ŠIFROVÁNÍ ZPRÁV V OTEVŘENÉ KOMUNIKACI
DÍL 2.

Další nezbytnou znalostí a dovedností každého vojáka je znalost správného užívání radiokomunikačních zařízení. Při komunikaci vedené hlasem se musí dodržovat několik základních pravidel:

 • Používání volacích znaků a funkčních čísel
 • K výměně utajovaných informací se musí využívat kódovací a šifrovací prostředky
 • Prověřování radiové stanice pomocí tabulky radisty nebo jiným nařízeným způsobem
 • Používání hovorové tabulky, kódové mapy a jiných pomůcek pro utajení obsahu zprávy při vedení osobních hovorů

Otevřenou řečí je zakázáno uvádět:

 • Funkce velitelů a náčelníků
 • Jména a příjmení funkcionářů
 • Názvy míst a předmětů v terénu
 • Směry letů (letové cesty)
 • Označení letišť
 • Údaje týkající se organizace vojsk a bojové činnosti
 • Otevřené pojmenování jednotek
 • Prostory umístění jednotek
 • Početní stavy útvarů a změny v dislokacích vojenských součástí
 • Stav bojové přípravy a bojové pohotovosti

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE

Při otevřené komunikaci je vhodné šifrovat důležité informace ve sdělení, tak aby nebylo při odposlechu možno identifikovat vaši pozici, nebo činnost, která bude následovat. Proto se určitá důležitá slova, která by vedla k odhalení např. lokality (pokud je protivník znalý místního terénu), nebo sdělení o následné akci, zaměňují za významově jiná. Takto odposlechnutá zpráva nebude dávat smysl, nebo její význam díky tomu bude úplně jiný, než ve skutečnosti bude provedeno.

např.

JEDNODUCHÉ ŠIFROVÁNÍ TEXTU

např. TWR69BP51W = DIVERZANTI

poznámka: písmena čtu jako JMÉNA. Číslice rozkládám na jednociferné čísla
foneticky takto:TOMÁŠ WILIAM RUDOLF ŠESTKA DEVĚT BOŽENAPETR PĚTKA JEDNIČKAWILIAM odmlka KONEC ZPRÁVY

Čtu pomalu!! Píše se v terénu na koleně … ne na stole v pracovně, v deníku píši ob řádek, ať mohu dekódovat, případně kódovat. Psací potřeby mám dvě – pero, které nezamrzá + klasickou tužku, která se nerozpíjí a dá se ořezat nožem.

RAMROD

Je domluvený kód složený z 10 neopakujících se písmen, který se mění každý týden nebo po jeho použití. Jedná se o velice jednoduchý, ale naprosto spolehlivý způsob šifrování. Toto heslo musí znát jak ten, co šifru vysílá, tak člověk, která šifru přijímá. V praxi to funguje tak, že se předem dohodne slovní spojení, které se skládá z deseti písmen. Ke každému písmenu je pak následně přiřazena číslice.

RAMROD slouží v případě potřeby k následujícím činnostem:

 • k identifikaci jednotky
 • k zakódování polohy, a to jak ve formátu MGRS,
  tak v zeměpisných souřadnicích – stupních a jejich dílech (decimálek)

Příklad identifikace jednotky:

BASE: „TITAN, this is WIZARD, authenticate Charlie Golf, over”
UNIT: „WIZARD , this is TITAN , authentication reads Hotel , over”
BASE: „Good authentication TITAN go ahead, over“
Z příkladu je zřejmé, že odpovědí na dvě písmena C a G je písmeno mezi nimi H

Příklad zakódování polohy ve formátu MGRS:

XG 3580 0567 se zakóduje jako XG CGLB BGIR
Z příkladu je zřejmé, že každá číslice se kóduje písmenem, které je v tabulce nad ním. Písmena se nijak nekódují

Příklad zakódování polohy ve stupních:

N 46° 34.234‘ E 007° 12.527‘ se zakóduje jako N HI° CH.ACG‘ E BBR° EA.GAR‘
U zeměpisných souřadnic, se nikdy neuvádí zeměpisné vteřiny , ale pouze podíly zeměpisných minut.

SPOJOVACÍ DENÍK

Zprávu, kterou chceme sdělit, diktujeme pomalu, po částech a jako trojciferná čísla (hlásíme to foneticky takto: osm jedna osm ..odmlka.. devět nula devět ..odmlka..), po odvysílání určité části, opět danou část zprávy zopakujeme. Kódovanou a dekódovanou zprávu zaznamenáváme do provozního deníku RDST, který by měl vypadat přibližně takto

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL