Když bojují pro jiné smrti tváří v tvář.
Hrdinní vojáci, pak na bustě mají svatozář...
MAROŠTANKISTABEDRUNVASILKAILMALCHIŠ
MARTINLAMORTFALZOSKOŤO
zpet
 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL