení fyzické zdatnosti, kde se požaduje dvanáctiminutový běh, shyby, kliky, leh-sedy a plavání na vzdálenost 300 metrů. Uchazeči musí splnit minimálně základní normy své kategorie a dosáhnout celkového počtu 200 bodů. Následuje zhruba pětihodinový psychogický test. Druhé kolo je už desetidenní a je jen pro uchazeče k bojovým jednotkám. První den probíhají úvodní fyzické testy a psychotesty. Druhý den se fasuje vybavení, uchazeči dostanou polní oděv, spací pytel, baret a ostatní výstroj pro plnění úkolů (kromě pevných bot, které si musí uchazeč donést vlastní). Následuje přesun do výcvikového zařízení, kde na uchazeče čekají další fyzické cvičení a běh, prokládaný přenášením břemen a psychotesty. Pak ještě přesuny na 30/40/60 km. Uchazeč nejdřív plní úkoly sám, potom ve dvojici a nakonec ve skupinách, aby se prověřila schopnost vzájemné spolupráce. Samozřejmě i tato část je prokládaná psychotesty. Uchazeć může kdykoliv odstoupit z výběrového řízení a je neustále sledován kvalifikovanými instruktory a lékařem.

Sto bodů fyzické zdatnosti:

 • 6 shybů na hrazdě
 • 38 sedů–lehů za minutu
 • 20 kliků za půl minuty
 • uběhnout 2400 metrů za 12 minut
 • 300 m uplavat za 7 minut

Uchazeč musí získat 200 bodů lepšími výsledky.

004

Výcvik

Po úspěšném přijetí je zájemce začleněn do skupiny speciálního průzkumu nebo skupiny speciálního určení. Výcvik probíhá ve skupině a postupně se zaměřuje na specializaci. Následně dalším vzděláním se stává ze specialisty instruktor.

Možnosti jsou:

infiltrace - výsadkář/volné pády, výsadkář/tandemové seskoky, potapěč
hlídka - spojař, zdravotník, ženista, odstřelovač.

DATA
 • NÁZEV :
 • 601. skupina speciálních sil
 • DATUM VZNIKU :
 • 01.07.2003
 • PŘEDCHŮDCE :
 • 6. skupina speciálních sil
 • NADŘÍZENÉ VELITELSTVÍ:
 • 01.07.2003 ministr obrany cestou ředitele
  Vojenského zpravodajství
 • DISLOKACE :
 • 01.07.2003 Prostějov
 • VELITEL :
 • 01.07.2003-30.11.2006 Páleník Ondrej (plukovník)
  01.12.2006-30.04.2010 Kovanda Milan (plukovník)
  01.05.2010 Řehka Karel (plukovník)
 • PODŘÍZENÉ JEDNOTKY:
 • 01.07.2003 1. středisko speciálního výcviku
  01.07.2003 2.středisko speciálního průzkumu
  01.07.2003 3.středisko speciálního určení
  01.07.2003 4.středisko velení a zabezpečení
 • ČESTNÝ NÁZEV:
 • 01.07.2003 generála Moravce

zpet

zdroj: www.airsoftguns.cz (Lukáš Ruprecht)


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL