JAK PŘEŽÍT EKONOMICKÝ KOLAPS

Když Argentinu postihl sociální a ekonomický kolapsu na konci 90. let, změnil se každému život. Bez ohledu na příčiny je zde řada aspektů, ze kterých se můžeme poučit od země, která kdysi prosperovala, ale dnes se vzpamatovává z ekonomické krize, která uvrhla okolo 60 % lidí do chudoby.

1. ARGENTINSKÝ KOLAPS

2. MĚSTO, NEBO VENKOV

3. ČERNÝ, ŠEDÝ TRH

4. ZBRANĚ, MUNICE A DALŠÍ VYBAVENÍ

5. MEZIHRA

6. NEZBYTNÉ VĚCI

7. VÍCE O BEZPEČNOSTI

8. ČAJ S TETOU SHEEPLE

9. POSLEDNÍ MYŠLENKA - POSELSTVÍ NADĚJE1. ARGENTINSKÝ KOLAPS

Můj bratr před několika týdny navštívil Argentinu. Žije již několik let ve Španělsku. Během prvního týdne onemocněl silnou chřipkou, i když nebyl v chladném klimatu a pečoval o sebe. Není pochyb o tom, že onemocněl kvůli spoustě nových virů v mé zemi, které nenaleznete v zemích prvního světa. Bída a hlad nás vedou do situace, kdy i přestože máte potraviny, přístřeší a zdravotní péči, většina ostatních toto nemá a proto onemocní a šíří nemoci po celém regionu.

Co mě donutilo sepsat tento text je to, že jsem to vlastně viděl přicházet měsíc předtím, než se nové viry rozšířily a zprávy začaly mluvit o tomto novém zdravotním poplachu, což dokazuje, že mluvení, přemýšlení a sdílení myšlenek s podobně myslícími lidmi (ano, vy) pomáhá vidět věci, které přicházejí a připravit se na ně s předstihem. Tak jsem začal přemýšlet o několika otázkách, o kterých jsem se dozvěděl (buď tou tvrdší cestou, nebo pomocí fóra), po všech těch letech života ve zkolabované zemi, která se pokouší dostat z ekonomické katastrofy a všeho co s tím souvisí. I když je moje angličtina omezená, doufám, že budu schopen předat hlavní myšlenky a koncepty, která vám poskytnou lepší obrázek o tom, jak se vypořádat s dny, kdy ekonomika ve vaší zemi zkolabuje.

zdroj: autor neznámý

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL