ÚTOK NA BUDOVU

Cílem výsadkového družstva, nebo čety při boji v osadě, bude obvykle jedna dvou až tří podlažní budova (administrativně – správní typ) nebo několik menších budov (rodinné domky apod.). Úkolem výsadkových jednotek je obvykle provádění tzv. dočišťovacích operací, tedy likvidovat izolované kapsy odporu v zastavěné oblasti. Protivníkem v těchto oblastech, bývají menší skupiny lehce vyzbrojených vojáků protivníka, či milicí domobrany. Větší objekty, jakými jsou řadové nebo činžovní budovy, musí zpravidla čistit od nepřítele četa nebo více vzájemně se překračujících družstev. Četa je během útoku na budovu zpravidla rozdělena na úderné, podpůrné a odtarasovací družstvo.

ZÁKLADNÍ SESTAVA PRO BOJ V ZASTAVĚNÉ OBLASTI

 • pro boj v zastavěném prostoru se vytváří úkolové uskupení (družstvo, četa, rota, prapor)
 • základem je družstvo, které musí být postaveno účelově tak, aby bylo schopno splnit konkrétní úkol
 • velikost družstva a jeho výzbroj musí být taková, aby družstvo bylo schopno plnit svůj úkol v závislosti na situaci a v určeném prostoru
 • každý úkol, prostor a situace může vyžadovat jinou sestavu pro plnění úkolu

VÝSADKOVÉ DRUŽSTVO S ÚP (útočnou puškou)

 • minimální počet 6 (výsadkové družstvo), nebo 9 (mechanizované družstvo)
 • výzbroj útočná puška
 • velikost sestavy a výzbroj se určuje vždy podle konkrétního úkolu, který má jednotka plnit
 • zajišťování rohů (při postupu vpřed)
 • určena pro přímý boj
 • čištění budov
 • obrana budov
 • útok na budovu (přepad)

MECHANIZOVANÉ DRUŽSTVO S ÚP

MECHANIZOVANÉ DRUŽSTVO S ÚP A KULOMETEM

 • určena pro přímý boj
 • větší palebná síla – kulomet
 • sekce s kulometem pouze dostupuje, nepoužívá se k zajišťování rohů
 • sestava není nejvhodnější pro čištění budov

SESTAVA JE VHODNÁ PRO

 • pro obranu budovy
 • pro krycí střelbu z budovy (pokrytí otevřených ploch, na neobrněnou techniku, lehké kryty
 • pro podporu postupující jednotky (z budov, krytů z ulice….)
 • k zajištění budovy před vstupem (zajištění vnějšího perimetru)

MECHANIZOVANÉ DRUŽSTVO S ÚP, KULOMETEM A ODST (odstřelovačem)

 • větší palebná síla - kulomet a ODST
 • schopnost přesné střelby - ODST
 • výhoda využití možností zbraní a jejich účinku
 • náročnější na činnost velitele (rozhodování o správném efektivním využití zbraní, využití palebné síly, jejich umístění…)
 • sekce s kulometem a ODST dostupují (nezajišťují rohy)
 • sestava není nejvhodnější pro čištění budov

SESTAVA JE VHODNÁ PRO

 • obranu budovy
 • pro krycí střelbu z budovy (pokrytí otevřených ploch, na neobrněnou techniku, lehké kryty)
 • pro podporu postupující jednotky (z budov, krytů z ulice….)
 • k zajištění budovy před vstupem (zajištění vnějšího perimetru)

ÚČELOVÁ SESTAVA

 • plní úkoly, které nemůže plnit základní sestava
 • účelová sestava je vytvořena pro plnění konkrétního úkolu
 • v účelové sestavě je vždy specializace (funkce) která bude plnit zadaný úkol např. ženista, EOD, pyrotechnik, medik, spojař, psovod…
 • minimální počet 9 (dvě sekce s ÚP, jedna se specializací), jinak dle plněného úkolu a situace
 • výzbroj dle potřeby, základem je ÚP
 • sekce s členem se speciální funkcí dostupuje, není určená pro zajišťování rohů (postupu vpřed)

ZÁSADY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ OTEVŘENÉHO PROSTORU MEZI BUDOVAMI

Mezi časté chyby patří, že vojáci střílí přes krytí a tak vystavují nahoře svůj obrys, čímž se stávají snadným terčem. Bezpečnější je střílet přes roh krytí, nebo až u země. Další chyba se objevuje, pokud je voják pravák a střílí z pravého ramena za levý roh a opačně u leváků. Vojáci by měli umět používat obě ramena a přizpůsobit se tak situaci, čímž si zajistí kvalitní krytí při střelbě za levý i pravý roh.

Pohybem mezi budovami se přesouvající tým vystavuje velkému nebezpečí nepřátelské palby. Nicméně v takovém případě by se měl tým přesouvat přes otevřené prostranství ve skupině. Dokud to jde, je potřeba se krýt u budovy a následně rychle překonat volný prostor, přičemž vhodné rozestupy mezi vojáky jsou 3 až 5 metrů. Pohyb učiníte bezpečnějším, pokud v jeho průběhu provedete na smluvené signály neočekávané změny směru. Další sekce zatím poskytuje přebíhající skupině krycí palbu.

 • pohyb sekce po volném prostranství mezi budovami musí být dostatečně rychlý a bezpečný
 • základním pravidlem při postupu je vzájemné krytí, a to jak jednotlivých členů v týmu, tak i sekcí navzájem
 • před zahájením přesunu musí být pohybující se sekce zajištěná druhou, která zůstává na místě a zajišťuje daný cílový prostor krycí palbou
 • během pohybu členové v sekci kryjí prostor před sebou ve směru postupu, tak aby bylo dodrženo pravidlo 90°
 • sestavu pro přesun určuje velitel sekce podle situace, možností a terénu
 • během pohybu, musí být každý operátor schopen vést účinnou palbu
 • nikdo nesmí ohrožovat střelbou vlastní vojáky (bezpečná manipulace se zbraní)
 • pokud je to nutné, je možno využít ke krytí pohybu dýmové clony, musí se však počítat s palbou protivníka naslepo do prostoru přesunu
 • jakmile operátor dorazí na pozici do skrytu, musí být co nejrychleji připraven pokrýt svou palbou postup dalších členů svého týmu či družstva.
 • překonání otevřeného prostoru je možno těmito variantami
  1. ZÁSTUP
  2. sekce je v zástupu
  3. vzdálenosti mezi sebou na kontakt
  4. každý má svůj směr střelby
  5. výhoda
  6. úzký profil z 12h
  7. možnost rychlého pohybu
  8. lepší prostupnost mezi překážkami
  9. nevýhoda
  10. omezení palby na 12h
  11. odkrytá záda
   JEŽEK
  1. vzdálenost mezi sebou na těsný kontakt
  2. každý má svůj směr střelby
  3. výhoda
  4. lepší možnosti palby na 12h
  5. krytá záda
  6. nevýhoda
  7. může to být pomalejší pohyb
  8. širší profil ze 12h
  9. horší prostupnost mezi překážkami
   LOUPÁNÍ
  1. sekce prochází prostor se zajištěním na místě a vytvořením průchodu pro další sekci
  2. zajištění ve tvaru jako roh
  3. výhoda
  4. přesná střelba
  5. využití překážek jako kryt
  6. nevýhoda
  7. někteří členové vždy na jednom místě bez pohybu

POHYB KOLEM BUDOVY

I když je lepší postupovat pokud možno vnitřky budov, vždy to možné není a vojáci musí postupovat po ulici. K bezpečnějšímu přesunu se dá použít krycí dým, palba nebo postupovat tak, aby vaši přítomnost nepřítel nezjistil. Dokud je voják ve stínu, měl by se pohybovat při zemi, aby nechával nízkou siluetu, a poté rychle vyrazit k další kryté pozici. Pokud dojde od protivníka k palbě na přebíhající vojáky, úkolem zajišťovacího týmu je zahájit krycí palbu a to takovou intenzitou, aby protivník byl donucen se krýt, tak bude mít podstatně těžší přebíhajícího vojáka detekovat a zasáhnout.

POHYB PŘES ZEĎ

zdi se přelézají tzv. překulením. Důležité pro vlastní bezpečnost je při překonávání vrcholů zdí, plotů apod. se na jejich vrcholu nevztyčovat.

POHYB KOLEM OKEN

Velkým nebezpečím jsou pro vojáky okna. Nejčastější chybou je vystavení hlavy před oknem v přízemí a přehlédnutí sklepního okna. Když se voják pohybuje přikrčený pod oknem tak, aby jeho silueta nepřevýšila výšku okenního rámu, je téměř nemožné pro potencionálního protivníka v okně vojáka zasáhnout. Pokud by se vyklonil z okna, vystavil by se krycí palbě od ostatních. Podobná zásada platí při křížení sklepního okna. Voják zde představuje pro soupeře snadný cíl, proto by se měl k oknu tiše přikrást, a pak ho „překročit“.

POHYB KOLEM ROHU BUDOVY

Před postupem za roh je nezbytné se za něj nejdřív podívat. Nejobvyklejší chybou vojáků je, že se prozradí vlastní zbraní, kterou za roh aniž si to uvědomí, nechají volně přečnívat. Protivník podvědomě očekává objevení hlavy ve výšce očí, kam je také připraven střílet. Proto je vhodné si lehnout na zem, a aniž by vás prozrazovala zbraň nahlédnout za roh. V tomto případě se vyplatí mít kevlarovou helmu, která zakryje výraznou část hlavy. Pro nahlédnutí za roh ulice může být také užito zrcátka. Další technikou nahlížení za roh, v případě nutnosti rychlého pohybu (hlavně uvnitř budov) se rohy tzv. „ukrajují“ obcházením.

PŘÍMÝ ÚTOK NA BUDOVU

 • pokud to je možné na opačné straně objektu, než kde bude veden vstup, je nutno přilákat pozornost akcí a tím odvést pozornost od místa útoku. Tuto činnost zajišťuje poutací skupina. K dosažení maximální účinnosti je třeba palbu poutací skupiny velmi dobře řídit. Podle povelů nebo dohodnutých signálů se palba přesouvá, nebo zastavuje tak, aby úderná skupina mohla stále postupovat k objektu a dále přes objekt přepadu, aniž by byla ohrožena vlastním týmem. Poté, co úderná skupina ovládne objekt přepadu, poutací skupina se na rozkaz velitele přepadu může přesunout do dalšího palebného postavení.
 • Podle získaných nákresů budovy, okolí a výsledků pozorování, je předem určeno místo vstupu.
 • Vstup hlavním vchodem není příliš vhodná volba, ale v nutnosti rychlého radikálního útoku je správným rozhodnutím. Je to velmi riziková varianta taktického rozvinutí postupu, protože je zde často kladen největší odpor, či pasti na zásahový tým. Taktický postup by měl být spíše veden vedlejšími vchody, okny, sklepeními, větracími šachtami…
 • Při taktickém vstupu se nesmí tento pohyb v žádném případě zastavit, neboť by se tím na 90 % zmařila celá akce. To znamená, že se musí neustále tlačit dopředu i za cenu ztrát, jinak se tým zaseknete a vše je zmařeno.
 • nejrizikovější místa kolem objektu pokrýt odstřelovači, nebo záložním týmem. Přesto, že jsou nasazeni odstřelovači, při postupu každý člen hlídá předem určený úsek, je lepší jistit 2x, než vůbec.
 • Při rozvíjení taktického vstupování se nesmí tento pohyb ani v případě přestřelky zastavit, neboť by se tím na 90 % zmařila celá akce.
 • Při postupu kolem zdi budovy k místu vstupu, je nutno rozkrývat nízko položená okna.
 • Pokud by bylo na objektu méně oken, tak se určité rizikové části dublují, to znamená, že je sledují dva členové. Nebo zase naopak, objekt může mít mnohem více oken a bude více patrový. V tomto případě je nejlepší co v největší rychlosti překonat nekrytý úsek, tak aby to však nebyl nekoordinovaný úprk… stále udržovat formaci, aby nedošlo k tomu, že by si jednotliví členové týmu běhali před zbraní. Stále si hlídat volné pole střelby ve směru, ve kterém vedeme krycí palbu…
 • Pokud je tým rozdělen na 2 menší družstva. Jedno družstvo je v pohybu třeba v tzv. ježku, druhé je na místě a kryje daný prostor. V případě, že protivník při postupu k budově zahájí palbu, je nutno ji okamžitě opětovat a nezůstat stát na půl cesty, ale snažit se co nejrychleji dostat k budově. Jestli je prováděna dobře krycí palba na protivníka, ten z důvodu svého lepšího krytí zpravidla vede palbu z hloubky místnosti, což značně omezuje jeho palebný sektor i možnost pozorování celkové situace v okolí bráněné budovy.
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL