LÉKAŘSKÉ VYBAVENÍ DRUŽSTVA: je součástí výbavy zdravotníka. V našem týmu máme kvalifikovaného člena, který je odborně způsobilý vykonávat zdravotnickou činnost. Za vybavení a funkčnost týmové lékárny je plně zodpovědný, i v nejtěžších podmínkách a za časové tísně musí vždy najít potřebnou věc a musí obsahu lékárny plně rozumět.

LÉKAŘSKÉ VYBAVENÍ DRUŽSTVA
Týmovou lékárnu nosí zdravotník na akcích neustále při sobě, tak aby mohl v případě nouze kdykoliv zasáhnout a pomoci. Množství pomůcek, zdravotnického materiálu a medikamentů si volí sám dle délky a typu akce, do níž je tým zapojen a počtu osob, které by v případě nutnosti musel ošetřovat..

zpet

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL