ROZDĚLENÍ HLÍDEK

Úspěšné užití hlídek leží u kořenů všech podob moderního válečnictví. Má-li mít armáda nejnovější poznatky o nepříteli, ovládnout území mezi frontovými liniemi, nebo zničit či rozdělit nepřátelské síly, je nezbytný účinný systém hlídkování. Základem všeho je, aby každý voják byl dokonale seznámen se způsobem hlídkování a jeho účelem.

001

Vedení konvenčních válek vždy zahrnovalo vysílaní hlídek do prostoru mezi prostorem mezi předními liniemi za účelem získání informací o druhé straně a ovládnutím území nikoho. Při vedení takzvaných omezených bojových akcí je činnost hlídek bezesporu ještě důležitější.

ŠESTERO ÚSPĚŠNÉ HLÍDKY

 • Volte pro návrat vždy odlišnou trasu
 • Neunavujte mužstvo přes míru – vyčerpání vede k chybám
 • Dělejte časté zastávky a naslouchejte
 • Seznamte se s výhledy, zvuky a pachy dané oblasti
 • Zabalte řádně veškerou výstroj, aby nerachotila a nevrzala
 • Snažte se dívat skrz, nikoliv na husté křoví a porosty

PROČ HLÍDKY ?

Nemůžeme naplánovat úspěšnou operaci bez přesných a čerstvých informací. Přes množství důmyslných prostředků získávaní informací, jako jsou družice, letecké snímkování, dálkově ovládané letouny či pozemní prostředky, systémy pro noční pozorování a mnoho dalších, průzkumná hlídka je stále nejspolehlivější způsob, jak získat podrobné a prověřitelné poznatky.

Chcete-li si udržet tento zdroj informací, musíte ovládnout území nikoho. To ztíží nepříteli získávání údajů o vašich pozicích. Proto má činnost hlídek dvě protikladné stránky: zatímco většina hlídek je vysílána za účelem získání informací, stejně důležité je zabránit nepříteli získat pro něj potřebné informace.

Úspěšná činnost hlídek vyžaduje vysoký stupeň profesionality. Potřebuje pečlivé plánovaní, vysokou úroveň vycvičenosti jednotlivce, dokonalou souhru ve skupině a rozhodné velení. Z mnoha pohledů činnost v hlídce žádá od pěšáka více než jakákoliv jiná oblast jeho výcviku.

002

PRŮZKUMNÁ HLÍDKA

Průzkumné hlídky získávají poznatky pozorováním a působí skrytě. Při takové činnosti se musíte vyhýbat boji, s výjimkou vlastní obrany nebo využití nepředpokládané příležitosti. Průzkumná hlídka může plnit řadu úkolů, mezi nimi:

 1. Zajišťování nepřátelských postaveních a přístupů k ním.
 2. Získání detailních poznatků o rozsahu, síle a rozložení nepřátelských sil
 3. Sběr údajů o utváření terénu k usnadnění budoucí činnosti
 4. Sledování činností nepřátelských hlídek
 5. Kontrola neporušenosti vlastních drátěných překážek a minových polí

STRÁŽNÍ HLÍDKA

Pozorovací hlídky jsou své povahy nepohyblivé, ale na rozdíl od průzkumných hlídek mohou mít jak aktivní, tak pasivní roli. Zaujímají postavení před vlastními pozicemi s cílem varovat při jakémkoliv pohybu nepřítele a zabránit či narušit pokus o průnik. Nejmenší síla takové hlídky by měla mít tři až čtyři muže. Mezi její úkoly patří:

 1. Pozorování a naslouchání na předpokládaných přístupech nepřítele
 2. Pozorovat území před a mezi obranným postavením
 3. Krýt minová pole a překážky, které nelze krýt z hlavních pozic

Pozorovací hlídka obvykle zaujímá postavení v noci a přes den zůstává skrytá. Musí mít rádiové spojení s vyšší jednotkou, aby mohla vyžádat a řídit dělostřeleckou, minometnou a kulometnou palbu. Dokud řídí palbu jiných jednotek a zdržuje se vlastní střelby, má větší naději udržet se ve svém postavení. Pokud je nucena zapojit se do boje, musí se zpravidla stáhnout.

BOJOVÁ HLÍDKA

Bojové hlídky jsou určeny k útočným akcím. Vysílají se k plnění dílčích úkolů s dostatečnou výzbrojí a palebnou silou pro bojovou činnost. Úlohy vhodné pro použití bojových hlídek zahrnují:

 1. Provádění výpadů do nepřátelských postavení
 2. Získávání zajatců či materiálu pro zpravodajskou službu
 3. Nastražování léček včetně protitankových
 4. Provádění útočných akcí proti nepřátelským hlídkám

Bojové hlídky obvykle působí pod velením důstojníka a měly by být o síle devíti až desíti mužů. Musíte mít dost sil, pokud narazíte na nepřátelskou hlídku. Další faktory ovlivňující velikost bojové hlídky je síla nepřátelských hlídek.

003

zpet

zdroj: medik.wz.cz

         

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL