FONETICKÁ ABECEDA - HLÁSKOVÁNÍ SLOV

Při předávání zpráv může docházet vlivem hluku, povětrnostních podmínek, technického zařízení ... ke zkreslení předávané informace.Špatné pochopení předávané zprávy může mít u armádních jednotek katastrofální následky.

Představte si situaci kdy průzkumník hlásí polohu nepřátelského stanoviště jako čtverec: " Bé 7". Špatným příjmem mohlo dojít k záměně za "Dé 7". Pokud se zrovna nejedná o šachovou partii, může dělostřelecká baterie zaútočit třeba na pozici průzkumné skupiny.

Armádní speciální průzkumné jednotky používají v současné době takové komunikační prostředky, které nepředávají informace formou mluvené zprávy. Informace se zadávají písemnou formou a vysílačka provede zašifrování a odvysílání. Příjemce opět zprávu dekóduje a přečte.

Tato zařízení nejsou ale běžnou součásti všech vojsk. Proto se používání hláskování důležitých zpráv stále používá. Pro správné hláskování jsou stanovené přesné postupy.

Tabulka uvádí naše a mezinárodní označení jednotlivých písmen. Přiřazená jména jednotlivým písmenům mají zaručit jednoznačnou identifikaci písmene i ve ztížených podmínkách.

ABECEDAFONETIKA ČESKÁVÝSLOVNOST ANGLICKYFONETIKA ANGLICKÁVÝSLOVNOST ANGLICKY
AADAM[ei]ALPHA[alfa]
BBOŽENA[bi:]BRAVO[brávo]
CCYRIL[si:]CHARLIE[čárlí]
ČČENĚK - - -
DDAVID[di:]DELTA[delta]
EEMIL[i:]ECHO[ekou]
FFRANTIŠEK[ef]FOXTROTT[foxtrot]
GGUSTAV[dži:]GOLF[golf]
HHELENA[eič]HOTEL[hou'tel]
CHCHRUDIM - - -
IIVAN[ai]INDIA[indija]
JJOSEF[džei]JULIETT[džulijet]
KKAREL[kei]KILO[kílou]
LLUDVÍK[el]LIMA[líma]
MMARIE[em]MIKE[majk]
NNERUDA[en]NOVEMBER[nou'vembr]
OOTAKAR[ou]OSCAR[áskr]
PPETR[pi]PAPA[papá]
QQUIDO[kju:]QUEBECK[ke'bek]
RRUDOLF[ár]ROMEO[roumijou]
ŘŘEHOŘ---
SSVATOPLUK[es]SIERRA[si'era]
ŠŠÁRKA - - -
TTOMÁŠ[tý]TANGO[tengou]
UURBAN[ju:]UNIFORM[junifórm]
VVÁCLAV[vi:]VICTOR[viktr]
WWILIAM[dablju:]WHISKEY[wiski]
XXAVER[eks]X-ray[extrej]
YYPSILON[wai]YANKEE[jenki:]
ZZUZANA[zed]ZOULOU[zulu]
ŽŽOFIE---
1JEDNA-ONE[wan]
2DVA-TWO[tú]
3TŘI-THREE[srí]
4ČTYŘI-FOUR[fór]
5PĚT-FIVE[fajv]
6ŠEST-SIX[six]
7SEDM-SEVEN[sevn]
8OSM-EIGHT[ejt]
9DEVĚT-NINE[najnr]
0NULA-ZERO[zírou]
,ČÁRKA-COMMA[koma]
.TEČKA-PERIOD[pírijed]
( )ZÁVORKA-CURVE[kérv]
[ ]ZÁV.HRANATÁ-BRACKET[brekit]
/LOMÍTKO-OBLIQUE STROKE[oblík strouk]
:DVOJTEČKA-COLON[kouln]
;STŘEDNÍK-SEMICOLON[semikouln]
-POMLČKA-DASH[deš]
=ROZDĚL-EQUALS[íkvuels]
!VYKŘIČNÍK-EXCLAMATION MARK[eksklemejšn márk]
?OTAZNÍK-INTERROGATION MARK[interegejšn márk]
MEZERA - SPACE[spies]

VYSVĚTLIVKY K VÝSLOVNOSTI

  • : každá samohláska, za kterou je dvojtečka, se stává dlouhou
  • ae velmi široké otevřené e
  • e temné úzké [e]
  • w obouretné [v]
  • s neznělá sykavka podobající se [s], při jejímž vyslovení se špička jazyka vsune za horní zuby
  • z znělá sykavka, podobající se [z], při jejímž vyslovení se špička jazyka vsune za horní zuby
  • n zadopatrové nosové [n] podobající se českému [n] před hláskami [k] nebo [g] (například ve slově banka)

Většina slov v angličtině má jeden přízvuk, nejčastěji na první slabice. V ostatních případech je před přízvučnou slabikou uveden znak idea [ai'di-e-].
Slova se v anglické větě vyslovují plynule a jedno navazuje na druhé. Ve větě mají přízvuk všechna významová slova.

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL