TAKTIKA V OBRANĚ ÚZEMÍ (OBJEKTU)

6 ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL

  1. určení bráněného území
  2. rozmístění obranných pozic
  3. vzájemná podpora
  4. maskování
  5. záložní pozice (kruhová obrana)
  6. dlouhodobé nasazení

URČENÍ BRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ

Bráněné území (objekt) musí být takticky nebo strategicky významný, pro roty AZ jsou to ODOS - objekty důležité pro obranu státu. Obranu lze realizovat dvěma způsoby. Přímo obsadit a bránit zvolené území nebo bránit přístupy k němu. V operacích pro zajištění vnitřní bezpečnosti se na přístupech do bráněného území (objektu) budují kontrolně - propouštěcí místa (KPM).

01

ROZMÍSTĚNÍ OBRANNÝCH POZIC

Obecné pravidlo říká, že obranné pozice by měly být umístěny na vyvýšeném místě, ze kterého je dobrý výhled do směru, ze kterého se očekává nepřítel. Zvolené pozice by také měly umožnit plné využití dostřelu a účinku zbraní družstva (čety, roty) a omezit využití zbraní nepřítele. Umístění vlastních pozic na odvrácené straně svahu např. znemožní nepříteli využít delšího dostřelu svých zbraní. Jednotlivá postavení (zákopy střelců, pancéřovníků, kulometná hnízda atd.) by měla být rozmístěna v hloubce. Za první linií, vybudovat další (záložní) pozice, do kterých je možné ustoupit, reorganizovat obranu a pokusit se o protiútok. Při budování obrany musí být rozmístěny hlídky aby varovaly před nenadálým útokem. Každý kdo buduje zákop apod. musí mít zbraň nablízku aby mohl okamžitě reagovat. Obranu lze doplnit výstražnými nástrahami, např. natažené dráty vedoucí ke světlicím, kdy po zakopnutí o drát vystřelená světlice ozáří narušený prostor. Po jejím rozsvícení musí okamžitě následovat palba, aby se využilo momentu překvapení. Další možností je použití překážek z ostnatého drátu, který může způsobit postupujícímu nepříteli velké problémy, zejména pokud je rozmístěn skrytě a jeho objevení nepřítele překvapí a uvede do zmatku. Opět v této situaci musí přijít silná palba dříve, než se nepřítel vzpamatuje. Také je možné použít minová pole, pokud nejsou k dispozici miny, lze použít simulované minové pole. Rozmístit několik vlaječek, výstražných nápisů, vykopnutí několika drnů apod. může nepřítele přesvědčit, že v oblasti je skutečné minové pole. Jejich použití může nepřítele zpomalit, zastavit, přinutit ho použít přístupovou cestu která je silně kryta palbou, znemožnit mu obchvat atd.

VZÁJEMNÁ PODPORA

Jednotlivé pozice (zákopy) o sobě musí vědět a vidět na sebe aby nevznikaly slepé prostory, kterými by mohl nepřítel proklouznout. Rozmístění pozic musí umožňovat vzájemné překrývání palebných sektorů jednotlivých zbraní, aby v případě vyřazení jedné pozice nevznikla nekrytá mezera. Rozmístění palebných sektorů určuje velitel a pokud je čas, měl by se udělat plánek předpolí s údaji o vzdálenostech a s vymezením kdo, kam a na co střílí. Nejúčinnější zbraně kulomety a pancéřovky by měly být umístěny na křídlech, aby mohly vést palbu do boku postupujícího nepřítele, kde je zranitelnější. Jednotlivé pozice by také měly umožňovat krytí sousedních pozic, a chránit je tak před napadením zezadu nebo z boku.

002

MASKOVÁNÍ

Vybudované pozice je nutné pečlivě zamaskovat pomocí maskovacích sítí nebo přírodních materiálů, u těch dávat pozor zda neusychají. Pro skrytí pozic se také může využít přirozené utváření okolní krajiny. Při působení v pozicích se pak vyvarovat demaskujících příznaků, např. odlesky slunce na výstroji, světlo baterky nebo cigarety, hluk způsobený při manipulaci se zbraní, neopatrný pohyb apod. Pro zmatení nepřítele je dobré vybudovat několik klamných pozic a ty záměrně nedbale zamaskovat.

ZÁLOŽNÍ POZICE (KRUHOVÁ OBRANA)

V situaci, kdy má jednotka určen hlavní směr který má bránit a není tedy rozvinuta do kruhové obrany, musí mít připraveny záložní pozice a plán pro případ, že by se nepřítel objevil z neočekávaného směru. V průběhu boje, pak musí někdo průběžně kontrolovat situaci v týlu jednotky. Pokud zjistí, že se nepřítel pokouší o obchvat, musí předem určení vojáci opustit své primární pozice a zaujmout záložní a odrazit útok.

003

DLOUHODOBÉ NASAZENÍ

Pokud má jednotka zaujmout obranné postavení na delší dobu je nutné naplánovat běžnou rutinu. Tj. rozdělení do služeb a jejich střídání, místo pro odpočinek, určení hlídek atd. Také je potřeba zajistit zásobování potravinami a vodou, municí a zdravotnickým materiálem. Zásobování by mělo probíhat skrytě a v nepravidelných intervalech, aby se na něj nepřítel nemohl zaměřit.

zpet

Při tvorbě této stránky byly použity informace z britských výcvikových příruček..

zdroj: www.sealteam2.wz.cz (Vietnam)

   

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL