ZAČÁTEK : 18:00 28.10.2011
    KONEC : 13:00 30.10.2011
    LOKALITA : Leskovec okr. Opava

Toto základní školení je zaměřeno především na všechny, kteří mají zájem si osvojit taktické postupy a vědomosti použitelné pro military airsoft.

Školení bude probíhat ve výcvikovém středisku v lokalitě Leskovec okr. Opava. Jednalo by se o časové rozmezí pátek (začátek cca v 18:00) až neděle (konec cca 13:00).

Registrační poplatek 450,-Kč za osobu je nevratný, platí se až po potvrzení Vaší registrace z naší strany. Tuto částku je nutno zaslat nejpozději do 18.září 2011 na účet č. 27-2488800237/0100. Věk registrovaných zájemců musí být 18 let, nebo mít písemný souhlas rodičů a v kurzu mít mezi zájemci staršího kamaráda, který by zaněj zodpovídal.

PŘEDBĚŽNÝ OBSAH VÝCVIKU

ZAČÁTEK – V pátek sraz v 18:00hod, administrace, postavení stanů, bivaků, rozdělení do skupin... následuje školení dle harmonogramu zaslaného účastníkům, ve kterém se proškolíte v oblasti:

TAKTIKA DRUŽSTVA – pohyb ve volném terénu, vstup do budov, pohyb v budově, užívání combat signálů, deník pozorovatele, maskování, reakce na kontakt s protivníkem, zadržení protivníka, kontrolní body, patrola, průzkum…

TAKTICKÁ STŘELBA – bezpečná manipulace se zbraní, pudová střelba s AS zbraní v družstvu na cíl při taktickém pohybu

ZDRAVOVĚDA – vybavení lékárničky jednotlivce a družstva a její použití, základy první pomoci, ošetření úrazů, poskytnutí pomoci při neúrazových stavech, transport postiženého, ošetření zraněných při modelových situacích, medevac

SPOJOVACÍ PŘÍPRAVA – RDST RF 10, šifrování zpráv pomocí kódovacích tabulek, používání různých druhů reportů, komunikace na úrovni jednotlivce, družstva a čety

TOPOGRAFIE – znalosti práce s busolou, práce s azimuty, vytváření os přesunu, určování pozice pomocí hlásného systému MGRS, zaměřování polohy v mapě a terénu.

POVINNÁ VÝBAVA JEDNOTLIVCE - maskáče, náhradní teplé oblečení, spacák (zimní), karimatka, vybavení jednotlivce (taktická vesta, zdrav. pomůcky, příp.batoh), vysílačka, funkční primární a sekundární AS zbraň včetně náhradních zásobníků, munice, psací potřeby, zápisník, voda a jídlo na 3 dny (jídlo lze ohřát v hlavní budově)

VÝCVIK JE VHODNÝ PRO CELÝ TÝM
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL