28.02.2015 LIBAVÁ
PATROLA 2 (DIVERZANTI)

.... v součinnsoti s 8. Speciální jednotku Mladějovice proběhlo dne 28.2. 2015 cvičení na Libavé. Cvičení bylo zaměřeno na skrytou průzkumnou činnost v nepřátelském prostředí, včetně s tím souvisejících přesunů. Pro zdárné splnění úkolu, kdy tento vyžadoval pohyb jednotky v oblasti s výskytem civilního obyvatelstva, v rámci utajení, byly použity i prvky šedé taktiky.
  • kontaktování spřátelené jednotky v prostoru
  • skrytý přesun
  • vyzvednutí mrtvé schránky
  • rekognoskace terénu
  • pozorování a nákres objektu zájmu
ZPĚT DO VÝBĚRU
 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL