SLOVNÍK TAKTICKÝCH A CIVILNÍCH ZKRATEK

zpet

SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH
V DOKUMENTECH A PUBLIKACÍCH NATO

Slovník vojenských a civilních zkratek a jim odpovídajících termínů používaných v dokumentech a publikacích NATO.

Publikace je volným překladem spojenecké publikace NATO. U každé zkratky je uvedena anglická i francouzská verze termínu odpovídajícího zkratce tak, jak je uvedena v originálním vydání AAP-15(2012). Na prvním místě je vždy uvedena verze anglická, kurzívou je na druhém místě uvedena verze francouzská a jako třetí je doplněna česká verze.

Všechny zkratky vycházející z francouzského termínu jsou označeny tmavším podbarvením textu v celém řádku a velkým písmenem F uvedeným v závorce za zkratkou. Pokud jsou v termínu uvedeny zkratky, jsou ponechány v původním stavu a jejich význam je uveden na příslušném místě v publikaci podle abecedního pořádku. Termín psaný kurzívou v českém názvu představuje překlad francouzského originálu.

CÍL:

  1. poskytnout plná znění termínů odpovídajících zkratkám nejběžněji používaným v dokumentech a publikacích NATO
  2. stimulovat autory k používání správných a standardizovaných zkratek a jim odpovídajících termínů při přípravě dokumentů a korespondence
PRO ZOBRAZENÍ CELÉHO POPISKU K DANÉ ZKRATCE V ANGLIČTINĚ, FRANCOUZŠTINĚ, ČEŠTINĚ, POUŽIJ PO KLIKNUTÍ DO STRÁNKY KURZOROVÉ KLÁVESY, NEBO VESPOD POSUVNÍK
MŮŽE SE STÁT, ŽE SE STRÁNKA NEZOBRAZÍ, JE POTŘEBA VYPNOUT "ZABEZPEČENÍ STRÁNKY"

A

F

K

P

U

Z

B

G

L

Q

V

C

H

M

R

W

D

I

N

S

X

E

J

O

T

Y

zpet
Military vojenské taktické zkratky sigles acronyms militaire tactique pojmy armyzpet  

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL