FORMACE DRUŽSTVA - ROJNICE (ŘADA)

formace rojnice

Rojnice je základní útočná sestava družstva a provádí se k zabezpečení maximální síly směrem dopředu, nebo na podrobný průzkum určitého prostoru. Jak již bylo řečeno, rojnice umožňuje jednotkám střílet s obrovskou palebnou silou dopředu, ale její nevýhodou je náchylnost k palbě z boku a zezadu, na což by měl velitel formace myslet.

Velmi důležitá je koordinace pohybu skupiny. Stejná rychlost pohybu každého. Funguje to tak, že se postaví jakýkoliv počet lidí do řady v rozestupu aspoň 5-10m. Velitel by měl jít vždycky uprostřed a ostatní vojáci se rozestoupí (utvoří řadu) na obě strany a postupují přímo k pozicím nepřítele. Tento způsob se nejvíce užívá v četách. Střelci na koncích rojnice kryjí 9 a 3 hodinu, střelec někde uprostřed kryje 6 hodinu a zbytek družstva kryje hodinu 12. Každá rojnice by měla mít určeny levé, pravé křídlo a střed pro lepší orientaci ve formaci. Tato formace je silná pro útok zepředu, slabá ze stran. Při napadení se vojáci na koncích řady (zpravidla jsou vybaveni kulomety) při střelbě dávkou pokouší neutralizovat nepřítele. Mezitím zbytek rojnice ve spolupráci s vojáky na bocích formace zahájí přesun k pozicím nepřítele se střídavým přesunem poloviny vojáků, za současné krycí palby druhé poloviny vojáků.

PÁTRAČ(Ř) KULOMETČÍK(K) VELITEL(Vdr) PANCEŘOVNÍK(P) STARŠÍ STŘELEC(Ss) STŘELEC(S)
formace rojnice

Při postupu ať vpřed, nebo vzad je důležité rozdělení do dvou skupin na přeskáčku – prvý, druhý. První skupina při kontaktu vybíhají vpřed a cca po 5-10m zalehne, druhá kryje její postup. Následně vyrazí druhá skupina a doběhne na úroveň první, která pro změnu zase kryje postup druhé skupiny. Toto se opakuje až do eliminace nepřítele. Nutno jít ve větší skupině, aby byla dostatečně silná krycí palba. Důležité je, aby postupující vojáci nevbíhali do palebného sektoru těm, kteří provádí krycí palbu.

ROJNICE - POSTUP PO BUDDY TÝMECH
formace rojnice

FLASH VIDEO - ROJNICE KONTAKT 12 HODINA

Další z možností rozvinutí rojnice. V menším počtu je výhodnější vyslat stranové střelce, aby nepřítele obešli.Hlavní skupina buď protivníka dostatečně zaměstná – střelci z obou křídel mohou v klidu obcházet nebo proběhne útok ze tří stran.

FLASH VIDEO - ROJNICE OBEJITÍ NEPŘÍTELE
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL