ENVAOH REPORT

ZPRÁVA O SITUACI NEPŘÁTELSKÉ JEDNOTKY

  • uvést jaký nepřítel stojí proti nadřízenému
  • jaký nepřítel stojí proti naší jednotce
ENEMYrozmístění nepřítele (velikost stanoviště, hlídky)
NATUREstav jednotky (jestli jsou v klidu, nervózní, horečná činnost)
VOLUMEviditelnost, maskování, vybavení, síla, jiná výzbroj
APLITUDEpřipravenost na splnění úkolu (zabaleni, chaos)
OBJECTobjekt zájmu (o co se zajímají… o budovu, most)
HOURreakční doba posil, při jejich napadení

Reakce nepřítele, které mohou nastat vzhledem k naší akci

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL