PŘEDBOJOVÁ A BOJOVÁ FORMACE DRUŽSTVA

Zde uvedené postupy velení jednotlivých činností, jsou určeny především pro nácvik. V samotné bojové situaci je potom množství rozkazů zmenšeno na nejmenší možnou mez. Toho je ale možno dosáhnout jen s naprostou secvičeností těchto postupů všemi lidmi v družstvu.

FORMACE DRUŽSTVA

Během přesunů družstva bude nutné na základě terénu a situace měnit formace. Každá formace má smysl v určité chvíli a jejich změny musí být zautomatizované, aby se během operace nebylo nutné zamýšlet, kdo kde má být a proč. Během přesunu bude nutné měnit pátrače, protože i dobře vycvičený jedinec vydrží na pozici pátrače fungovat na 100% maximálně 30 - 60 minut.

Základním prvkem pro boj je Bbuddy Team, tedy dvojice, která je na sebe zvyklá. Proto základním prvkem pro stavbu formací družstva by měl být Buddy Team, který bude co nejblíže u sebe. Toto pravidlo nelze vždy dodržet, ale neměli by být ve chvíli kontaktu od sebe vzdálení více než na délku, kterou jsou schopni „uřvat“.

PRAVIDLA PRO FORMACE

Dále je nutné během zaujímání formací dbát na určitá pravidla, kterými by se měl přesun řídit. U všech níže uvedených pravidel je použito slovní spojení „by nemělo“, protože může nastat situace, která se jinak řešit nedá.

 • Odstřelovač by neměl být pátrač (má sice optiku, ale v případě kontaktu nedokáže pokrývat nepřítele dostatečnou palbou, navíc prozradí přítomnost této zbraně)
 • Velitel by neměl jít jako pátrač ani jako druhý v případě šachovnice (z důvodu kontaktu a z důvodu minového nebezpečí)
 • Pokud nechce velitel působit jako jasný terč, neměl by být viditelně mimo sestavu
 • Kulometčík by neměl být pátrač (protože při prvním výstřelu v kontaktu odhalí přítomnost kulometu v sestavě)

Tvary a sestavy družstva se řídí podle bojové situace, plněného úkolu, a podle terénu. Při jejich volbě se velitel družstva rozhoduje s cílem maximálně využít palebné síly týmu, zajistit bezpečnost jednotky a bezpečnost příslušníků družstva. Pochodové tvary a před bojové sestavy určuje velitel družstva ve svém bojovém rozkazu (BR). V terénu je potom upřesňuje podle vzniklé situace pomocí bojových signálů.

Výběr vhodného tvaru záleží na šesti faktorech:

 • Terén, ve kterém postupujete
 • Pravděpodobný směr nepřátelské palby
 • Viditelnost
 • Jak bude družstvo nejsnadněji ovladatelné
 • Potřeba maximálního účinku vlastní palby
 • Kdo má převahu ve vzduchu

ROZESTAVENÍ PŘI NÁSTŘELU

Rozestavění družstva při nástřelu z předbojové formace do bojové. Reakce na nástřel je možno provádět:

 • po jednotlivcích (kooperujících v buddy týmech.. např. starší střelec a pancéřovník, pátrač a velitel, kulomet a střelec)
 • po buddy týmech (kdy tým tvoří dva lidé, při nedělitelném počtu má jeden tým tři lidi.. např. tým 1, tým 2, tým 3, nebo pancéřový tým, velitelský tým, kulometný tým)
 • po sekcích (sekce výsadkového družstva má 3 vojáky, početní stav však může být mezi 2 až 6 vojáky.. např. sekce alfa, sekce bravo)
rozdělení na sekce a týmy

- FORMACE ZÁSTUP

- FORMACE ŠACHOVNICE

- FORMACE ROJNICE

- FORMACE KLÍN

- FORMACE DIAMANT

- FORMACE KRUH

- FORMACE ŠÍP

- FORMACE KOPÍ

- FORMACE VÉ

- FORMACE ODŘAD

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

       

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL