FORMACE DRUŽSTVA - ZÁSTUP

formace zástup

je nejzákladnější podoba vojenské formace vhodná pro postup obtížným terénem, podél lineárních překážek (např. zeď atd.) a pro pohyb v noci. Je vhodný i v případě, že je očekáván nástřel z boků, nebo ve chvíli kdy jde o dočasnou formaci používanou v místech, kde se terén zužuje a brání většímu rozptýlení vojáků jednotky do stran, jako je hustý les, okraj lesa. Za předpokladu, kdy je kontakt s protivníkem velmi nepravděpodobný. Jeho výhodou je rychlost a snadnost postupu. Při přesunu v zástupu jsou palebné sektory vojákům přiděleny střídavě - voják střílí na opačnou stranu než nejbližší vojáci před a za ním. Zpravidla jednotlivý vojáci sledují střídavě levý a pravý bok zástupu. Poté co jednotka opustí zúžený terén, vrací se ke své původní formaci. Rozestupy jsou cca 5-7m. Je snadno ovladatelný a je nejméně zranitelný při palbě z boku. Nevýhodou je malá palebná síla dopředu a dozadu, než se formace rozevře. Tím pádem je velmi zranitelný při napadení zepředu, zezadu a i vlastní palba tímto směrem je velmi obtížná.

PŘI POSTUPU:

  • pátrač sleduje 12h a okolí ve směru postupu
  • druhý v pořadí pravou stranu
  • třetí levou....
  • poslední jistí 6h

PÁTRAČ(Ř) KULOMETČÍK(K) VELITEL(Vdr) PANCEŘOVNÍK(P) STARŠÍ STŘELEC(Ss) STŘELEC(S)
formace zástup

FLASH VIDEO - PŘECHOD Z PŘEDBOJOVÉ DO BOJOVÉ SESTAVY
FLASH VIDEO - TRANSFORMACE Z JEDNÉ SESTAVY DO JINÉ

ZÁSTUP KOMPAKTNÍ

"Těsnější zástup", používá se například v zastavěných prostorách, při postupu podél ulice apod.

ČINNOST NA POVEL: ,,ZÁSTUPEM VPŘED“

Družstvo provádí průzkumnou činnost, formace družstva je v zástupu. Přijde nástřel z 12. hodiny. Cesta je omezena terénem a jinými překážkami, je možno postupovat pouze v zástupu a to buď vpřed či vzad (např. úzká stezka v hustém porostu, na mostě, v úzké uličce…).

Velitel družstva vyhodnotí protivníka jako slabšího a nařídí postup vpřed. Družstvo na povel: ,,Družstvo, zástupem vpřed“ se zformuje tak, že utvoří zástup, kde se jednotliví vojáci seřadí těsně za sebe.

První voják v pořadí zahájí ničivou a nepřerušovanou palbu jednotlivými ranami na protivníka s cílem ho neutralizovat, potlačit a zabránit mu ve střelbě a pohybu. Celé družstvo přitom pomalu postupuje v zástupu vpřed. Jakmile mu dojde munice zvolá: ,,Přebíjím“ a ustoupí o krok vlevo, zaklekne a přebíjí. Stále míří svou zbraní do daného směru. Mezitím další voják v pořadí zaujímá jeho pozici a stejně tak i ostatní. Celé družstvo stále postupuje pomalu vpřed a stále první voják v pořadí vede nepřetržitou palbu, dokud nebude nucen přebít. Jakmile má voják, který přebíjí, přebito, zařadí se opět do zástupu a pokračuje se svým družstvem vpřed. Celá činnost se opakuje, dokud není protivník zničen, nestáhne se, nebo hrozí pro družstvo nebezpečí.

Důležité je, aby voják, který přebíjí, se se zbraní neotáčel a neběžel vzad, když se chce zařadit zpět na konec družstva. Pouze udělá krok vlevo a vyčká, dokud ho družstvo nedojde a on takto čeká až na konec zástupu.

FLASH VIDEO - ČINNOST PŘI PŘEBÍJENÍ, ČI ZÁVADĚ V ÚTOKU

ČINNOST NA POVEL: ,,ZÁSTUPEM VZAD“

Družstvo provádí průzkumnou činnost, formace družstva je v zástupu. Náhle je nastřeleno z 12. hodiny. Cesta je omezena terénem a jinými překážkami pouze na postup buď vpřed či vzad (např. úzká stezka v hustém porostu, na mostě, v úzké uličce…).

Velitel družstva vyhodnotí protivníka jako silnějšího a nařídí ústup vzad. Družstvo na povel: ,,Družstvo, zástupem vzad“ se zformuje tak, že utvoří zástup, kde se jednotliví vojáci seřadí těsně za sebe.

První voják v pořadí zahájí palbu jednotlivými ranami na protivníka s cílem ho neutralizovat, potlačit a zabránit mu ve střelbě a pohybu. Vystřelí zpravidla 3 až 6 nábojů. Poté zvolá: ,,Jdu“ a ustoupí o krok vlevo a přeběhne na konec zástupu. Stále míří svou zbraní do bezpečného směru. Mezitím další voják již zaujal jeho pozici a stejně tak i ostatní. Celé družstvo postupuje pomalu vzad a stále první voják v pořadí vede palbu daným směrem. Celá činnost se opakuje, dokud družstvo není v bezpečné vzdálenosti, dokud není za krytem nebo dokud k tomu družstvo nedostane jiný povel.

Pokud střílejícímu dojde munice, zahlásí ,,Přebíjím“ a provádí činnost obdobnou jako po hlášení ,,Jdu“, jen mezitím přebije. V tomto případě vede každý voják jen několik výstřelů a stahuje se zpět. Cílem je zde stáhnout se do bezpečí. Činnost se provádí za pomalého pohybu vzad, je potřeba aby druhý voják v pořadí vedl toho prvního, který střílí, ten se může tím pádem soustředit výhradně na střelbu a nemusí přemýšlet a dávat pozor kam má postupovat.

FLASH VIDEO - ČINNOST PŘI PŘEBÍJENÍ, ČI ZÁVADĚ ZA ÚSTUPU
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL