OCOKA REPORT

FAKTORY, KTERÉ URČUJÍ VHODNOST TERÉNU PRO BOJ

Observation & Fields of Fire(Pozorování a Palebná pole)
Cover & Concealment(Krytí a maskování)
Obstacles(Překážky)
Key or Decisive Terrain(Klíčový terén)
Avenues of Approach(Přístupové cesty)

POZOROVÁNÍ A PALEBNÁ POLE

tento aspekt určuje efektivitu vedení palby na nepřítele a také možnost pozorovat dění na bojišti

 • Oblasti, ve kterých by šlo efektivně rozložit těžké zbraně - kulomety, granátomety atd.
 • Místa, ze kterých se dá pozorovat bojiště. I když nemusí být vhodná pro celé družstvo, tak se vyplácí posílat do takovýchto míst jednotky jako odstřelovače, návodčí atd, kteří provádět průzkum a pozorování.
 • Nebezpečné oblasti nebo oblasti, kde se pravděpodobně bude bojovat, i když o nepříteli nic nevíte s dostatečnou jistotou, tak se z mapy dají vyhodnotit například místa, kde by mohl nepřítel provést přepad, kde by se mohl nacházet atd.. Schopnost rozeznat, kdy budou přátelské jednotky při přesunu zranitelné, vám umožňuje preventivně využít například týmový přesun či jinou techniku, což je rozhodně lepší, než reagovat na útok, který se dal do jisté míry předpovědět.
 • Terén vhodný pro obranu tento druh terénu je velice užitečný, pokud ho dokážete obsadit. Je také šance, že nepřítel si myslel to samé a tak má v oblasti už své jednotky nebo má vymyšlený plán co dělat v případě, že se v oblasti objevíte.

KRYTÍ A MASKOVÁNÍ

 • může být jak přírodní (stromy, keře,...), tak vytvořené člověkem (budovy, zdi, zákopy, ...) Krytí poskytuje ochranu před palbou, zatímco maskování brání pozorování jednotek nepřítelem.
 • Je třeba pamatovat na to, že rozdílná výška terénu může maskovat jednotky. Zkrátka i velké množství jednotek se může pohybovat nezpozorováno pod terénní vlnou, v údolí atd. Při boji slouží terén jako jeden velký kryt (podle toho, z jakého směru nepřítel útočí).
 • Očekávejte, že nepřítel se bude snažit dostat do pozice, které poskytují dobré krytí a maskování. Stejně tak i vy byste se měli přesouvat „z krytu do krytu“. Samozřejmě je třeba zvažovat i ostatní faktory.

PŘEKÁŽKY

mají za úkol vám zabránit úspěšně se přesunout skrz oblast, zpomalit vás, abyste byli zranitelnější, nebo vás násilím nasměrovat do konkrétní oblasti, která je pro protivníka vhodnější k boji.

 • Terén sám o sobě může být překážkou. Například hory nebo říční toky. Také se objevují překážky vytvořené lidmi - pytle s pískem, ostnatý drát a miny. Do této kategorie mohou patřit i mosty. Ve městech nepřítel využívá civilní vozidla na rychlé vytvoření zátarasů, které mají zablokovat, přesměrovat nebo jinak ovlivnit trasu vozidel.
 • V některých misích může mít tým obránců k dispozici různé druhy překážek. Jejich správné využití může nepříteli pořádně znepříjemnit život.

KLÍČOVÝ TERÉN

jedná se o nejrůznější oblasti - kopce, budovy či místo, ze kterého je vidět na důležitou silnici či most.

 • Schopnost rozpoznat, využít či zabránit nepříteli ve využití klíčového terénu je důležitá pro všechny velitele. Ovládnutí klíčového terénu je často i úkolem v misi.

PŘÍSTUPOVÉ CESTY

 • Mějte na paměti, že ta nejsnadnější cesta není vždy ta nejlepší. Útok na nepřítele z nečekané strany může nepřítele zaskočit a poskytnout vám tak výhodu. Na druhou stranu nastávají situace, kdy se dá útočit jen z jednoho konkrétního směru. V tomto případě je třeba využít všech výhod, jaké máte k dispozici a nedovolit nepříteli, aby vás zastavil.
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL