43.VÝSADKOVÝ MECHANIZOVANÝ PRAPOR

V symbolu těchto výsadkářů dominuje orel s rozevřenými křídli ve vrchlíku padáku, vyjadřuje:sílu, odvahu, dravost, vytrvalost.To se ostatně požaduje od elitních výsadkových jednotek, které musí za jakýchkoliv podmínek, ve dne v noci, plnit nejnáročnější úkoly ve vzduchu, na souši i ve vodě.

znak

43.výsadkový mechanizovaný prapor je předurčen k plnění speciálních bojových úkolů. Především se jedná o ničení a narušovaní činností důležitých prvků sestavy nepřítele a vedení průzkumu ve prospěch pozemních jednotek nebo činnosti taktického vzdušného výsadku.

Prapor jako lehká výsadková jednotka je vyzbrojen lehkými pěchotními zbraněmi, protitankovými řízenými střelami a byl začleněn do sil rychlého nasazení.Plní úkoly stanovené velením 4.Brigády rychlého nasazení.V případě bojového nasazení praporu by bylo jejích místo za předním okrajem protivníka.K jeho hlavním úkolům patří příprava a zajištění vhodných prostorů pro působení hlavních brigádních sil, ničení objektů zvláštní důležitosti, obsazovaní klíčových terénů.Výsadkový mechanizovaný prapor je také schopen působit jako každá mechanizovaná jednotka v obraném či útočném boji.Specializací jsou především léčky a přepady, speciální trhací práce a ničení protivníka.Zároveň se připravují na plnění úkolů v mezinárodních mírových misích.Dále chystají nadstavbový výcvik specializovaný na různé druhy živelných pohrom,záchranných akcí bojovým způsobem, například záchrana sestřeleného pilota.

K prvnímu říjnu 2000 se dokončuje profesionalizace a bude připraven jako jeden celek začlenit do sestavy jednotek rychlé reakce NATO.Příslušníci jednotky se účastnili mnoha zahraničních cvičení a různých mírových misí.

001003

V roce 1995 se řada příslušníků jednotky zúčastnila první mise NATO v Bosně, kde naše jednotky plnili úkoly ve velice náročných podmínkách a jejich vystoupení bylo velmi dobře hodnoceno.Ti, kteří se této mise účastnili , jsou hrdí na to, že byla první velkou prezentací této jednotky v zahraničí.Chrudimští výsadkáři cvičili nebo byli na stáži v Holandsku, Belgii, Španělsku, Švýcarsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.

Kromě psychických kvalit příslušníků útvaru hraje hlavní roli také odstranění jazykových bariér, dokonalá znalost techniky a materiálu, přesnost střelby, odvaha seskoku, a také fyzická příprava.Všichni příslušníci musí splnit předepsané normy tělesné zdatnosti na výtečnou. Navíc plní normy na 5 a 10 kilometrový zrychlený přesun se zbraní a 20 kilometrový usilovný pochod s plnou výzbrojí a výstrojí.Průměrný čas u praporu je v této pochodové disciplíně je kolem 2hodin a 50minut.

zpet

zdroj: medik.wz.cz


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL