DIVERZANT, DIVERZANTI, DIVERZNÍ JEDNOTKA, ZÁŠKODNÍK

Diverzní jednotka (diverzanti) - zvláštní jednotky a specializovaná uskupení, jejichž hlavní náplní je v době válečného ohrožení poměrně netradiční bojová činnost, jako je vedení záškodnických (diverzních) operací v týlu nepřítele.

Diverze činností se myslí utajená akce, vedoucí ke zničení důležitých objektů, nepřátelského vybavení či zařízení, například letišť, železnic a mostů. Diverze nezpůsobuje pouze zničení cíle, ale zároveň omezí, nebo úplně pozastaví pohyb nepřítele a důležité spoje pro jeho zásobování.

Kvůli nezbytnému utajení provádí diverzi obvykle jednotlivý agent nebo malá skupina speciálního komanda. Diverzanti často používají plastické trhaviny i další výbušné prostředky jako jsou granáty a trhavé (či demoliční) nálože.

Příslušníci komanda (diverzanti) prochází poměrně náročným a velmi obsažným výcvikem, který patří mezi jeden z nejtvrdších a odpovídá podmínkám skutečné války. Je zvykem, že členy se stávají převážně dobře trénování a odolní jedinci. Adepti musí projít krátkým, ale intenzivním výcvikem a úspěšní adepti jsou dále posíláni na delší a mnohem tvrdší kurz. Během tohoto kursu se metodami přirozené autority v malých skupinách vybírají velící kádry

K základnímu výcviku nastupují všichni s nejnižší hodností a během zaměstnání jsou pečlivě sledováni. Tyto úvodní části výcviku jsou provázeny poměrně značnou brutalitou jak psychickou (šikana, ponižování) tak fyzickou (realistické metody výslechů, nedostatek spánku, imitace válečné situace, skutečná krev ve figurínách, střetný boj ve skutečné výstroji, minimum bezpečnostních opatření). Po ukončení skupiny základních kursů jsou vybraní jedinci s odbornými předpoklady rozesíláni k jiným útvarům k prohloubení odborných znalostí (ženijní, raketové,chemické vojsko a pod), lékaři pak na skutečnou praxi do nemocnic. Přirozenou součástí pokračujícího výcviku jsou poté jazykové kursy.

Příslušníci komanda (diverzanti) jsou poté nasazování do akcí, které jsou zaměřeny zejména na tyto oblasti:

  • likvidace nepřátelských V.I.P.
  • sabotážní činnost proti nepřátelskému civilnímu průmyslu a infrastruktuře
  • zadržovací operace (vázání co největší nepřátelské vojenské nebo policejní síly v určitém prostoru, po co nejdelší možnou dobu)
  • organizování, výcvik a vedení partyzánských skupin z místních sympatizantů

Většina států má své diverzní jednotky, i když se o nich oficiálně nehovoří. Tyto lze použít jak v boji obranném ( partizánská diverzní činnost ), při napadení vlastního státu v rámci jeho obrany, tak v boji útočném, kdy je válka těmito jednotkami přenesena do týlu nepřítele a tento je například nucen stahovat své jednotky z okupovaných území za účelem své vlastní obrany.

diverzní jednotka (diverzant)zpet
     

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL