§ AUTORSKÉ PRÁVO a ® OCHRANNÁ ZNÁMKA

Tyto webové stránky klubu Airsoft Military Team Diverzanti jsou spravovány a kontrolovány jedním z letitých členů klubu - Termitem.

AIRSOFT MILITARY TEAM DIVERZANTI 2004 vojenská historie a současnost, DIVERZANTI a www.diverzanti.cz jsou registrované ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví pod čísly: O-334341 a O-334342 požívající ochrany ve vztahu k výrobkům a službám ve třídě 16, 28, 41, 42 Mezinárodního třídění výrobků a služeb.

AUTORSKÉ PRÁVO

(§) Tato forma webových stránek včetně obsahu a práva užití fotografií podléhají ochraně duševního vlastnictví, tedy zejména zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění, zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění, zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály, zpracované klubem AIRSOFT MILITARY TEAM DIVERZANTI, je umožněno pouze pro soukromé účely s tím, že materiály nesmí být reprodukovány v žádné editovatelné podobě. Jakékoli jiné reprodukce nebo úpravy zcela či zčásti prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem, případně zpřístupňování třetím osobám ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu KLUBU AIRSOFT MILITARY TEAM DIVERZANTI a případně jeho partnerů, jsou přísně zakázány.

POUŽITÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ Z WEBOVÝCH STRÁNEK

Používání kontaktních dat včetně bližšího určení získaných z těchto webových stránek

  • především e-mailové kontakty pro komerční účely
  • kontaktování za účelem nesouvisejicích nabídek služeb je výslovně nežádoucí
KLUB AIRSOFT MILITARY TEAM DIVERZANTI a všechny na této webové stránce uvedené osoby, firmy, společnosti, obchodní partneři tímto nesouhlasí s jakýmkoli komerčním využitím a dalším předáváním jejich dat bez jejich vědomí. Kontaktní údaje jsou zde uvedeny v souladu s obchodním zákoníkem, dále jako kontaktní údaje pro klienty a za účelem poptávky našich služeb.

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Názvy služeb, aktivit a výrobků presentovaných a používaných na těchto webových stránkách jsou zaregistrované ochranné známky společnostmi a firmami propojených ke klubu AIRSOFT MILITARY TEAM DIVERZANTI nebo udělovatelů licencí anebo partnerů v rámci společných akcí. Jakékoliv neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení práva ochranných známek, autorského práva, dalších práv průmyslového vlastnictví a práva proti nekalé soutěži.

Na stránkách www.diverzanti.com se objevilo nepravdivé prohlášení zástupců občanského sdružení KVHS, ve kterém prohlašují, že klub Airsoft Military Team Diverzanti zanikl. Vzhledem k této nepravdivé informaci v tomto prohlášení. které se objevilo i na některých sociálních sítích, portálech a komunitách, vyjadřujeme se k tomu následovně.

ÚDAJNÁ TRANSFORMACEVÝZVA PRO KVHS str.1VÝZVA PRO KVHS str.2ODPOVĚĎ DIVERZANTŮODPOVĚĎ DIVERZANTŮODPOVĚĎ DIVERZANTŮ
zpet

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL