MEDEVAC REPORT

PRO TRANSPORT RANĚNÝCH VOZIDLY SE ZDRAVOTNÍM PERSONÁLEM

ZDRAVOTNICKÝ ODSUN

 • Přesun zraněných pozemní / leteckou záchrannou službou do zdravotnického zařízení
 • termín MEDEVAC (zdravotnický odsun) se užívá, když se pro přepravu používají vojenskávojenská zdravotnická vozidla (se zdravotnickým personálem na palubě)
 • termín CASEVAC (odsun zraněného) se užívá, když se k odsunu zraněných používají jiná než zdravotnická vozidla

ŽÁDOST O MEDEVAC

 • přenášená rádiem
 • činí přenos informací rychlejším, jasnějším a přesnějším
 • stejný formát jak pro vzdušný, tak pro pozemní odsun
 • pomáhá jednotkám zdravotnické služby určit prioritu při přidělování prostředků pro odsun
 • pomáhá zajistit, že se zraněnému při odsunu dostane náležité péče
 • zraněného je třeba správně zařadit, aby se zajistilo, že budou ranění evakuováni podle jejich potřeb
 • zranění jsou vyzvedáváni co nejdříve, v souladu s dostupnými zdroji a čekávanými úkoly
 • Pokud jde o zařazení, tak je tendence klasifikovat rány nebo poranění jako vážnější než ve skutečnosti jsou

PŘIPRAVENÍ ŽÁDOSTI O MEDEVAC

 • Speciální 9 řádkový formát
 • Než by se uváděl typ informace, tak se raději udává číslo řádku
 • Používají se zkrácené kódy
 • Přenáší se v pořadí po jednotlivých řádcích (řádek 1, pak řádek 2, atd.)
 • Existují dva formáty, jeden pro válečný konflikt a jeden pro mírové období

FORMA REPORTU


LINE 1:POLOHA MÍSTA PRO VYZVEDNUTÍ
kde letecká záchranná služba vyzvedne raněné SOUŘADNICE V MGRS
LINE 2:RADIOVÁ FREKVENCE, VOLACÍ ZNAK A PŘÍPONA (SUFIX)
toto info je potřebné pro pilota, aby věděl kdo a na jaké frekvenci se s ním bude spojovat, také aby bylo možno zpětně kontaktovat žádající jednotku, zatímco je na záchrana na cestě, např. po vystřelení dýmovnice, pro ověření barvy kouře, který byla použita, aby nepřítel nepoužil kouř ke zmatení evakuačního týmu
LINE 3:POČET ZRANĚNÝCH PODLE PRIORIT
zařaď do jednotlivých kategorií zraněné na základě vyhodnocení jejich stavu
A:URGENTNÍ
odsun by měl proběhnout co nejdříve max.do 2hod. s cílem zachránit život,končetinu,nebo zrak zraněného
B:URGENTNÍ CHITURGICKÝ ZÁKROK
nouzový případ, kdy by měl do 2hod. Proběhnout odsun do nejbližší chirurgické jednotky
C:PRIORITNÍ
osoba vyžadující okamžitou lékařskou péči, tato osoba by měla být evakuována do 4hod., protože by se její stav mohl do takové míry, že by se mohl stát urgentním případem
D:RUTINNÍ OŠETŘENÍ
vyžadující evakuaci, ale u jejichž stavu se neočekává významné zhoršení, odsun by měl proběhnout do 24h
E:OSTATNÍ
Osoba, která je zdravotnicky evakuována spíš kvůli pocitu pohodlí než z nutnosti
LINE 4:VYŽÁDOVANÉ SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ
urči, jaké speciální vybavení, pokud vůbec, bude potřeba umístit na palubu sanitního vozu před zahájením evakuace a pro kolik lidí (palubní zvedací naviják, Stokesova nosítka, zařízení na pronikání hustým lesním porostem, ventilátor..
A:ŽÁDNÉ
B:NOSÍTKA
C:VYPROŠTĚNÍ
D:DÝCHACÍ PŘÍSTROJE
E:JINÁ SPECIFIKACE
LINE 5:POČET ZRANĚNÝCH PODLE TYPU PORANĚNÍ
Potřebné k určení příslušného počtu evakuačních vozidel, která mají být vypravena na místo vyzvednutí
Upřesnit krevní skupinu raněných, kteří potřebují krev - dle počtu
L:musí být evakuováni na nosítkách
A:schopni jít
LINE 6:ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA PRO VYZVEDNUTÍ
zjistěte, zda je navrhované místo vyzvednutí bezpečné, terénní popis místa vyzvednutí
N:žádné nepřátelské jednotky v oblasti
no enemy troops in area
P:možný výskyt nepřítele (obezřetnost při příletu)
possibly enemy troops in area
E:nepřátelské jednotky v oblasti (obezřetnost při přístupu)
enemy troops in area
X:nepřátelské jednotky v oblasti, žádán ozbrojený doprovod
enemy trops in area
LINE 7:METODY OZNAČENÍ MÍSTA VYZVEDNUTÍ
A:SIGNÁLNÍ PANELY
B:PYROTECHNICKÝ SIGNÁL
C:KOUŘOVÝ SIGNÁL
D:ŽÁDNÝ
E:JINÝ (osoba, dřevo, svítilna, oheň, světlo auta)
LINE 8:NÁRODNOST A STATUS ZRANĚNÉHO
počet zraněných v dané kategorii není rozhodující, pomáhá určit, do kterého zařízení by měl být zraněný přijat a zda nebude třeba ochrany
A:VOJÁK ISAF(náš)
B:CIVILISTA ISAF(náš)
C:VOJÁK NE ISAF
D:CIVIL NE ISAF
E:VÁLAČNÝ ZAJATEC
LINE 9:POUŽITÍ ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ
zjistit zdali není přítomna NBC kontaminace, pokud není, tato LINE se nehlásí
B:BILOGICKÉ
C:CHEMICKÉ
N:NUKLEÁRNÍ
R:RADIOAKTIVNÍ

PŘENOS

 • Předejte počáteční požadavek: „ŽÁDÁM O ZDRAVOTNICKÝ ODSUN. KONEC“
 • Vyčkejte 1-3 sekundy na potvrzení operátorem na příjmu
 • Předejte celý požadavek na zdravotnický odsun, řádek po řádku, a používejte přitom písmena a číslice hláskovací abecedy
 • Uveďte také povahu zranění, jak k němu došlo, životní funkce pacienta, zda je krvácení pod kontrolou, množství ztracené krve, použité léky, apod.
 • Po předání požadavku, řekněte „KONEC“ a vyčkejte na potvrzení
PŘÍKLAD:
 • "BADGER 09 THIS IS BADGER 76 MEDEVAC 9 lLINE FOLLOWS - OVER"
  "THIS IS BADGER 09 SEND IT - OVER"
 • LINE 1: 33U XQ 57429 46789
  LINE 2: 30300 BADGER 76
  LINE 3: C1
  LINE 4: B1
  LINE 5: L1 zlomený kotník, komplikovaná zlomenina
  LINE 6: N otevřená krajine, bez elektrického vedení
  LINE 7: C
  LINE 8: A
 • “OVER”
  “THIS IS BADGER 09 ROGER - OUT”
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL