ŠIFROVÁNÍ ZPRÁV V OTEVŘENÉ KOMUNIKACI
DÍL 1.

Další nezbytnou znalostí a dovedností každého vojáka je znalost správného užívání radiokomunikačních zařízení. Při komunikaci vedené hlasem se musí dodržovat několik základních pravidel:

 • Používání volacích znaků a funkčních čísel
 • K výměně utajovaných informací se musí využívat kódovací a šifrovací prostředky
 • Prověřování radiové stanice pomocí tabulky radisty nebo jiným nařízeným způsobem
 • Používání hovorové tabulky, kódové mapy a jiných pomůcek pro utajení obsahu zprávy při vedení osobních hovorů

Otevřenou řečí je zakázáno uvádět:

 • Funkce velitelů a náčelníků
 • Jména a příjmení funkcionářů
 • Názvy míst a předmětů v terénu
 • Směry letů (letové cesty)
 • Označení letišť
 • Údaje týkající se organizace vojsk a bojové činnosti
 • Otevřené pojmenování jednotek
 • Prostory umístění jednotek
 • Početní stavy útvarů a změny v dislokacích vojenských součástí
 • Stav bojové přípravy a bojové pohotovosti

KÓDOVACÍ TABULKA

Je potřeba předem domluvit tři 10ti místné kódy, které musí být vyplněny do kódovací tabulky. Tuto tabulku má člověk, který zasílá kódovanou zprávu, a stejnou identickou tabulku má i ten, co tuto zprávu přijímá. V každém jednotlivém kódu jsou použity čísla od 0 do 9, čísla se nesmí opakovat. Tabulka je díky tomu, že se čísla v kódu nesmí opakovat, omezena na maximální počet 10ti sloupců a 10ti řádků.

Příklad kódů pro tabulku:

 1. levý vertikální: 2165407893
 2. horní horizontální: 3680124597
 3. spodní horizontální: 2647810395

čísla z prvního řádku napiš odshora dolů do prázdných chlívků, co jsou vlevo svisle v tabulce.Tato čísla budou určovat řádky. Podle počtu řádků, rozděl desetimístný kód do jednotlivých chlívečků. Je jedno, jak čísla rozdělíš do chlívků, prostě tak aby v každém něco bylo. Hlavně to musí být v pořadí podle domluveného kódu. V kódovací tabulce sloužící jako příklad, máme 5 řádků, takže číselný kód rozdělíš např. takto 216 54 0 78 93

čísla z druhého řádku, vepiš do prázdných horizontálních chlívků nad tabulkou.Tato čísla budou určovat sloupce. Postup a rozdělení kódu je stejný jako v předešlém případě. Podle počtu chlívků, rozdělit kód tak, aby byly obsazeny všechny chlívky a použity všechny čísla daného kódu. V kódovací tabulce sloužící jako příklad, máme 10 sloupců, takže do každého chlívku přijde jedno číslo.

Totéž uděláš i s třetím řádkem, který vyplníš dole pod tabulkou do jednotlivých horizontálních chlívků.Tato čísla budou určovat, zda se jedná o písmeno, číslo, horní nebo dolní slovo z daného čtverce. Tyto chlívky jsou vždy pouze čtyři, takže číselný kód v naší kódovací tabulce sloužící jako příklad, rozdělíš např. takto 26 478 10 395

Rozdělení jednotlivých kódů do příslušných chlívků záleží na počtu těchto chlívků, které se mohou pohybovat od 1-10ti řádků, nebo sloupců. Není pravidlo, že tabulka musí mít vždy maximální počet řádků a sloupců.

POSTUP ŠIFROVÁNÍ A DEŠIFROVÁNÍ

Kódování a dekódovaní zašifrovaného textu, provádíš ve směru, jako když píšeš jedničku. Zleva nahoru a dolů. První číslo z trojčíslí je z kódu umístěného svisle vlevo, určuje řadu. Druhé číslo z trojčíslí je z kódu umístěného horizpntálně nahoře a určuje sloupec. Tam kde se řádk a sloupec protne, je správný čtverec. Poslední číslo z daného trojčíslí je z kódu umístěného horizontálně vespod a řekne ti, zda se jedná o písmeno, číslo, horní nebo dolní slovo z daného čtverce.

ZAKÓDOVANÁ ZPRÁVA:082405200601287314
DEKÓDOVANÁ ZPRÁVA:MGRSSOUŘADNICE33UX
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL