PRAVDA O VZNIKU A HISTORII:
DIVERZANTI.CZ NEZANIKLI A JSME STÁLE AKTIVNÍ

Tento článek vznikl z důvodu, že poslední dobou mají neustálé slovní útoky a napadání ze strany některých bývalých členů, kteří od nás odešli vzrůstající tendenci. Jde především o Darkose a Toma. Tomoo od nás odešel koncem roku 2012, Darkos začátkem 2013 i s některými dalšími a založili si občanské sdružení pod podobným názvem „Klub vojenské historie a současnosti Diverzanti“. Taktéž si vytvořili stránky na obdobné doméně, jako máme my "diverzanti" pouze s rozdílem koncovky "COM", neboť "CZ" je naši doménou již od roku 2005. Tento název i doménu vybrali vědomě a záměrně, aby si je lidé s námi pletli a začali je považovat za původní tým Diverzanti®, který funguje na airsoftové scéně již od 1.9.2004. Z tohoto důvodu na stránkách uvádějí i toto datum, i když jejich vznik se datuje ve skutečnosti od 18.února 2013.

Airsoft Military Team Diverzanti® přičiněním všech bývalých i stávajících členů týmu na hromadných akcích a ve spojení s propagací na týmových stránkách, které měl na starost Termit, si zanedlouho vybudoval svůj věhlas. Na stránkách, kterým jsme vtiskli nikde neokopírovaný jedinečný design, byla Termitem vytvořena galerie fotek zaznamenávající historii týmu, propagační videa diverzantů, články zabývající se airsoftem a military... Díky těmto stránkám na výstižné doméně se začal tým Diverzanti® zapisovat jak do historie webu, tak i do podvědomí lidí zajímajících se o tento druh zábavy.

Podle Toma, v době kdy byl ještě členem, však webové stránky tým Diverzanti® nepotřebuje, protože není třeba se někde zviditelňovat. Po odchodu od nás a po založení občanského sdružení, změnili zřejmě názor a snaží se zviditelnit právě za pomoci svých nových týmových stránek. Rychle pochopili, že bez tohoto druhu propagace prostě tým jakoby neexistuje.

Z důvodu malé návštěvnosti na jejich webu, se zviditelňují na různých airsoftových stránkách, fórech a komunitách se vztahem k military tím, že zde dávají odkaz na své prohlášení, ve kterém mimo jiné píši: „Tento klub byl registrován dne 18. února 2013 na MV s přiděleným identifikačním číslem 01421832. K tomuto dni také oficiálně zanikl původní airsoftový tým DIVERZANTI. KVHS se tak stal jedinou legitimní a zákonně registrovanou nástupnickou organizací..“ S tímto prohlášením však nesouhlasíme. Původní Diverzanti® žádnou transformaci na občanské sdružení neudělali a jsou stále v plné činnosti na stále existující doméně diverzanti.cz® Navíc jsme se rozhodli, náš název chránit OCHRANNOU ZNÁMKOU, požívající ochrany podle českého známkového práva, právě proti takovýmto lidem a neupřímnému jednání.

V jejich prohlášení jsme označováni jako ti: "kteří se neztotožnili s uskutečněnou transformací a rozhodli se využít (či zneužít) dobrého a letitého názvu DIVERZANTI“. Zde dáváme proto vysvětlení, jak k této údajné transformaci, neboli odchodu bývalých členů z našeho týmu Diverzanti® došlo. Co tomu předcházelo a hlavně proč jsme, k nim do občanského sdružení nevstoupili:

Tým Diverzanti® nikdy neměl žádné stanovy, ani psaná pravidla. Od začátku fungoval hlavně a především na kamarádském vztahu, který jsme se snažili utužovat i mimo tréninky na hromadných akcích s rodinami a dodržováním těchto nepsaných pravidel:

 1. Všichni se podílejí na vedení týmu. V zásadních otázkách bylo hlasováno a stačil jeden hlas proti a věc byla zamítnuta.
 2. Měsíčně se dával členský příspěvek 100,- a jakákoli investice podléhala stejnému principu jako v bodě 1.
 3. Přijetí nováčka do našich řad po půlroční zkušební době podléhala stejnému principu jako v bodě 1.

Díky věhlasu, který již v té době tým Diverzanti® měl, si jej ke dni 1.9.2007 vybral Tomoo a zažádal o vstup. Po půlroční zkušební době, byl jednohlasně přijat do týmu. Začátkem roku 2008 Tomoo vstoupil do armády, od té chvíle přebral vedení tréninků. Přinesl do týmu nové vědomosti a informace, které jsme potřebovali. Po určité době zjistil, že pro většinu lidí v týmu, kteří k němu začali vzhlížet a obdivovat jej, začíná být nepostradatelný. Nenápadně k obrazu svému měnil a diktoval pravidla našeho týmu a tyto vždy uměl náležitě zdůvodnit, i když z pohledu některých členů nebyli provedené změny zrovna ku prospěchu týmu.

Začal tlačit diverzanty do čím dál větší izolace od ostatních týmů. Prosazoval svůj názor, že tyto týmy ke svému životu nepotřebujeme, jelikož to jsou lamy, které nic neumí a mohlo by to snížit naši pověst profesionálů. Přestávali jsme jezdit na jejich akce a oni postupně přestali zvát nás. Zpřetrhali jsme kontakty s lidmi a týmy, které měli zájem s námi spolupracovat. Jezdilo se pouze jen na ty vybrané a schválené Tomoou.

ZOBRAZ komunikaci z fóra k danému tématu

Za čas se stal šedou eminencí diverzantů, kdy se neudálo nic, bez toho aniž by to neodsouhlasil. Ve skutečnosti se ujal vedení, i když navenek stále vystupoval Darkos jako velitel. Vše dělal přes Darkose, který byl ostatními jako velitel týmu uznáván. Párkrát nastala i situace, kdy se na akci pod Tomoovým vedením něco nepovedlo a v té chvíli od toho dával ruce pryč, podle něj za neúspěch nese odpovědnost velitel. Darkosova silná stránka je ve schopnosti organizovat a vést lidi. Jeho slabá stránka se projevuje ve chvíli, kdy vedle sebe cítí silnější osobnost. K silnější autoritě nejenom vzhlíží, ale skrytě se jí nechává manipulovat, přesně tak, jak se nechával ovládat Tomoou, ke kterému vzhlížel jako k autoritativně silnějšímu. Tento stav se u Darkose projevuje tím, že pokud jedná o důležitém rozhodnutí, hledá oční kontakt s daným člověkem a čeká jeho souhlas. Podle toho buď stojí na svém, nebo je schopen v okamžiku otočit názor o 180°.

Tomoo měl co diverzantům nabídnout, proto nikdo na tyto změny ze začátku nic nenamítal. První větší rozmíšky začaly ve chvíli, kdy začal s Darkosem nakupovat z diverzní kasy věci, občas i zbytečné. Nevyžadovali k tomu souhlas ostatních, jak to bývalo dříve zvykem. Takto se nakupovalo a nechávalo proplácet do té doby, než přebrala diverzní kasu Nikita. Ta si mnohdy stála tvrdě na svém a zbytečné věci z kasy neproplácela, tím se začaly občasné rozmíšky přiostřovat.

ZOBRAZ komunikaci z fóra k danému tématu

Tomoou vedené tréninky měli vysokou úroveň, po čase však začali být stereotypní. Pokud to na tréninku, nebo hromadné akci, Toma přestalo bavit, tak taktický postup se přestal dodržovat a dále jsme postupovali jako lamy. Stávalo se, že se jelo z akce kvůli němu dříve domů, protože podle něj neměla tu správnou úroveň a byla to pro něj ztráta času. K lidem na tréninku se začal chovat spíše jako k „číslům“, které používal pro svůj záměr a to vyzkoušet si nanečisto věci, které jej učili v armádě. Pokud jsme přišli z inovací taktických postupů, ověřených dlouholetým používáním na misích v Afghánistánu, tak podle Toma to byla blbost a jeho postupy byly ty nejlepší.

Ze začátku jsme jeho „drsný“ přístup považovali za legraci, která nás měla motivovat. Došlo nám však brzy, že to myslí vážně a jeho chování k nám pramení z toho, jak se k němu staví v práci a to, jako k totální "nule". Poslední dobou jeho postoj byl k nám víceméně negativní a ostatní jej jen "srali", protože "hovno uměli", i když někteří z nás tomu i mimo trénink věnovali spoustu volného času a snažili se to skloubit s rodinnými povinnostmi, o kterých Tomoo neměl ani páru, protože je sám.. Z tréninků se vytratil kamarádský přístup a nadšení pro věc. Občas z takového tréninku se člověk vracel ve větším stresu a víc naštvaný, než z práce.

Na jeho výslovné přání se předělávala galerie fotek 5 let zpátky a zamazávali se na fotkách obličeje tak, aby nebylo poznat kdo na fotkách je. Vrcholem této paranoi bylo, když už si i lidé v týmu, začali soukromě mezi sebou posílat osobní fotky již se zamazaným obličejem.

ZOBRAZ komunikaci z fóra k danému tématu

Takových situací bylo stále víc, většina z nás na toto jeho jednání začala být alergická a docházelo kvůli tomu mezi námi a Tomoou k velkým konfliktům. Problém byl však v tom, že se ozývalo jen pár jedinců, sice za tiché podpory většiny ostatních, kteří se nikdy neozvali přímo, neboť si to u něj nechtěli rozházet. Vygradovalo to tak daleko, že účast na tréninku čím dál víc upadala. Začaly se ozývat častěji hlasy, žádající zapojení diverzantů i do akcí jiných týmů. Ne proto, že bychom se chtěli vracet k našim začátkům v airsoftu, ale aby bylo možno si ověřit v praxi, co se celou dobu učíme "na sucho". To vedlo nakonec k tomu, že 27.7.2012 se udělala schůze všech diverzantů, na které se po delší výměně názoru odsouhlasilo:

 • pravidelná účast na nedělních trénincích, které budou ve formě hard military, nadále pod vedením Toma.
 • tým bude rozdělen na dvě družstva, podle toho jak kdo často na trénink chodí. První družstvo bude cvičit intenzívněji a lidé z druhého jej budou doplňovat, pokud někdo z prvního družstva vypadne
 • aspoň jednou měsíčně se pojede na akci, kterou pořádá jiný tým

Někteří z nás, však chtěli udržet pospolitost a ne rozbíjet tým na dvě „družstva“, což by mohlo vést a nakonec i vedlo k rozpadu týmu. Také jsme si byli vědomi toho, že právě ti, kteří hlasovali pro hardcore military, tak z jejich účastí na trénincích to nebylo zrovna slavné a bude to brzy zpět ve starých kolejích. Byli jsme však přehlasováni a přizpůsobili se většině.

ZOBRAZ komunikaci z fóra k danému tématu

Od té doby v období od 27.7.2012 do 10.2.2013 jsme se jako celý tým sešli jen párkrát a to jen s iniciativy Nikity, nebo Termita, i když se na poslední schůzi odsouhlasil pravidelný trénink pod vedením Toma. Termit pravidelně do kalendáře psal každý týden tréninky na neděli a čekal, kolik se přidá lidí, aby to mělo smysl. Tom, Darkos, Braun a Aleš se jich neúčastnili, většinou jeli na akci bokem, aniž by to ostatním sdělili.

ZOBRAZ komunikaci z fóra k danému tématu

Během tohoto času jednání Toma na fóru dostoupilo hranice agresivity vůči některým členům, které vedlo z jeho strany k ukončení členství v Diverzantech® k 30.11.2012. Toto ukončení spolupráce se neobešlo zcela bez emocí, neboť Tomoo označil zbytek týmu za sráče, kteří se nedokáží ani zapsat do účasti na trénink. Jak později vyšlo najevo, sám měl největší kus másla na hlavě, když se sečetly neuhrazené pokuty za nezapisování se do účasti či neúčasti na plánované akce v kalendáři (dohoda týmu zněla, že kdo se včas nevyjádří k účasti na akci, tréninku, uhradí do týmové pokladny 50 Kč za každý takový prohřešek). Celkové dluhy včetně neuhrazených členských příspěvků se v případě Toma vyšplhaly do výše 850 Kč, odmítl se ke svým závazkům postavit zpříma a vyrovnat je.

ZOBRAZ komunikaci z fóra k danému tématu

Na plánovaný trénink Termitem 10.2.2013 se po hodně dlouhé odmlce napsal i Darkos, který se na fóru po cca 2 měsíce k ničemu nevyjadřoval, i když se tam probíraly docela zásadní věci a on jako velitel měl být první, kdo to měl řešit. Problém byl asi v tom, že tyto věci se týkaly především Toma a proto Darkos dělal "mrtvého diverzanta" a asi čekal, jestli to nevyšumí. Téma tréninku přepsal na: "plán aktivit a zaměření diverzantů pro rok 2013"

Setkání diverzantů na základně se k překvapení některých zúčastnil i Tomoo a Alěš, kteří se před koncem roku rozhodli tým opustit. Důvod jejich účasti na schůzi se vzápětí vyjasnil. Darkos přednesl svou vizi založení klubu vojenské historie (KVH). Myšlenka přísně military týmu z posledních let totiž nebyla zcela naplněna, příčinou byly jak ryze praktické důvody (pracovní vytížení, rodinné záležitosti atp.), tak větší či menší nedostatek osobní zodpovědnosti drtivé většiny členů. Jak věřil, pod hlavičkou KVHS budou nastolená pravidla a přístup všech profesionálnější, pokud to bude bráno jako povinnost, jinak je možno člena vyloučit.

Vše by nejspíš bylo řešeno smírnou cestou a výsledným souhlasem všech, pokud by o založení KVHS nebylo už dávno rozhodnuto bez sebemenší informovanosti směrem k nevyvolené části diverzantů ještě ke konci roku 2012. Nikita, Termit, Hrobař, Kail a M@tezz (dále jen Diverzanti®) byli drženi mimo skupinu informovaných. Slovy Darkose: „byli záměrně vyselektováni“, zřejmě z paranoidní obavy z nesouhlasu a sabotování snahy Darkose a jeho vyvolených. Členy KVHS tedy již v té době byli Darkos jako předseda, Hanz místopředseda, Braun pokladník, Krajta, Skoťo (víc jak 3 roky veden jako neaktivní v zálohách) a již odešlí členové z loňského roku Toomo a Falzo (dále jen KVHS).

Nevyvoleným bylo pouze stroze sděleno, že výše jmenovaní jsou již členy KVHS. Možnost vstoupit se sice nabízí i pro ostatní, ale pouze za těchto podmínek:

 • vymazání stávajících stránek diverzantů (což znamená zahodit 9 let usilovné práce)
 • odebrání pokladníka Nikitě a předání Braunovi (ztratili bychom přehled o společných financích a hlavně neměli jsme již důvěru v Darkose, který nám zatajil peníze (zobraz info), které měli jít do diverzní týmové pokladny)
 • vstupní poplatek do KVHS 1.200,-
 • měsíční členský příspěvek 100,-
 • pro nás status „řadoví členové“, kteří nebudou mít právo
  • hovořit do vedení a náplně sdružení
  • do investování členských příspěvků
   (o těchto věcech rozhoduje pouze členská rada)
 • pokud člen nesplní podmínky, které členská rada ustanoví, může být vyloučen

Tímto důvěra Diverzantů® v členy KVHS po tomto předloženém návrhu byla silně otřesena. Lidé, s kterými dlouhé roky spolupracovali, vzájemně se podporovali v rámci airsoftu i v osobním životě, byli schopni za zády kamarádů připravovat něco tak zásadního a ani při předsilvestrovském přátelském posezení u Termita a Nikity se nezmínit, jaké jsou jejich plány.

Zatajování informací před kamarády a přetvářka nepatří mezi hodnoty vyznávané diverzanty. Z těchto důvodu jsme se rozhodli, do KVHS nevstoupit a zůstat věrni původnímu Airsoft Military Teamu Diverzanti®. Zapracovat opět na včlenění našeho týmu zpět do airsoftového dění, což poslední roky jsme pod vedením Toma zcela zanedbávali a spíše fungovali jako tým pro jeho soukromé účely.

Naše rozhodnutí se však nelíbilo Darkosovi. Vůbec nebral v potaz, že se chceme plnou měrou podílet na aktivitách týmu a ne být jen tupé ovce …při odchodu ze schůzky vykřikoval, že on AS Diverzanty® tímto definitivně ruší a nepochopil, že oni jsou Ti, kteří odcházejí z týmu (Darkos, Braun, Hanz, Krajta) a my zůstáváme (Termit, Nikita, Hrobař, Kail, Matezz (zobrazit info o jeho aktivitě)

), proto ani informace, kterou ve svém prohlášení uvádějí se nezakládá na pravdě: „Většina týmu a především dlouholetých členů totiž nechtěla podlehnout komerčním svodům a zviditelňování se za každou cenu. Díky lacinému pozérství a hlavně neoprávněnému egu několika jednotlivců, bylo nevyhnutelné udělat změnu.“

Darkosův závěr na konci výměny názorů zněl: "Diverzanti® jsou zrušeni, pokud to nebudete respektovat, tak se stejně postarám o to, že vám odstaví web, protože já mám název Diverzanti® zaregistrovaný jako ochrannou známku…" Pravda byla však jiná, neměl. Díky tomu nám vnukl myšlenku, ochránit si název týmu a web právě touto registrací ochranné známky.

Za roky společného působení, nabyl společně pořízený majetek a vybavení hodnoty několika desítek tisíc korun. Diverzanti® nabídli nově vznikajícímu sdružení KVHS rozdělení majetku a financí ve férovém poměru podle počtu členů, tedy s určitým zvýhodněním ve prospěch KVHS. Započítán byl jak hmotný majetek, tak finance v týmové pokladně, včetně neuhrazených dluhů. Tento návrh odmítli KVHS akceptovat a přišli s vlastním, značně nevyváženým návrhem, kde nebyly finance zohledněny vůbec, některé položky byly zcela pominuty a vybavení, které mělo připadnout AS Diverzantům®, by mělo zanedbatelnou hodnotu. Naší velkou nevýhodou v tomto jednání je, že 90% těchto věcí mají v úschově právě lidé přecházející do KVHS a to především Darkos jako bývalý velitel.

Během následných vyjednávání KVHS přidali ke svým požadavkům pro vydání našeho materiálu další podmínky. Mimo jiné i smazání fotogalerie z webu Diverzanti®. Tyto podmínky Diverzanti® splnili a i galerii fotek vymazali, akceptovali nakonec i nevýhodné rozdělení majetku, ze strany KVHS v konečné verzi rozšířené o dvě položky ve prospěch AS Diverzantů®. Ani vlastní podobu návrhu k vypořádání majetku, ale nakonec KVHS nedodrželi. Majetek a finance v celkové nevypořádané hodnotě přes 60.000 Kč mají tedy stále v držení členové KVHS. Díky tomuto materiálu, můžou pokračovat v pořádání akcí pro jiné týmy ve stejné kvalitě i nadále

ZOBRAZ emailovou komunikaci k danému tématu

My, Diverzanti®, se tímto zcela distancujeme od vzniklého KVHS, jejich členů, aktivit a praktik, které používají. Chování zakládajících členů KVHS je pro nás zradou všeho, co bylo dlouhé roky společně budováno. Stále pokračujeme pod hlavičkou Military Airsoft Team Diverzanti® jako doposud, včetně znovuotevřené fotogalerie. Ti, pro které nejsou čest, spolehlivost a přátelství pouze prázdné pojmy, mají možnost se k nám přidat. Stačí navštívit stránku NÁBOR.

… asi tak, jak se k tomu vyjádřil Matezz: „Z toho, jak se celá věc zatím vyvíjí, mám hodně špatný pocit. Jako bych celé ty roky trávil v lesích s úplně jinými lidmi. Nedávno jsem četl článek o událostech kolem Mnichovské dohody v r. 1938 a citát K. Čapka tam poměrně dobře vystihuje absurdnost a zklamání z toho, jak se teď věci mají: "Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu jen směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest a podobné věci."

VZKAZ PRO KVHS

Ze společných prožitých roků a všeho co jsme dělali pro zábavu a odreagování jste to vašim jednáním dotáhli až ad absurdum. Takže jak? Férová rozumná dohoda, tlustá čára za minulostí a nový začátek dvou týmů s čistým štítem, nebo nedůstojné tahanice s účastí právníků?

Pro osvětlení výše uvedeného jen doplňujeme, že v minulém roce jsme zprvopočátku zkusili veškeré možné způsoby dohody. Ustanovili jsme nezávislou osobu, něco jako mediátora, který se měl pokusit najít příčinu sporu a zkusit vše vyřešit k oboustranné spokojenosti. Bez úspěchu. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že nás pouze odešlí členové tahají za nos a ve skutečnosti nemají sebemenší zájem rozdělit majetek, obrátili jsme se na právního zástupce, který adresoval několik výzev na vyrovnání majetku a předání zadržovaných věcí. Na tyto výzvy Občanské sdružení KVHS reagovalo jednou větou, kterou pak svorně opisovali i s chybami ostatní členové sdružení, aniž by zřejmě rozuměli tomu, co opisují.

Na rady právníka, jsme poctivě neúspěšnou komunikaci s protistranou monitorovali pro případné dokazování u soudu. V listopadu 2013 odešlí členové zveřejnili prohlášení pod hlavičkou Občanského sdružení KVHS, ve kterém se opírali o komunikaci s Úřadem průmyslového vlastnictví ohledně našich registrovaných ochranných známek chránící název týmu a doménu. Úřad na jejich dotaz reagoval standardním způsobem, kdy jim vypsal znění zákona, aniž by zkoumal souvislosti.

Tento obsah zákona si pisatelé prohlášení vysvětlili pouze po svém a opomněli si přečíst a náležitě vyložit navazující ustanovení ke skutečnostem, které ve svém dotazu k Úřadu neuvedli. Jejich dotaz i odpověď, která KVHS byla Úřadem zaslána, jsme si vyžádali (v internetové databázi ÚPV, položka řízení 11 a 12) a na jejich prohlášení jsme proto řádně reagovali: NAŠÍ VÝZVOU viz. níže.

ZOBRAZ Historii členů Airsoft Military Teamu Diverzanti®

OCHRANNÁ ZNÁMKAVÝZVA PRO KVHS str.1VÝZVA PRO KVHS str.2ODPOVĚĎ DIVERZANTŮODPOVĚĎ DIVERZANTŮODPOVĚĎ DIVERZANTŮ
zpet      

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL