FORMACE DRUŽSTVA - DVOJSTUP (ŠACHOVNICE)

formace dvojstup

je sestavou družstva, kterou lze použít ve středně neprostupném terénu, nebo třeba také v řidším lese, kdy je lepší než prostý zástup. Používá se při přesunu, kdy se neočekává kontakt s protivníkem. Její výhodou je rychlost postupu a bezpečnost do stran. Zpravidla se používá při přesunu po komunikacích. Rozestupy jsou cca 6-8m v každém zástupu. Zda je první vlevo nebo vpravo nehraje žádnou roli. Krytí vychází logicky z pozice prvního člena formace, v tomto případě pátrače

PÁTRAČ(Ř) KULOMETČÍK(K) VELITEL(Vdr) PANCEŘOVNÍK(P) STARŠÍ STŘELEC(Ss) STŘELEC(S)
formace dvojstup

TRANSFORMACE Z DVOJSTUPU DO BOJOVÉ FORMACE NA 12 HODINU
formace dvojstup

FLASH VIDEO - FORMACE DVOJSTUP KONTAKT NA 12 HODINĚ
FLASH VIDEO - FORMACE DVOJSTUP KONTAKT NA 3 A 9 HODINĚ
FLASH VIDEO - FORMACE DVOJSTUP KONTAKT NA 6 HODINĚ
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách, prosíme, uveďte zdroj odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL