VÝSADKOVÉ DRUŽSTVO

Družstvo má přibližně 12 vojáků, ale dle států a doby se pohybuje početní stav družstva od 6-20 vojáků. Je to malá vojenská jednotka, která spadá většinou pod čety. Družstvo se může dále dělit na sekce, dále na taktické týmy (pancéřový, velitelský, kulometný). Velitelem družstva je většinou poddůstojník, zpravidla desátník nebo četař, v některých případech nižší důstojník, podporučík.

Ve většině armád tato základní jednotka sestává z osmi až deseti mužů, v tomto případě se družstvo dělí na střeleckou skupinu a kulometnou skupinu. Střelecká skupina se skládá až ze šesti střelců, kteří působí ve dvojicích nebo ve dvou skupinách o čtyřech a dvou mužích. Kulometnou skupinu tvoří střelec a velitel, který je též zástupcem velitele družstva.

V našem případě však budeme hovořit o výsadkovém družstvu o síle 6 mužů, takto malé družstvo má svou logiku. U nás byli výsadkáři vždy historicky blíže speciálním silám než je obvyklé (důsledek 2.sv), proto je výsadkové družstvo (podobně jako čtyřčlenná speciální skupina 601.SkSS) spíše základním kamenem, a to ať už manévru, odřadu atd. Proto při drtivé většině činností se výsadkové družstvo dělí na sekce, nikoliv na týmy. Další výhodou šestkové organizace je, že je dělitelná jak 2-mi tak 3-mi. Což je výhoda hlavně při kontinuálních operacích, kdy je možné, aby 2 byli v pohotovosti a 4 spali. Dalším důvodem této organizace jsou případně používaná vozidla pro přesun družstva.

Základním prvkem pro boj je Buddy Team. Tento tým tvoří dva členové družstva, kteří se o sebe navzájem starají. Tedy dvojice, která je na sebe zvyklá a má například i podle toho rozdělený materiál. Proto základním prvkem pro stavbu formací družstva je tato dvojice, která se v akci drží u sebe. Toto pravidlo nelze vždy dodržet, ale neměli by být ve chvíli kontaktu od sebe vzdálení více než na délku, kterou jsou schopni „uřvat“.

Tento systém se uplatňuje na všech úrovních velení. Výsadkové družstvo se skládá z následujících členů, kteří spolupracují spolu v těchto týmech:

  1. TÝM - (K) kulometčík, (S) střelec
  2. TÝM - (P) pancéřovník, (Ss) starší střelec
  3. TÝM - (Vdr) velitel družstva, (Ř) pointmen (řidič)
nebo po sekcích
  • SEKCE ALFA - (Vdr) velitel družstva, (K) kulometčík, (S) střelec
  • SEKCE BRAVO - (Ř) pointmen (řidič), (P) pancéřovník, (Ss) starší střelec
Což se ale může změnit, dá-li k tomu velitel rozkaz.

ZÁSADY PŘI POHYBU DRUŽSTVA

  • Komunikuj se svým parťákem – přesunujete-li se, dej mu vědět, ať tě může krýt. Díky kvalitní komunikaci lze lépe spolupracovat!
  • Kryj svého parťáka. Sleduje-li tvůj buddy jeden směr, tak sledujte opačný. Přesouvá-li se přes nebezpečný úsek, tak ho kryj!
  • Postarej se o svého parťáka, je-li raněn. Naopak, jsi-li zraněn ty, můžete se spolehnout na svého buddyho, že se o tebe postará. Pamatuj, že mrtví jsi mu k ničemu – nemůžeš-li pomoc, raději vyčkej na vhodnější okamžik.
  • Pokud byl tvůj buddy postřelen, je třeba okamžitě vyhodnotit situaci. Zjistit, je-li raněn či mrtev. Mrtvý buddy může počkat, zatímco o těžce raněného je třeba se co nejrychleji postarat.
  • Pokud je jen raněn, počkej na ostatní členy týmu, aby vás mohli krýt. Poté raněného odtáhni ke zdravotníkovi a ujisti se, že je o něj postaráno. Případně zdravotníka kryjte, je-li to třeba.
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

       

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL