PŘEDPŘÍPRAVA ZÁSAHU

Každý zásah proti jakémukoliv cíli musí být dobře naplánovaný a připravený. Všichni aktéři musí být seznámeni s cílem zásahu i se svou funkcí \ pozicí v rámci zásahu. Logicky musí být všichni perfektně a jednotně označeni, aby nedošlo k záměně kolegy za narušitele. Podle cíle akce je nutné navrhnout vhodnou strategii. Příprava a plánování samotné akce, většinou zabere dobrých 80% času z celého zásahu a je jednou z nejdůležitějších činností, která ovlivní výsledek.

TAKTICKÁ OSNOVA PŘÍPRAVY ZÁSAHU

 1. Účel a cíl akce: jasné stanovení účelu a cíle akce, kterého tím chceme dosáhnout.
 2. Rekognoskace zájmového bodu a okolí: zjištění všech dostupných údajů o objektu zájmu (vstupy, přístupové cesty, okolní terén, počet narušitelů, výzbroj, frekvence hlídek a jejich pohyb kolem objektu, okna, výška oken, skryty kolem budovy, technika, možná reakční doba posil protivníka… atd.), určení rozchodiště týmu při útok na objekt, vytipování pravděpodobného místa vniknutí do budovy.
 3. Taktická porada před útokem na budovu: rozplánování útoku (rozmístění odstřelovačů, směr útoku, výběr místa vniknutí do budovy, způsob vniknutí…)
 4. Materiální zajištění: podle výše zjištěných informací, zajistit veškeré potřebné vybavení: zbraně, baterky, nákresy budovy, komunikační technika, ochranné pomůcky (vesty), specifický materiál (lanový materiál), technika (vrtulník, automobily), apod.
 5. Izolace zájmového objektu: odizolování objektu od okolí a zajištění přístupových cest k objektu zájmu. Cílem je zabránit protivníkovi v posílení skupiny, která se brání v cílové budově.
 6. Pokrytí nebezpečných míst: místa v okolí objektu, místa vstupu. Např. jedno družstvo, obvykle bude toto družstvo zároveň provádět i odizolování objektu se rozmístí tak, aby pokrylo palbou všechna nebezpečná místa (okna, dveře, otvory ve zdi, střechu), odkud by protivník mohl ohrozit útočnou skupinu při jejím přiblížení k místu vstupu. Také z důvodu, aby byly pod kontrolou všechny únikové možnosti nepřítele. Tím se zamezí situaci, kdy jednotka vnikne do prázdného objektu, kdy mezitím protivník objekt opustil nehlídaným východem. Z tohoto důvodu je potřeba detailní informace o všech možných, i nejméně pravděpodobných vstupech a výstupech z objektu a jejich zajištění minimálně např. pomocí odstřelovačů či technických prostředků (vodní děla, helikoptéry, kamerové systémy, bezpečnostní zřízení, alarmy, apod.)

 7. Výběr místa vstupu: velitel zásahu určí způsob a místo vniknutí do budovy (pokud je to možné, je žádoucí využít nějaké nečekané možnosti např. proražení zdi náloží, vysazení na střeše budovy apod.)
 8. Přiblížení k objektu zájmu: samotné přiblížení k objektu zájmu na takovou vzdálenost, aby nebyla odhalena přítomnost útočné skupiny, před přímým útokem na objekt.
 9. Přesun útočné a poutací skupiny k objektu: ve chvíli, kdy je budova zajištěna zvenčí a pokryta všechna riziková místa, poutací skupina zaujme, nejlépe na opačné straně plánovaného vstupu pozice. Útočná skupina se postupně rozmístí poblíž vytipovaného místa vstupu do objektu.
 10. Upoutání pozornosti: poutací skupina upozorní na sebe střelbou, zaměstná pachatele a tím odpoutá jeho pozornost od vstupu útočné skupiny do objektu. Tato činnost je obvykle zahájena nějakou razantní akcí (např. odpálení nálože, použití RPG, silná střelba + RG apod.), pro odpoutání pozornosti od místa, kde bude proveden vstup do objektu.
 11. Vniknutí do objektu: ve stejném čase, kdy poutací skupina zahájí svou činnost na odvrácení pozornosti, vstupuje do budovy útočná skupina a snaží se ovládnout nástupní prostory (chodby, schodiště). Tím umožní přísun dalších jednotek do objektu a zvětší si svoje manévrovací prostory
 12. Obsazení budovy: při čištění místností používají jednotky standardních CQB drilů
 13. Reorganizace a upevnění pozic: po vyčištění budovy reorganizuje velitel svoji jednotku v závislosti na velikosti ztrát. Rozmístí družstvo, četu k obraně proti případnému odvetnému protiútoku protivníka.
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

     

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL