Military Grid Reference System (WGS 84)

POUŽITÍ V PRAXI

URČENÍ POLOHY POMOCÍ SOUŘADNIC MGRS

za pomocí souřadnic MGRS lze určit na mapě přesně naší polohu bez pomoci buzoly

33U XQ 57429 47658


33označení poledníkového pásu ve které se nachází Česká republika
Uoznačení vrstvy zóny polednikového pásu
XQoznačení daného 100km čtverce (ten je vždy uveden na okraji mapy)
57429první polovina posloupnosti číslic udává pravoúhlé souřadnici od osy X, tedy vzdálenost bodu od západní svislé strany 100 x 100km čtverce a to 57km 429m
47658druhá polovina posloupnosti číslic udává pravoúhlé souřadnici od osy Y, tedy vzdálenost bodu od jižní vodorovné strany 100 x 100km čtverce a to 47km 658m
zona 33U
ctverec XQ
Určení polohy pomocí souřadnic MGRS
rozdělení Evropy a České Republiky na jednotlivé pomocné čtverce pro navigaci MGRS
MGRS (WGS 84) EvropaMGRS (WGS 84) Czech Republic
pomocné pravítko pro určování polohy MGRS,
kterým lze určit jak azimut, tak vzdálenosti ...
aby s ním bylo možno pracovat, nutno vytisknout na průhlednou folii
při tisku nastavit pro tištěný obrázek tento rozměr
ŠÍŘKA = 10,97 CM
VÝŠKA = 14,05 CM

POSTUP POUŽITÍ PRAVÍTKA NA URČOVÁNÍ POLOHY MGRS

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit
ZPĚT NA HL.STRANU

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL