SALUTE REPORT

BOJOVÉ HLÁŠENÍ O NEPŘÁTELSKÉ JEDNOTCE

1. KDY SE POUŽÍVÁ

 • udává podrobnější informace o zjištěném nepříteli tj. doplňuje podrobněji
 • má prioritu před rutinním rádiovým provozem

2. KDO PODÁVÁ

 • při zpozorování jednotky, nebo aktivity nepřítele
 • jestliže některá z charakteristik prostoru operace může ovlivnit splnění úkolu
 • jestliže je vyžadován rozkazem nebo úkolem nadřízeného

3. KOMU SE HLÁSÍ

 • přímému nadřízenému radiostanicí
 • první kontakt v prostoru odpovědnosti roty, hlásit vždy řetězcem velení veliteli praporu,
  nebo na taktické oper.centrum (TOC) praporu

4. ZKRÁCENÁ FORMA REPORTU

SIZE(velikost nepřítele)
ACTIVITY(jakou aktivitu provádí)
LOCATION(jeho poloha)
TIME(čas kdy byl pozorován)

5. DOPLŇUJÍCÍ HLÁŠENÍ

ENEMYrozmístění nepřítele (velikost stanoviště, hlídky)
NATUREstav jednotky (jestli jsou v klidu, nervózní, horečná činnost)
VOLUMEviditelnost, maskování, vybavení, síla, jiná výzbroj
APLITUDEpřipravenost na splnění úkolu (zabaleni, chaos)
OBJECTobjekt zájmu (o co se zajímají… o budovu, most)
HOURreakční doba posil, při jejich napadení
PŘÍKLAD:
 • OBELISK 03:
 • LÍPA 10, LÍPA 10, LÍPA 10, ZDE OBELISK 03, OBELISK 03, PŘÍJEM
 • LÍPA 10:
 • OBELISK 030, OBELISK 03 ZDE LÍPA 10, PŘÍJEM
 • OBELISK 03:
 • LÍPA 10, ZDE OBELISK 03,PŘIPRAV SE NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM
 • LÍPA 10:
 • OBELISK 03, ZDE LÍPA 10, PŘIPRAVEN NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM
 • OBELISK 03:
 • LÍPA 10, ZDE OBELISK 03, ZPRÁVA ZNÍ
  (S)2 ENEMY (A)SKRYTÉ POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ (L)68° 200m OD RFERENČNÍHO BODU ZULU
  (U)MÍSTNÍ DOMOBRANA (T)13:45 (E)2xDLOUHÁ ZBRAŇ, 1xKULOMET
  KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM
 • LÍPA 10:
 • LÍPA 10, ZDE OBELISK 03, OPAKUJI ZPRÁVU
  (S)2 ENEMY (A)SKRYTÉ POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ (L)68° 200m OD RFERENČNÍHO BODU ZULU
  (U)MÍSTNÍ DOMOBRANA (T)13:45 (E)2xDLOUHÁ ZBRAŇ, 1xKULOMET
  KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM
 • OBELISK 03:
 • LÍPA 10, ZDE OBELISK 03, POTVRZUJI ZPRÁVU, PŘÍJEM
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL