15.05.2014 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
DEN ZÁCHRANÁŘE

..15.5.2014 jsme se zúčastnili modelových situací pro 17 týmů záchranářů z Čech a Slovenska ve Frýdlantu nad Ostravicí, která měla prověřit zkušenosti a dovednosti těchto týmů v různých krizových situacích. Diverzanti vytvořili modelovou situaci pro soutěžící záchranáře noční etapy Dnů první pomoci na téma špatná manipulace s nalezenou pyrotechnikou.
SITUACE NA MÍSTĚ:
Dva muži v lese při použití detektoru kovu nalezli nevybuchlou munici, s touto následně manipulovali a došlo k explozi. Na místě se nachází mrtvý, druhý zraněný, který má amputovanou horní končetinu v zápěstí, silně krvácející a je při vědomí, postupem doby však upadá do šoku a bezvědomí. Kolem se nachází zbytky nevybuchlé munice. Tyto muže najdou ženy z nedaleké vesnice, které zavolají záchranný tým a jsou z toho v tak špatném psychickém stavu, že stěžují záchrannářům při příjezdu jejich práci. Pokud dojde na místě zásahu k nesprávnému postupu záchranného týmu, dojde tím k aktivaci další nevybuchlé munice.

SPRÁVNÝ POSTUP:
- vyhodnocení hrozícího nebezpečí, rozpoznání výbušného systému
- přivolání PČR, požadavek na pyrotechnika
- nevstupovat do nebezpečné oblasti
- vykázání svědků do bezpečné vzdálenosti, komunikace s pacientem
- pokud je raněný při vědomí, z bezpečné vzdálenosti jej instrukcemi vést k samoošetření
- po příjezdu pyrotechnika a vyčištění daného místa poskytnout první pomoc
ZPĚT DO VÝBĚRU

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL