GOTWA 5TI BODOVÝ ROZKAZ

VELITEL PŘI OPUŠTĚNÍ ZÁKLADNY VYDÁVÁ 5 BODŮ CO DĚLAT

POUŽÍVÁ SE

  • V TAKTICKÉ SITUACI
  • VŽDY, KDYŽ KDOKOLI A KDEKOLI OPOUŠTÍ KOHOKOLI NA JAKKOLI DLOUHO
  • VYDÁVÁ TEN KDO ODCHÁZÍ SVÉMU ZÁSTUPCI
GOING- kam jdu a za jakým účelem
OTHERS- koho si beru s sebou
TIME- kdy se vrátím
WHAT TO DO- co dělat,když se nevrátím
ACTIONS- co budete dělat při nastřelení vy, co budu dělat já (zvolání - ohlas)

PŘÍKLAD

  • Odcházím na průzkum shromaždiště
  • Beru si sebou svého spojaře a celé první družstvo
  • Vrátím se zhruba za 45 minut
  • Pokud se nevrátím do té doby, pokuste se mě vyvolat radiostanicí, to samé budu zkoušet i já. Pokud ani do 90 minut se nám nepodaří navázat kontakt, spojte se s nadřízeným stupněm a žádejte další instrukce a připravte se nás podpořit palbou.
  • Pokud budete nastřeleni vy, stáhněte se do posledního postupového shromaždiště, kde se opět setkáme - Vyčkejte tam 6o min od nastřelení, poté se stahujte do dalších postupových shromaždišť dle SOP. Signál pro rozpoznání je zbraň hlavní nahoru.
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

     

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL