22.-23.11.2014 LIBAVÁ
CVIČENÍ "PATROLA" (Diverzanti)

Proběhlo cvičení v lokalitě VVP Libavá zaměřené na
  • nácvik pohybu bojové patroly v zalesněném a odkrytém terénu
  • vybudování pozorovacího stanoviště
  • reakce na protivníka s prvky CQB
  • vyzvednutí mrtvé schránky
  • pozorování blízkého cíle
  • kontakt se spojkou
zúčastnili se Diverzanti, Tazmánská pěchota a Military tým Olomouc. Cvičení tentokráte nedopadlo dle našich očekávání. Dokumenty, které spojka měla získat, ji nebyly předány. Spojka sice kontaktována byla, informace ji však předány nebyly. Z důsledku pravděpodobného úniku informací, došlo ke stažení nasazených týmů z ohrožené oblasti. Tím zdárné zakončení celé operace, která závisela na získaných informacích z těchto dokumentů, bylo neúspěšné.
ZPĚT DO VÝBĚRU

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL