POSTUPY V BODECH SETKÁNÍ (SHROMAŽDIŠTÍCH)

Během všech fází patroly bude patrola muset využít referenční body buď na vlastní trase patroly, nebo jako místa pro členy patroly k setkání, pokud dojde z nějaké příčiny k nečekanému rozptýlení hlídky. Také je možno toto místo použít k setkání s jinou patrolou. Je mnoho různých způsobů jak využít body setkání. Činnosti a postupy byly vyzkoušeny v nedávných konfliktech a je ověřena jejich efektivnost.

TYPY A POUŽITÍ BODŮ SETKÁNÍ (RV)

 1. bod srazu
 2. postupový bod
 3. bod setkání patroly
 4. bod setkání čety
 5. válečný bod setkání

A. BOD SRAZU - RALLY POINT (RP)

 • bude určen v závislosti na terénu
 • používá se jen jako součást činnosti stažení při kontaktu
 • mimo osu postupu
 • může být za pohybu
 • minimální čas

B. POSTUPOVÉ SHROMAŽDIŠTĚ - RANDEZ VOUS (RV)

 • používá se jako pohotovostní bod setkání
 • je otevřen na dvě hodiny po incidentu (ztracen, oddělen, po kontaktu)
  1. do 1 hodiny cesty (minimálně určovat každou hodinu)
  2. vybírané podél patrolovací trasy
 • měl by být vybírány podle těchto kritérií
  1. být podél patrolovací trasy (viděn všemi členy patroly, když ho míjí)
  2. poskytovat kryt před palbou a pozorováním
  3. být obrany schopný
  4. naplánován předem podle rysů terénu
  5. vstup jen ze známého směru
  6. použit jen jednou
  7. pokud patrola vychází, může být jako první RV místo nočního odpočinku

C. BOD SETKÁNÍ PATROLY

 • Používán jako pohotovostní bod setkání, nebo před plánovaný bod setkání (vlastní jednotky)
 • Otevřen 24 hodin po incidentu
 • Může to být bývalé shromaždiště čety

MĚL BY MÍT NÁSLEDUJÍCÍ CHARAKTER

 1. být obrany schopný
 2. umožňovat úkryt od palby a pozorování
 3. být mimo rysů terénu
 4. vstup jen ze známého směru
 5. použit jen jednou

D. BOD SETKÁNÍ ČETY

Použití bodu setkání čety je podobné jako základna čety. Je to prostor, ve kterém několik patrol může provádět následující činnosti.
 • provádět porady
 • doplňovat materiál
 • vydávat rozkazy a informovat
 • odpočívat
 • starat se o sebe a materiál

MĚL BY MÍT NÁSLEDUJÍCÍ CHARAKTER

 1. použit jen jako předplánovaný RV
 2. čas otevření závisí na úkolu
 3. dobré umístění k velení patrolám
 4. vstup jen ve stanovených časech

E. VÁLEČNÝ BOD SETKÁNÍ

 • Použit jako pohotovostní, když všechny ostatní selžou
 • převážně ovládaný vlastními jednotkami během operací
 • může to být, kterýkoliv z následujících:
  1. bod zasazení patroly
  2. hraniční přechod
  3. nejbližší místo vlastních vojsk

KDE BY "RV" BÝT NEMĚLO

 • blízko cest
 • na známých trasách nepřítele
 • na otevřených prostranstvích
Je možné využít lehce rozpoznatelné rysy terénu jako referenční body, od kterých pak je stanovena vzdálenost a směr k RV v rozkaze velitele.

ČINNOST V "RV" PO KONTAKTU

Tyto drily se používají ve všech typech RV a musí být perfektně procvičeny a známy všem příslušníkům patroly
 1. první voják, který dorazí do RV, ho propátrá a vyčistí.
 2. pak zaujme pozici v jeho blízkosti, odkud může pozorovat prostor a čekat na příchod zbytku patroly
 3. je nutno zajistit kruhovou obranu RV. Převezme velení nad RV a rozmísťuje příchozí vojáky, dokud nebude vystřídán ve velení nadřízeným
 4. jak jednotliví členové patroly doráží, tak jako by byli první - kontrolují a čistí prostor
 5. předem stanovená hesla/signály jsou využívány ke kontaktu mezi jednotlivci, jakmile vstoupí do RV.
 6. pokud patrola není schopna se přeskupit v nejbližším RV, nebo je tento již obsazen nepřítelem, tak se přesunou do předchozího RV a tak dále až na začátek.

"RV" DRIL MIMO KONTAKT

Patroly se přesunují do RV jako větší formace:
 1. po dokončení úkolu a vyčkání na další příkazy
 2. pro doplnění materiálu
 3. k setkání s vlastními silami
Prostor RV bude vybrán studiem mapy, ale měl by být potvrzen první skupinou, která do něj dorazí.

MUSÍ BÝT ADAPTOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ PRINCIPY

 1. patrola, která dorazí jako první má za úkol
  • Provést zastávku, potvrdit vhodnost místa pro RV
  • provést čistící patrolu, průzkum RV a průzkum vyčkávacího prostoru pokud je
  • pokud bude využíván vyčkávací prostor, tak musí být zajištěn
  • velitel pak naváže spojení s příchozí patrolou, předá gridy RV, směr přístupu a potvrdí časové okno

 2. činnost druhé a každé další příchozí patroly
  • dorazit do prostoru v daném časovém okně
  • provést před vstupem do RV zastávku a informovat patrolu v RV, že dorazili
  • po obdržení povolení ke vstupu, pátrač a velitel vstoupí do RV
  • jakmile jsou pátrač a velitel informováni o RV, vrátí se pro zbytek patroly

Pokud je třeba, příchozí patrola je zavedena do vyčkávacího prostoru, do doby příchodu zbytku jednotek. Ve vyčkávacím prostoru musí být zaujata kruhová obrana. Kterákoliv patrola dorazí, tak její velitel se musí přesvědčit, že sektory se překrývají. Není třeba mít vyčkávací prostor, pokud se mají setkat jen dvě patroly.

SHRNUTÍ

RV dávají patrolám důležité body během operací. Jsou využívány hlavně k tomu, pokud věci jdou špatně. Patrola tak má možnost přeskupení a pokračování v úkolu. Během vydávání rozkazu musí být věnována pozornost seznámení se systémem RV, protože jen pokud každý člen patroly je seznámen s postupy a časy pak to může fungovat.

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL