DNE 04.-06.03.2011 PROBĚHLO

Toto základní školení bylo zaměřeno především na všechny, kteří mají zájem si osvojit taktické postupy a vědomosti použitelné pro military airsoft. Školení proběhlo ve výcvikovém středisku v lokalitě Leskovec okr. Opava.

TAKTICKÝ VÝCVIK OBSAHOVAL

Topografie – znalosti práce s busolou, práce s azimuty, vytváření os přesunu, určování pozice pomocí hlásného systému MGRS, zaměřování polohy v mapě a terénu,

Spojovací příprava – RDST RF 10, šifrování zpráv pomocí kódovacích tabulek, používání různých druhů reportů, komunikace na úrovni čety, družstva a jednotlivce

Zdravověda – vybavení lékárničky jednotlivce a družstva, použití a základy první pomoci, ošetření úrazů, poskytnutí pomoci při neúrazových stavech, transport postiženého

Taktická střelba – bezpečná manipulace se zbraní, pudová střelba v družstvu na cíl při taktickém pohybu

Taktika a činnosti družstva – pohyb ve volném terénu, vstup do budov, pohyb v budově, užívání combat signálů, deník pozorovatele, maskování, reakce na kontakt s protivníkem, zadržení protivníka, kontrolní body, patrola, průzkum...

RECENZE ÚČASTNÍKŮ TAKTICKÉHO VÝCVIKU

Frekventant č.20Frekventant č.17Frekventant č.10
Frekventant č.09Frekventant č.08Frekventant č.01

Filip (frekventant č. 20)

Hoj!

Tak jsem se konečně dokopal k tomu sednout si k počítači a napsat pár řádek. Školení bylo dobře udělané, museli jste strávit hodně času s přípravami a bylo to znát. Jste udělaná parta lidí co ví co chce a nebojí se dát dál nějaké ty vědomosti a hlavně zkušenosti. Nejlépe se učí od lidí co mají něco za sebou. Pro mne byla nejlepěí část- zdravověda, a "zelená část" - tady jsme s klukama potřebovali jednoznačný impuls "jak na to" a dostali jsme ho a odezva v našich "řadách" je docela velká. V tomhle ohledu je možná škoda, že jsme byli rozházení. Nicméně v AS (potažmo GSG) se často stává, že člověk pracuje s lidma, které viděl poprvé u auta po příjezdu. Pokud by ale bylo nějaké pokračování byl bych moc rád kdybychom s klukama mohli zůstat v jedné skupině Jinak bych měl veliký zájem (pokud by to nevadilo) o cokoliv co se týká zdravovědy, at už materiálu nebo výcviku.

Rozvička byla výborná! a na hlášky : "Hned mu jednu načadíš" a "Tři buzoly na jedné mapě" asi nikdy nezapomenu :D

....díky moc a doufám, že jsme se nepotkali naposledy

Soli z týmu Renegade (frekventant č. 17 )

Začátek školení byl ve znamení označení frekventantů čísly a dochvilnost se trestá klikováním – výborně. Jakýkoli jiný postup by připomínal letní tábor. V určeném prostoru jsme rozhodili stany a šli na první nástup. Jako první je připravena teoretická příprava na radiovou komunikaci, hned nato topografie. Výborně zvolené obory jejich souvislost je praktická a náročnost nízká, takhle se má rozjíždět velká hra. Praktické terénní odzkoušení rádia RF10, ukázka směrových a závěsných antén plus posílání reportů včetně kódování je jen třešnička na dortu prvního dne. Jdeme mrznout do dalšího rána a doufat, že vstaneme vyspaní.

Sobotní ranní budíček připomínal přepad zásahového oddílu, překvapení to nebylo, snad jen pro ty co čekali, že školitelé budou zpívat. Pár desítek sekund a jde se na rozcvičku. Sakra, zde je pořádně vidět ta nadváha a měsíce probdělého času u PC, ani nevím, jak jsem to přežil. Trocha běhu, kliků a opičí dráha a já jsem hned jako starý tuberák. Ti hoši jsou na nás hodní, sem tam něco křičí, ale splývám s davem, takže není vidět (snad) že to sabotuju.

Následuje snídaně a oddychové sezení se školitelkou a její přednáškou o zdravovědě. Zde se naplno ukazuje propracovanost připraveného školení. Projektor ukazuje mnoho informací a přednášející bojovnice mluví a informuje, až se mi od tužky zvedá prach. Co je možné, je hned ukázáno prakticky na torzu nebo dobrovolníkovi z řad frekventantů. Pro potřeby projekce školitelé zajistili na opuštěné základně elektrický proud a potřebnou techniku s notebookem a datovým projektorem, zkušené lektory naverbovali z vlastních řad. Školení ve zdravovědě obsahuje základy několika oblastí s hlavním přikloněním k praktickému použití nejen v MilSim.

Jedna z mála drobností se vyskytla v této zdravotní sekci, kde bych ocenil informace o vybavení vlastní lékárny a teamové lékárny hned na počátku nebo uprostřed této zdravotní sekce, ke konci vždy chybí čas a pak se vynechává a zkracuje důležité části. Nicméně řazení bylo zvoleno kvalitně, první pomoc (úkony) má vždy přednost před materiálním vybavením (lékárna).

Teď začíná velká hra. Praktické ukázky poskytnutí první pomoci, včetně transportu raněného. Kdo čekal, že přednáška s figurínou nebo dobrovolníkem je vše, bude zklamán. Následuje operativní nasazení frekventantů ve čtyřech misích, kde 3 znamenají i transport. Školitelé přichystali 4 modelové situace, kde bylo potřeba jistit oblast, poskytnout první pomoc a následně i ve třech případech transportovat raněného. Výborně přichystané situační nasazení herců. Situace sice připomínala vhození neplavce do bazénu, avšak vždy byl přítomen školitel, který napověděl, popřípadě opravil konání, které bylo špatné. Praktické provedení školení ve zdravovědě bylo hodně vysoko nasazenou laťkou pro další disciplíny.

Odpolední cvičení patroly a přesunových formací, včetně manévrů se již plně rovnalo bojovému nasazení a to je vlastně to, proč tu všichni jsme. Ukazuje se, že součinnost 10ti lidí není až tak primitivní, avšak rada je na to jednoduchá: dril. A tak po několika opakováních a zvoláních „JDU“ – „KRYJU“ se už i zdá, že nás při nástřelu většinu nedostanou. Činnost patroly mi však připadá jednoduchá a jedná se opravdu o nácvik tohoto drillu v mateřské jednotce. Zde se prvně objevují mírné rozpory u školitelů například v pozici velitele. Chápu, že to není dogma, ale pro účely školení je lepší držet jeden standart.

CQB – dozvídáme se, že zakladateli jsou v podstatě SAS a že se jedná o nejkomplexnější množinu bojových úkonů – s tím můžu jen souhlasit. Základem je krytí cílové budovy snipery a přiblížení se ve „vláčku“. Skutečnou budovu napodobuje model sestavený na dřevěném prkně a špunty od limonád naznačují taktiku jednotky. Další pak máme model budovy s kolíky a páskou, zde se již trénuje prakticky. Trénuje se vstup do místnosti – čím dál se mi potvrzuje, že CQB je velmi složitá disciplína a laxní nazývání „kropiček mezi baráky“ jako CQB jako urážkou pro lidi, kteří opravdově vládnou tomuto řemeslu. Následuje i nácvik na skutečné budově a další přesvědčení, že samotné CQB je prostě pro další kurz, respektive pro mnoho hodin trénování. Zde se naplno ukazuje, že školitelé nejsou sjednoceni pro praktické ukázky a jejich demonstrace trochu váznou – na sdělené informace to však nemá vliv, vše je o tom to natrénovat respektive se domluvit předem .

Cvičení CQB se protáhlo až do pozdního večera a tak následující demonstrace pozorovacího stanoviště proběhla zrychleně. Školitelé připravili skutečné pozorovací stanoviště vykopané v zemi a důkladně zamaskované. Frekventanti tak mohli zkusit skutečnou polohu pozorovatele a odzkoušet i instalovaný monokulár včetně obdivu přiloženého Dragunova. Proběhlo i krátké školení v kreslení jak sestavit pozorovací plánky.

Na večer byla připravená ukázka práce na kontrolním stanovišti. Zde frekventanti jen přihlíželi a školitelé předvedli, jak se provede kontrola posádky vozidla i samotné vozidlo. Včetně násilného vysednutí posádky.

Noční bojovka byla po dohodě s frekventanty zrušena a nahrazena diskuzí u ohně v přítomnosti teplého čaje. Výborný nápad byl i zrušení ranní rozcvičky, škoda jen že ne všichni o tom věděli a tak někteří již v 06:00 čekali ve výstroji další přepad. Někteří dobrovolně svojí rozcvičku provedli.

Třetí den zahájili kombat signály sestavené školiteli podle vzoru armád NATO, zde již panovala příjemně uvolněná atmosféra, dokonce jsme stanovili i několik nových signálů, například koloběžka. Hned nato navazoval kurz maskování včetně provedení praktického zamaskování, kdy se frekventanti skoro proměnili v keříky a stromky.

Následovaly konečně ostré střelby z airsoftových zbraní na modelu budovy sestavené z pneumatik, prken a pásky. Pracovalo se ve dvojicích a likvidovalo cíle uvnitř prostoru, včetně sebevražedného atentátníka. Každým dalším průchodem šlo vidět zlepšení na frekventantech a snad i mírné náznaky přežití takového konfliktu. Zlepšovala se sehranost a celková gramotnost provedeného zásahu.

Finální školení pak probíhalo zase s nabitými zbraněmi a jednalo se o cvičení taktiky družstva při postupu v patrole a hlavně reakci na nástřel. Cílem bylo ujít asi kilometr a v několik místech se nechat nastřelit nepřítelem, přibít ho palbou k zemi, provést obchvat a zničit jej. Tohle cvičení začalo být ke konci trochy rozsynchronizované vlivem nejednoty školitelů. Hold vždy je několik možností jak danou situaci řešit a 3 školitelé na jedno družstvo po čase vytvořili menší zmatek, takže jsem například jako zástupce velitele skončil u něj místo u svého Brava a kulometná skupina se nám dokonce snad i někde ztratila.

Na konci školení pak proběhl malý brífinko-pokec, společné foto a valilo se dom.

ZÁVĚR:

Školení se svým zaměřením snažilo poskytnout komplexní výcvik military airsoftového družstva od úplných základů s cílem zlepšit kvalitu airsoftu v České republice a sjednocení určitých prvků na bitevních polích. Zvolené oblasti byly vybrány velmi vhodně a ve většině případů následovalo praktické cvičení a ověření nabytých znalostí. Taktéž jejich obsah byl vyčerpávající. Rušivých vlivu bylo minimálně a kvalita školitelů je nepopíratelná. Školení probíhalo celkově v přátelském duchu, snad jediná vada na kráse byla v nočních teplotách, které dokonce stály jednoho frekventanta kompletní účast.

Noumess z GSG (frekventant č. 10)

Zdar,

píšu ti zpětnou vazbu na školení taktiky. co bylo úplně suprový byl koncept, kdy se něco dělalo venku v terénu a byly ňáký přednášky vevnitř. To bych určitě zachoval, protože se krásně vidí teorie a i podle náročnosti, která sice nebyla tak velká, si člověk trochu odpočine a zároveň se neztrácí. Což mě mile potěšilo, na rozdíl od toho jak Tomoo od Vás byl s námi na „zimním výcviku“, kde se uskutečňovali skoro si myslím někdy nesmyslně dlouhý přesuny, což je skoro ztráta času, když to má bejt školení a předávaní zkušeností (tj. stihnout toho co nejvíc). U Vás si cením navíc skoro osobní péče. Když jsme něco dělali, byl s námi v podstatě vždy jeden z diverzantů, který nás opravoval, pokud jsme něco nedělali úplně dobře, nebo měli nějaký dotaz, tak hned v terénu poradil.

Další věc je, co vše do výcviku zahrnout, protože ty dva dny není opravdu mnoho času ale to trochu záleží i na spolupráci s GSG, protože třeba zdravověda se tam dělá jako samostatný výcvik asi 2-3 celé dny, vím sice že je důležitá, ale zároveň když členové pojedou ve vetší míře na tento samostatný výcvik snad podobné informace budou vědět. Stejně jako je školení radiokomunikace, provedeno bylo dobře, a některé prvky bych tam určitě nechal, protože např. ty vícebodové zprávy jsem slyšel poprvé, třeba o medevaku jsem slyšel už předtím a našel si to i na internetu, ale ostatní jsem slyšel úplné poprvé. V týmu by měl být jeden člen, který se bude hlavně zajímat o rádio a v nějakém množství své poznatky (šíření vln, jak se chovat při spojování) předá ostatním. Topografii nechat, i když mi ze skauta si většinu pamatujem nebo známe, tak osvěžit si to bylo super, protože sem už pár věcí zapomněl za ty léta, a jak bylo vidět i na Zimním výcviku, tak na GSG je navigace dost velký problém.

Co je ale obrovským základem podle mě, je taktika postupů, maskování, případně pozorování. Tím že by se omezili předešlé věci by na tyhle bylo víc času. Jak se jezdí na výcviky, tak jsou tam především speciálnější informace a není moc hleděno na základy, kdy je považováno, že je každý zná když tam jede. Přesto že už se v softu nějakou dobu pohybujem, děláme si i vlastní tréninky, tak hlavně dřív se dostat k dobrých informacím od někoho kdo ví je velký problém, tj. můžem si trénovat, ale moc se nijak nedozvíme že něco třeba děláme blbě. Vím že dost záleží na úrovni lidí, kteří tam jedou a bude to možná i dost rozdílné, ale co sem koukal, tak tam bylo i dost lidí po týmech, tj. dá se napsat do zprávy včas před podobným školením, co se předpokládá, že ty lidi budou znát a snad v týmu bude někdo kdo v daném odvětví ví, nebo si najde a procvičí lehce ostatní (medik, spojař).

CQB to bych asi vyškrtl a to z toho důvodu, že je to další ohromná kapitola, jako taktika v terénu, a je na to hrozně málo času, tj. se nedá udělat skoro nic. Trochu se mi nelíbilo, jak kluci od nás říkali, že třeba na výcviku MOUT se to dělá trochu jinak a je to možná i lepší, to bych se za ně chtěl i trochu omluvit, protože to mělo být předání znalostí toho, co vy děláte nám a ne se handrkovat o tom co je lepší. Spíš jde o to, že když sme jeli na ten MOUT (který Jerry pořádá 3 dny) tak sme tam byly stejně dlouho jako na tom školení taktiky od vás (tj. pátek až neděle) Dělali jsme jen začátky práce v baráku, a tady u vás to bylo, myslím jen hodinu, za kterou se asi nic moc nedá stihnout pobrat informace a hlavně, aby si to co se dozvíme, bylo možno pořádně procvičit. Např. přístup k baráku, z jaké strany, jakým pohybem, to by se asi dalo zařadit i do té taktiky v terénu.

TAKŽE SHRNUTO ZA MĚ
KONCEPT - pendlovat mezi venkem v terénu a přednáškami vevnitř (ukázky na projektoru supr), podle mě suprově udělané ponechat
TOPOGRAFIE - ponechat
ZDRAVOVĚDA - záleží na spolupráci s GSG, ale vzhledem k medik výcviku třeba omezit, nebo vyškrtnout
RADIO - vyškrtnout ty úplné základy, jako typy stanic (které navíc máte na stránkách) ale všechny možné druhy reportu a hlášeni nechat, prostě komunikaci nad úrovní družstva zredukovat
ZELENÁ TAKTIKA, POZOROVÁNÍ - pokud přebyde čas s omezeni minulých, tak o to tyhle rozšířit
TAKTIKA CQB - asi strašně málo času na hrozné množství informací a není čas pořádně to nakonec procvičit vyškrtnout

takhle je to asi z mého pohledu na věc, jinak ukázka zátarasu byla super =) Jsem hrozně rád, že jsem se zúčastnil, protože sem se dozvěděl spoustu nových informací, a některé milné si opravil.

Moc díky všem diverzantům.

Klára z týmu Paragani (frekventant č. 09)

Ahoj,

tak jsem konečně dala dohromady nějaké to hodnocení :)

Školení bylo poctivě připravené a bylo to vidět. Instruktoři věděli, o čem mluví, projev měl hlavu a patu. Dobrý nápad bylo vypomoct si PowerPointem, nám jako posluchačům to pomohlo udělat si poznámky přehlednější.Líbila se mi možnost hned si nabyté poznatky vyzkoušet v praxi: myslím, že střídavý systém nalejvárna/praxe/nalejvárna/praxe... je hodně efektivní :) Konkrétně pak u zdravovědy bylo taky dobré, že jsme hodnocení našeho výkonu dostávali průběžně po každém úkolu, takže když jsme šli plnit další, mohli jsme si dávat pozor na předchozí chyby, protože už jsme o nich věděli, a tak být pokaždé o trochu lepší.

Co se týče časového harmonogramu, popravdě jsem nečekala, že budeme mít na jídlo a spaní tolik času ;-) i když se akce avizovala jako školení, ne survival ani nic podobného, čekala jsem tak 3, 4 hodiny spánku max. Na druhou stranu, když nad tím teď uvažuju, nejspíš by se většina účastníků při nevyspání nedokázala pořádně soustředit na výklad, takže by tímto způsobem "ušetřit čas" nemělo cenu a bylo lepší, že jsme dostali šanci se prospat dostatečně.

Když jsem teď popsala pozitiva školení, uvažuju, jestli mělo z mého pohledu nějaká negativa. Asi ani ne. Možná jen ten večer u ohně se mohl nechat zčásti volný a zčásti se ještě využít pro nějakou výuku.Trochu je škoda, že nakonec nevyšla ta noční hra. Sice ležet v té zimě několik hodin někde na pozorovačce by asi bylo náročné, ale byla by to další příležitost si zkusit, co umíme. Tak třeba příště...

Fajn bylo, že školení pokrylo široké spektrum témat, což je jako nastínění toho, co vše lze "v zeleném" podnikat, ideální. Každopádně pokud byste se rozhodli uspořádat nějaká navazující specializovaná školení, ať už na zelenou taktiku, CQB, topografii, zdravovědu a nebo vlastně kterékoli jiné zmíněné téma, bylo by to super a ráda bych se zúčastnila :)

Tak to je všechno, hezký den a softu zdar :)

Tača z GSG (frekventant č. 08)

Zdravím,

zde je můj feedback ke školení taktiky.

Víkend to byl určitě v každém ohledu přínosný. Jednotlivci a jednotky, které nemají zkušenosti s MIL-SIM akcemi musely být unešené z přívalu informací. Bylo skvělé, že školení rozvíjelo všechny stránky, které jsou pro fungování jednotky v airsoftu důležité-maskování, komunikace, navigace, zdravověda a taktika.

Jsem velice vděčný, že jste se rozhodli podělit se o své těžce získané zkušenosti a vědomosti, a předali jste své know-how dalším lidem. Osobně bych do budoucna uvítal navazující kurzy, ať už všeobecné, probírající věci do hloubky nebo specializované - zelená taktika, vojenská zdravověda a podobně.

Podařilo se Vám vytvořit skvělou atmosféru- přátelskou, ale když bylo třeba i vážnou. Musím se přiznat, chvílemi to ve mě vřelo, ale to bylo tím, že jsme ke konci nestíhali, a všechny bylo vcelku narychlo a místy zmateně...

Těším se na další brzkou spolupráci a děkuji za vaši práci čas a trpělivost

Dave z týmu Phoenix (frekventant č. 01)

Report!

Když jsem se registroval na vaše školení taktiky,tak jsem něco tušil, ale teď můžu říct že to předčilo mé očekávání.

Jde vidět, že jste profesionálové v civilní verzi. Tady jde opravdu o to zda to člověka baví a chce se neustále zdokonalovat nebo dělat jen ty obyčejné víkendové “kropičky“. Díky moc, teď vím, že se chci také zdokonalovat.

Teď k věci.

První den byla spojovací příprava o které toho moc nevím a topografie. Dala mi nový směr učení. Neočekával jsem takový noční mráz. Stepoval jsem od 4 ráno venku poněvač jsem už ve stanu necítil nohy, tak radši ven na teplý čaj. Po výbuchu ranního budíčku což jsem trochu čekal byla rozcvička, která byla pro mě záhul. Nyní vím, že musím klikovat častěji:). S vaší strany to bylo dobře. Po té zimné noci se člověk dobře rozehřál.

Zdravověda bylo dobré školení, simulace různých nehod byla z vaší strany připravená výtečně. Mám jednu havárii za sebou a vím, že člověk se zachová v dané situaci pokaždé jinak.

Co se týče combat signálu znám ty s GSG, ale podle vzoru AČR je to pro mě lepší. Postupy v lese a různé kontakty na nepřítele byly přínosem. CQB naše skupina moc nestihla i z důvodu časové tísně, což mě mrzí, ale snad příště.

Táborák, pokec , super, pak v noci opět kosa ráno od 4h venku, kdy jsem čekal na ranní budíček, kdy se zahřeju a ono nic:(, tak se nás pár rozhodlo a běžely jsme sami:). Střelecká příprava i dráha super, akorát že mé zbraně většinou selhaly:(. Maskování, pozorování a průzkumné patroly mě budou zajímat nejvíce. Určitě jsem pro zelený výcvik.

A co vám mohu vytknout? Snad že opravdu bylo na vše málo času, aby se vše dalo říci a udělat jak v teorii tak v praxi. Chvála všem diverzantům jste dobří školitelé.

Děkuji a těším se na další pokračování:)

FOTO Z TAKTICKÉHO ŠKOLENÍ

VIDEO Z TAKTICKÉHO ŠKOLENÍ 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL