15.01. 2017 NOČNÍ PRŮZKUM
S DOMOBRANOU

CÍL PRŮZKUMNÉ OPERACE: Provedení rekognoskace a průzkumné činnosti v zájmovém prostoru a zjištění strategických informací o cílovém prostoru ve formě mrtvé schránky. Na základě získaných informací z mrtvé schránky, rozkrytí nepřátelských jednotek a jejich postavení v dané loaklitě. Prověření dovedností a schopností družstva ve vedení průzkumné činnosti, zdokonalení v topografii, spojovací přípravě, činností v sestavách pro přesun, navázaní kontaktu se spřátelenou jednotkou domoobrany a předání jim základních zkušeností v rámci postupů CQB a MOUT...
ZPĚT DO VÝBĚRU

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL