VÝSADKOVÉ DRUŽSTVO

SLOŽENÍ VÝSADKOVÉHO DRUŽSTVA

ČINNOST ČLENA V DRUŽSTVU

každý člen družstva musí ve formaci vykonávat několik standardních úkonů. V první řadě jde o sledování svého pozorovacího perimetru. Dále by měl každý člen sekce sledovat Vdr resp. ZVdr, aby mohl reagovat na jejich rozkazy. V neposlední řadě musí každý kontrolovat muže před sebou a za sebou mimo jiné taky proto, aby mohl předávat povely a informace dál. Vojáci v sekci by měli za každé situace vědět, kdo velí, kde se velitel nachází. Měli by mít jasno v tom, co mají udělat a jak to mají udělat. Problémy se řeší dotazem na povolanou osobu dle systému velení – velitel týmu / velitel sekce / zástupce velitele družstva / velitel družstva / zástupce velitele čety / velitel čety ..

velitel družstva

VELITEL DRUŽSTVA (Vdr)

Hlavním úkolem velitele je vedení družstva směřující ke zdárnému splnění zadaného úkolu. S tím je mimo jiné spojená komunikace s dalšími subjekty, navigace a vedení družstva v terénu. Z funkce velitele družstva tím pádem vycházejí požadavky na jeho specifické vybavení navigačními (mapa, kompas aj.) a spojovacími prostředky.

ČINNOST VELITELE DRUŽSTVA

 • Přijímá rozkazy od velitele čety a očekává se od něj, že na základě těchto rozkazů vytvoří plán. Tento plán poté popíše velitelům střeleckých týmů a zmíní informace jako: formace, waypointy, rally pointy, rychlost přesunu apod.
 • Stará se o to, aby všichni v družstvu znali plán. A to zejména proto, aby v případě bojové neschopnosti velitele mohl nastoupit někdo jiný
 • Přesouvá se do takových pozic, ze kterých může pozorovat střelecké týmy a vydávat jim rozkazy. Velitel družstva, který není poblíž střeleckých týmů, není efektivní. Obvykle se velitel družstva nachází kousek za linií.
 • Určuje formace a adaptuje postup se situací. Velitelé družstva musejí být neustále na pozoru a musí být schopni improvizovat.
 • Sděluje důležité informace veliteli čety a ostatním velitelům družstev. To zahrnuje ztráty, kontakty s nepřítelem, stav munice a další informace, které pomohou ostatním velitelům v úpravě plánu mise.
 • Má přehled nad tím, kde jsou přátelské a kde jsou nepřátelské jednotky. Je důležité znát pozice přátelských jednotek, a to především proto, abychom se vyhnuli palbě do vlastních.
 • Zabývá se velením střeleckých týmu než používáním své vlastní zbraně. Takto na sebe naláká méně pozornosti a může se plně věnovat velení. Takže není-li to nezbytně nutné, tak se velitel družstva vyhýbá přímému boji. Může požít kouřové granáty či svítící střelivo k určení cílů.
 • Řídí palbu všech zbraní (dává povel k zahájení a zastavení palby, a je-li třeba, přidělí cíle jednotlivým zbraním - lehkému kulometu, puškám, granátometům) zvláště lehkého kulometu
 • Ví, v jakých situacích sloučit a reorganizovat střelecké týmy.
 • Spolupracuje se sousedními družstvy (buďto tím, že využije pro svůj postup účinku jejich palby anebo jim postup usnadní svou palbou);

ZÁSTUPCE VELITEL DRUŽSTVA (ZVdr)

pomáhá veliteli družstva při plnění zadaných úkolů a musí být schopný (v případě potřeby) plně nahradit Vdr v jeho činnostech. Opakuje, je-li třeba, jeho povely. Dohlíží na jejich provedení a vede v boji ostatní složky družstva (kulomet, pancéřovníka), podle rozkazu velitele družstva. Nadstandardní vybavení se odvíjí od konkrétní situace a operačního úkolu. Pokud se očekává samostatné působení sekcí, tak musí být příslušně vybaven navigačními a spojovacími prostředky

PÁTRAČ (pointmen)

pointmen

úkolem pátrače je postupovat v určeném směru, pátrat po nepříteli a tak zajišťovat jednotku postupující za ním. Pátrač v takovém případě určuje cestu celého družstva a musí být řádně poučen o tom, jak a kam má jít. Pokud je vyslán samostatně, pohybuje se na doslech, dohled a dostřel od samotného družstva. Pátrač se musí rychle a s jistotou orientovat v každém terénu, stejně jako se umět skrytě a nehlučně pohybovat. Potřebuje-li podrobněji prozkoumat nějaký prostor, tak zastaví postup družstva a jde daný prostor sám obhlédnout. Totéž udělá, pokud vyžaduje osobní konzultaci s Vdr. Pátrač jde k Vdr, nikdy naopak, pokud to není nezbytně nutné. Pátrače je potřeba střídat, neboť i dobře vycvičený jedinec vydrží na pozici pátrače fungovat na 100% maximálně 30 - 60 minut.

ČINNOST PÁTRAČE

 • pozoruje a prozkoumává terén a terénní předměty v blízkosti osy postupu a objekty na ose postupu
 • pátrá po přítomnosti nepřátelských sil a prostředků a podle rozhodnutí nadřízeného sleduje činnost nepřítele a místního obyvatelstva v okolních osadách a na komunikacích
 • zajišťuje průzkumnou jednotku před přímým napadením nepřítelem
 • hlásí veliteli všechny nepředvídané okolnosti a překážky na předem určené ose postupu
 • zabezpečuje, aby nebyla zjištěna přítomnost průzkumného jednotky

KULOMETČÍK (K)

poskytuje týmu těžkou palebnou sílu. Je zpravidla vybaven lehkým kulometem, kterým je schopen vést přesnou krycí střelbu kulometčík a při správném využití, tak může během krátké chvíle způsobit nepříteli velké ztráty. Lehký kulomet umožňuje vést účinnou dlouhodobou palbu na velké vzdálenosti, lze jej použít k ničení živé síly (zejména nepřátelským kulometným a protitankovým týmů) a umlčování bunkrů. Krycí palba z lehkého kulometu umožňuje družstvu lépe manévrovat.

ČINNOST KULOMETČÍKA

 • Nejlepší způsob jak střílet z kulometu je v dávkách (6-8 výstřelů) a mezi dávkami pozorovat účinnost střelby. Pokud se nepřítel dostane blízko, tak je možné střílet i v delších dávkách, protože je větší pravděpodobnost zásahu.
 • Má neustálou kontrolu nad stavem munice. A to jak v zásobníku, který má zrovna ve zbrani, tak i o celkovém počtu zásobníků
 • Při kontaktu automaticky spouští umlčovací palbu na nepřítele a dává tak zbytku týmu možnost manévrovat (např. přesunout se do krytu, začít s týmovým přesunem apod.)
 • Má dostatek zkušeností s poskytováním palebné podpory. Tudíž ví, jak střílet na velké vzdálenosti, na jaké cíle se soustředit a jak co nejlépe asistovat družstvu a přátelským jednotkám
 • Automaticky zaujímá nejvhodnější pozici, aniž by mu to musel velitel týmu nařizovat. Musí také mít předem vybrané další pozice, na které se bude během přestřelky přesouvat
rpg - pancéřovník

PANCÉŘOVNÍK (P)

koná své běžné povinnosti, a ve chvíli, kdy se tým dostane do kontaktu s nepřátelskou technikou, okamžitě začne s eliminací hrozby, kterou nepřátelská technika představuje. Je vyzbrojen útočnou puškou a pancéřovkou RPG Nh 75 (nebo PTŘS - podle aktuální potřeby). Pancéřovka umožňuje vést účinnou palbu proti obrněným cílům, bunkrům a opevněným budovám na krátké vzdálenosti. PTŘS poskytuje družstvu účinný prostředek v boji proti obrněným cílům na velké vzdálenosti, v každé denní a noční době.

ČINNOST PANCÉŘOVNÍKA

 • Střílí, jen když ví, že cíl zasáhne, protože je jen na jedno použití a tudíž si nemůže dovolit se netrefit
 • Po výstřelu se přesune do krytu, protože posádka obrněnce se bude soustředit na raketometčíky a jejich eliminaci (plyny, které vyletí z raketometu po výstřelu, jej mohou lehce prozradit)
 • Raketometčík musí znát možnosti a limitace raketometů
 • Je obeznámen s nebezpečím backblastu. Z raketometu jde po výstřelu zpětný zážeh, kdy vyletí směs žhavých plynů cca 20-30 metrů, která je velice nebezpečná pro všechny, kdo stojí za raketometčíkem. Raketometčík tudíž musí pokaždé před tím, než vystřelí zařvat „Pozor, střílím!“
 • rpg danger
  • Všichni, kdo stojí za raketometčíkem okamžitě změní pozici
  • Poté ten, kdo se jako poslední dostane z nebezpečné zóny, zařve „Čisto.“
  • Poté raketometčík zařve „Pozor, střílím!“ a vystřelí na cíl.
starší střelec

STARŠÍ STŘELEC (Ss)

je vyzbrojen upravenou útočnou puškou. Může vést účinnou mířenou a krycí palbu do vzdálenosti 500 metrů. Upravená útočná puška slouží k palebné podpoře družstva, mimo účinný dosah standardních útočných pušek. Zásadním rozdílem mezi starším střelcem a ostřelovačem je ten, že starší střelec operuje s družstvem a podporuje ho. Ostřelovač se pohybuje se svým týmem nezávisle a poslouchá rozkazy přímo od velitele čety. Starší střelec obvykle útočí na střední vzdálenosti (od 300 do 700 metrů), zatímco ostřelovač útočí na vzdálenost kolem jednoho kilometru.

ČINNOST STARŠÍHO STŘELCE

 • Podporujte družstvo přesnou palbou z co nejvhodnější pozice
 • Když je družstvo v boji, tak se soustřeďuje na důležité cíle (kulometčíky, velitele a raketometčíky) a eliminuje je co nejrychleji
 • Po eliminaci těchto cílů, se soustředí na další cíle na základě toho, jaké nebezpečí představují, a soustředí se na vzdálenější protivníky

STŘELEC (S)

doplňuje palbu lehkého kulometu palbou z útočné pušky a je-li třeba, vykonává úkol jako pátrač, zadní ostraha, spojka a strážný

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

         

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL