9.ROTA CHEMICKÉ OCHRANY Z LIBERCE

Devátá rota chemické ochrany vznikla v roce 1998. Při příležitosti vstupu naší země do NATO v březnu 1999 byla, zařazena do sil rychlé reakce NATO. Tyto elitní, vysoce operativní alianční jednotky, mají být během několika málo dní nasazeny v kterékoliv části světa. Necelé dvě stovky našich chemiků spolu s německou četou mají na starost veškeré chemické zabezpečení bojových operací osmnáctitisícového sboru. Jednotka by měla po určitou dobu působit naprosto samostatně. Proto také její organizační struktura kromě ryze chemických čet dekontaminace, radiačního a chemického průzkumu a dozimetrické a chemické kontroly obsahuje i četu velení a bojového zabezpečení a četu logistické podpory. Liberečáci mají své vlastní spojaře, ženisty, odbornosti mechanizovaného vojska, kuchaře, opraváře i skladníky.

002

Jednotka byla vybavena těmi nejmodernějšími prostředky, které jsou v naší armádě k dispozici. Mají například nový automobil určený k dekontaminaci ACHR-90, pojízdnou laboratoř SONDA-CH, nový prostředek rchpz na terénním automobilu land-rover. Rota je rovněž vybavena novými protichemickými prostředky OPCH-90 včetně masek OM-90 (s krabicovými filtry), které nahradili dříve užívané OM-10. Některé přístroje radiačního a chemického průzkumu byli nakoupeny z Německa a Finska, například nová chemická laboratoř SONDA-CH, patří k tomu nejlepšímu co ve světe existuje.

Hlavní úkoly 9.roty

  • Radiační a chemický průzkum a pozorování
  • Odběr vzorků a analýza toxických látek a škodlivin
  • Dekontaminace osob, bojové techniky a materiálu
  • Logistické zabezpečení vlastní jednotky
  • Velitelské, zdravotnické, policejní, strážní a spojovací zajištění
jednotka

Organizační struktura 9. Roty Ch. ochrany

struktura

Vybavení

Ochranná maska OM-90 - je obličejová maska s páskovým upínadlem, opatřena ochranným filtrem. Dokonale chrání obličej, oči a dýchací cesty před otravnými, radioaktivními a bojovými biologickými prostředky používanými ve formě par, plynů a aerosolů. Ochranná maska je sestrojena tak aby, kladla malý odpor při dýchaní a přitom poskytovala uživateli vysoký stupeň ochrany. Má značnou míru kompatibility se zbraňovými systémy při zachování vysoké pozorovací schopnosti.

Zvolený materiál všech částí zabezpečuje mimořádnou odolnost proti průniku otravných nebo jinak nebezpečných látek. Dovoluje dlouhodobé použití při všech druzích bojové činnosti bez ohledu na povětrnostní podmínky. Počítačem optimalizované zorné pole prakticky neomezuje prostorovou orientaci uživateli. Kalená skla zorníků jsou velmi odolná proti nárazu a poškrábaní. Maska umožňuje použití základních vojenských optických přístrojů a zařízení včetně noktovizoru CLÁRA. Umožňuje bezpečné pití tekutin a tekuté stravy i v zamořeném prostoru ve spojení polní lahve opatřené speciálním ventilem. Snadnou komunikaci umožňuje průzvučná vložka. Nedílnou integrální součástí masky je filtr. Filtr je možné připojit s pravé i levé strany. Nabídka filtrů je dostatečně široká, pro vojenské účely jsou nejvhodnější filtry NCB určené proti radioaktivnímu, mimořádně toxickým částicím, bakteriím, virům, fosgenu, kyanovodíku, arsenovodíku a vysoce toxickým plynům a látkám vyjma Co2.

MASKA

Protichemický oblek OPCH-90 - jednodílná kombinéza s kapucí, v níž je zabudovaný panoramatický zorník, opatřená vakem pro tlakové láhve, uzavíraná podélným plynotěsným zipem. Kombinéza je ukončena tzv. dupačkami, které se nazouvají do vysokých holínek a tak je zajištěna zdvojená ochrana nohou. Přes holínky se přetahuje vnější manžeta nohavice s pružným ukončením. Pětiprsté pryžové rukavice jsou oddělitelné a navlékají se na podvlékací rukavice. Jsou jištěny přetažením přes rukávový kroužek. Ochranný oděv je přizpůsobený pro použití všech typů vzduchových dýchacích přístrojů s napojením na ochrannou masku. Dýchací přístroj se nasazuje pod oblek, vzduch se vydechuje do obleku. Výstupní ventily na oděvu zajišťují v oděvu mírný přetlak, který zvyšuje jeho bezpečnost.

Odolnost: minimálně 3 hodiny proti kyselinám a zásadám (louhům), plynům, parám a aerosolům většiny organických látek maximálně 30 minut proti organickým rozpouštědlům a aminům.

OBLEK

zpet

zdroj: medik.wz.cz


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL