PŘÍKLADY FÓNICKÉHO RÁDIOVÉHO PROVOZU

!! NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ !!

POZNÁMKA.: aby příklady rádiové komunikace byly správně pochopeny,
je potřeba si nejdříve přečíst PRAVIDLA FÓNICKÉHO RÁDIOVÉHO PROVOZU

1.1. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ S POUŽITÍM VLASTNÍCH VOLACÍCH ZNAKŮ (1 PŘÍJEMCE)

Při prvním navázání komunikace se vyvolává 3x ZNAK VOLANÉHO a poté 2x VLASTNÍ. Poté během hovoru pokud je spojení znova navazováno do 30min, tak již jen 1x ZNAK VOLANÉHO i svůj VLASTNÍ. Rádiové stanice v síti odpovídají ve stejném pořadí, v jakém byly volány, nebo podle předem určeného pořadí.

SATAN 80

ROJ 06

ROJ 06,ROJ 06,ROJ 06,
ZDE SATAN 80,SATAN 80, PŘÍJEM
SATAN 80,SATAN 80,
ZDE ROJ 06, PŘÍJEM
ROJ 06,
ZDE SATAN 80, ROZUMÍM, PŘÍJEM

POZN.:

 • Spojení nezakončuj frází KONEC. znamenalo by to, že radiostanici vypínáš a nejsi v dané chvíli dále na příjmu. V tomto případě musí být předem dohodnut čas dalšího spojení
 • Pokud je mezi jednotlivou konverzací pauza delší 30minut, opět se začíná 3x volaný, 2x volající
 • Pokud se následně navazuje další rádiové spojení do 30min, opakují se volací znaky už jen 1x

1.1A. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ DO 30MIN (1 PŘÍJEMCE)

SATAN 80

ROJ 06

ROJ 06,
ZDE SATAN 80, PŘÍJEM
SATAN 80,
ZDE ROJ 06, PŘÍJEM
ROJ 06,
ZDE SATAN 80, ROZUMÍM, PŘÍJEM

1.2. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ (VÍCE PŘÍJEMCŮ)

SATAN 80

ROCK 01

ROJ 06

ROCK 01,ROCK 01,ROCK 01,ROJ 06,ROJ 06,ROJ 06,
ZDE SATAN 80,SATAN 80, PŘÍJEM
SATAN 80,SATAN 80,
ZDE ROCK 01, PŘÍJEM
SATAN 80,SATAN 80,
ZDE ROJ 06, PŘÍJEM
ROCK 01, ROJ 06,
ZDE SATAN 80,
ROZUMÍM, PŘÍJEM

1.3. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ S OBĚŽNÍKOVÝM VOLACÍM ZNAKEM ORIENT

Pracují-li v rádiové síti tři a více rádiových stanic, může řídicí rádiová stanice při navázání spojení použít OBĚŽNÍKOVÝ VOLACÍ ZNAK, aby nemusela zdlouhavě vyvolávat jednotlivé rádiové stanice jako v příkladu 1.2. Rádiové stanice odpovídají v číselném pořadí podle struktury dané rádiové sítě, nebo předem dohodnutém pořadí.

SATAN 80

ROCK 01

ROJ 06

ORIENT,ORIENT,ORIENT,
ZDE SATAN 80,SATAN 80, PŘÍJEM
SATAN 80,SATAN 80,
ZDE ROCK 01, PŘÍJEM
SATAN 80,SATAN 80,
ZDE ROJ 06, PŘÍJEM
ORIENT, ZDE SATAN 80, ROZUMÍM, PŘÍJEM

1.4. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ OBĚŽNÍKOVÝM VOLACÍM ZNAKEM A VYSÍLÁNÍ SIGNÁLU

Předem dohodnuté povely, se mohou vysílat formou signálů z důvodů, aby protivník nevěděl, co bude následovat za činnost. Signály se vysílají a předávají podřízeným a spolupůsobícím okamžitě, bez jakéhokoli zdržení. Vysílají se dvakrát s uvedením fráze SIGNÁL. Potvrzení přijatých signálů se uskutečňuje ihned jejich opakováním.

SATAN 80

ROCK 01

ROJ 06

ORIENT, ZDE SATAN 80, SIGNÁL 777, 777, PŘÍJEM
ROCK 01, SIGNÁL 777, ROZUMÍM, PŘÍJEM
ROJ 06, SIGNÁL 777, ROZUMÍM, PŘÍJEM
ORIENT, ZDE SATAN 80, ROZUMÍM, PŘÍJEM

POZN.: této komunikaci předchází, navázání komunikace podle příkladu 1.1 nebo příkladu 1.1A.

1.5. VYSÍLÁNÍ POVELŮ

Podle požadavků vysílací stanice může povel opakovat buď jedna stanice. Při vysílání povelů pro větší počet účastníků je možno určit pořadí více opakujících předem, nebo jej vysílající označí ihned po příslušném návěstí volacím znakem. Ostatní účastníci, kterým je povel určen, potvrzují přijetí povelu pouze frází ROZUMÍM v předem nařízeném pořadí, nebo v pořadí, v jakém byly uvedeny volací znaky. Má-li být opakující určen teprve v povelu, určuje se zásadně ten, kterého účastníci v síti nejlépe slyší.

SATAN 80

ROCK 01

ROJ 06

ORIENT, ZDE SATAN 80, ORIENTAČNÍ BOD CHARLIE, POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ. ZNIČIT, PŘÍJEM
ROCK 01 ROZUMÍM, PŘÍJEM
ROJ 06, ORIENTAČNÍ BOD CHARLIE, POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ. ZNIČIT, ROZUMÍM, PŘÍJEM
ORIENT, ZDE SATAN 80, ROZUMÍM, PŘÍJEM

POZN.: této komunikaci předchází, navázání komunikace podle příkladu 1.1 nebo příkladu 1.1A.

1.6. POVOLENÍ K PROVEDENÍ AKCE

PŘÍKLAD:

 • v terénu se nachází skryté nepřátelské pozorovací stanoviště
 • družstvo ROCK 01 má provést eliminaci tohoto stanoviště a tím umožní spuštění operace pro rotu ROJ 06
 • celou operaci řídí SATAN 80, který pro povolení k likvidaci stanoviště čeká na informaci od ROJ 06, že je připraven na místě
 • ROCK 01 musí pro spuštění operace potvrdit zničení cíle
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, SATAN 80, SATAN 80, ZDE ROJ 06, ROJ 06, ZPRÁVA, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ROJ 06, ZDE SATAN 80, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, OREL V HNÍZDĚ, VEJCE PŘIPRAVENA K ODESLÁNÍ, VIZUÁLNÍ KONTAKT VLAŠTOVKA NA 1500, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ZDE SATAN 80, OREL V HNÍZDĚ, VEJCE PŘIPRAVENA K ODESLÁNÍ, KONTAKT VLAŠTOVKA NA 1500, ROZUMÍM, AKCE NA SIGNÁL, ČEKEJTE, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, POTVRZUJI, AKCE NA SIGNÁL, ČEKÁME, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROCK 01 ROCK 01 ROCK 01 ZDE SATAN 80 SATAN 80 PŘÍJEM
 • ROCK 01:
 • SATAN 80, SATAN 80, ZDE ROCK 01, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROCK 01 ZDE STANA 80, OREL V HNÍZDĚ MÁŠ ZELENOU, PŘÍJEM
 • ROCK 01:
 • ROCK 01, MÁM ZELENOU, ROZUMÍM
 • ..... provedeni akce
 • ROCK 01:
 • SATAN 80, ZDE ROCK 01, ÚKLID PROVEDEN, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROCK 01, ZDE SATAN 80, POKRAČUJ NA BRAVOSIERA ŠEST, KRYJ POSTUP ROJ 06, POTVRĎ ZPRÁVU, PŘÍJEM
 • ROCK 01:
 • SATAN 80 ZDE ROCK 01, POKRAČUJI NA BRAVOSIERA ŠEST, KRYJI POSTUP ROJ 06, ROZUMÍM, KONEC
 • SATAN 80:
 • ROCK 01 ZDE SATAN 80, ROZUMÍM, KONEC
 • SATAN 80:
 • ROJ 06 ZDE SATAN 80, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ZDE SATAN 80, SIGNÁL 777 777, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, 777, ROZUMÍM, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ZDE SATAN 80, POTVRZUJI, PŘÍJEM

1.7. VYSÍLÁNÍ A POTVRZENÍ ZPRÁVY

Zpráva se může ve výjimečných případech předávat v otevřené řeči s využitím všech zásad utajení obsahu stejně jako povely. Vhodnější je však využívat odesílání formou zakódované zprávy ve formě krátkých číslicových zpráv

SATAN 80

ROJ 06

ROJ 06,ROJ 06,ROJ 06,
ZDE SATAN 80,SATAN 80, PŘÍJEM
SATAN 80,SATAN 80,
ZDE ROJ 06, PŘÍJEM
ROJ 06, ZDE SATAN 80, PŽADUJI ZPRÁVU O SITUACI, PŘÍJEM
SATAN 80, ZDE ROJ 06,PŘIPRAV SE NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM
ROJ 06, ZDE SATAN 80, PŘIPRAVEN NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM
SATAN 80, ZDE ROJ 06, ZPRÁVA ZNÍ TEXT SDĚLENÍ KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM
ROJ 06, ZDE SATAN 80, OPAKUJI ZPRÁVU TEXT SDĚLENÍ KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM
SATAN 80, ZDE ROJ 06, POTVRZUJI ZPRÁVU, PŘÍJEM

POZN.: této komunikaci předchází, navázání komunikace podle příkladu 1.1 nebo příkladu 1.1A.

PŘÍKLAD: PODÁNÍ „SALUTE REPORTU“ S ODLOŽENÝM VYSÍLÁNÍM ZPRÁVY

 • Velení si vyžádalo od 1. družstva průběžné hlášení o průzkumu v terénu, to však nemá hlášení připraveno
 • Radista velení naváže spojení podle příkladu 1.1 nebo příkladu 1.1A. s tím že neukončí relaci, ale pokračuje v komunikaci
 • 1.družstvo odloží ze své strany odeslání reportu
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ZDE SATAN 80, POŽADUJI „SALUTE“, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, ČEKEJTE 01 MINUT, PŘÍJEM
 • ..... odmlka
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, PŘIPRAV SE NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06 , ZDE SATAN 80, PŘIPRAVEN NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZPRÁVA „S 2, A SKRYTÉ STANOVIŠTĚ, L 68° 200 OD ZULU, U MÍSTNÍ, T 1345, E 2xDLOUHÁ 1xKULOMET“ KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, OPAKUJI ZPRÁVU „S 2, A SKRYTÉ STANOVIŠTĚ, L 68 200 OD ZULU, U MÍSTNÍ, T 1345, E 2xDLOUHÁ 1xKULOMET“ KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, POTVRZUJI, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06 , ZDE SATAN 80, ROZUMÍM, PŘÍJEM

V případě, že se jedná o předání příliš dlouhé zprávy, nebo dlouhé kódované zprávy, zasílá se tato po částech, kdy příjemce je předem upozorněn, že se jedná o část kódované zprávy. Kódovaná číselná zpráva se odesílá v třímístném čísle.. 3 čísla…3 čísla

PŘÍKLAD: ODVYSÍLÁNÍ ŠIFROVANÉ ZPRÁVY

 • 1.družstvo oznamuje velení pomocí šifrované zprávy situaci
 • hlášení je delší a je potřeba jej rozdělit na víc částí
 • Radista velení naváže spojení podle příkladu 1.1 nebo příkladu 1.1A. s tím že neukončí relaci, ale pokračuje v komunikaci
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, MÁM ZPRÁVU, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ZDE SATAN 80, JSEM PŘIPRAVEN NA PŘIJETÍ, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • ROJ 06, 1.ČÁST ZPRÁVY „236 456 689 557“, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • SATAN 80, OPAKUJI ZPRÁVU „236 456 689 557“ PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZPRÁVA PŘIJATA V POŘÁDKU, 2.ČÁST ZPRÁVY „553 986 758 989“ , PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • SATAN 80, OPAKUJI ZPRÁVU „553 986 758 989“, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZPRÁVA PŘIJATA V POŘÁDKU, 3.ČÁST ZPRÁVY „995 998 546 264“, KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • SATAN 80, OPAKUJI ZPRÁVU „995 998 546 264“, PŘÍJEM
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZPRÁVA PŘIJATA V POŘÁDKU, PŘÍJEM
POZN.
SATAN 80: SATAN 80, OPAKUJI ZPRÁVU... a
ROJ 06: SATAN 80, ZPRÁVA PŘIJATA V POŘÁDKU...
zde není chyba v uvedení volacího znaku v
1.případě radista velení označuje sebe, že zprávu opakuje on (v případě, že na příjmu je více stanic, aby bylo jasné kdo zprávu opakuje) 2.případě radista 1.druž. označuje stanici, které hlášení patří (opět pokud by bylo na příjmu více stanic, aby bylo jasné komu je zpráva adresována)

PŘÍKLAD: ZMĚNA KOMUNIKAČNÍHO KANÁLU (KMITOČTU)

 • na kmitočtu je silné rušení, nebo je z nějakých důvodů nutná změna kanálu na jinou frekvenci
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, SATAN 80, SATAN 80, ZDE ROJ 06, ROJ 06, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ROJ 06, ZDE SATAN 80, PŘÍJEM.
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, POVOLTE ZMĚNU NA LIMA 32, Z DŮVODU RACHEL, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ZDE SATAN 80, ZMĚNA POVOLENA NA LIMA 32, NA 120 MINUT, PAK NÁVRAT NA FOXTRO 46, POTVRĎTE, PŘÍJEM.
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, POVOLENA ZMĚNA NA LIMA 32, KONTROLA SPOJENÍ ZA 120 NA FOXTRO 46, ROZUMÍM, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • POTVRZUJI, PŘÍJEM

PŘÍKLAD: PŘIBLÍŽENÍ K VLASTNÍMU PERIMETRU SH

 • družstvo se hodlá přiblížit k vlastnímu ORP, má se ohlásit kontrolním stanovištím na stráži perimetru, aby nebyli považováni za protivníka
 • musí předat zprávu, kdo jde, kolik jich je, za jak dlouho a z kterého směru přijdou
 • Tyto informace by neměli být předány v otevřené formě, aby nevyzradily vaší pozici
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, SATAN 80, SATAN 80, ZDE ROJ 06, ROJ 06, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ROJ 06, ZDE SATAN 80, PŘÍJEM.
 • ROJ 06:
 • SATAN 80, ZDE ROJ 06, DO ÚLU MÍŘÍ ROJ 4, ČAS 200, ZE ZLATÉ STRANY, KÓD RUDÁ, MÁME NA VÁS VIZUÁLNÍ KONTAKT, POTVRĎTE, PŘÍJEM
 • SATAN 80:
 • ROJ 06, ZDE SATAN 80, ÚL OČEKÁVÁ ROJ ZE ZLATÉ STRANY, ČAS 200, KÓD RUDÁ, PŘÍJEM.
 • ROJ 06:
 • ROJ 06 ROZUMÍ

POZN. ve zprávě bylo sděleno:

 • ROJ 06 o síle 4 lidí (ROJ 4)
 • přijde ze severu (ZLATÁ STRANA)
 • v čase 2:30 (předem je dohodnuto,že k zadanému času se přičte navíc 30min)
 • identifikace bude dopočtem (KÓD RUDÁ)
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL