ZAUJETÍ ZASTÁVKY

Během patrol bude nutnost zastavit za účelem určité činnosti, jako je odpočinek, provedení kontroly mapy, nebo vyslání průzkumu (shromaždiště nebo cíle). Tyto činnosti by měli být součástí SOP patroly. Činnosti a postupy pro různé typy zastávek závisí na tom, proč patrola zastavuje. Dobře procvičené činnosti a postupy zajistí stálou bezpečnost patroly a patrola bude provádět činnost při zastávkách s minimem rušení patroly a bude pokračovat v plnění úkolu efektivně.

CÍL : Cílem je seznámit vás s činnostmi a postupy při zastávkách na patrole z důvodu udržení stálé bezpečnosti.

BĚHEM PATROL JSOU 3 HLAVNÍ TYPY ZATÁVEK:

 1. KRÁTKÁ ZASTÁVKA : kratší než 5 minut
 2. DLOUHÁ ZASTÁVKA : delší než 5 minut, ale kratší než 30 minut
 3. SHROMAŽDIŠTĚ : obecně shromaždiště do 12 hodin základna nad 12 hodin

PODMÍNKY : Jednotka se pohybuje takticky, plní svůj bojový úkol. Nepředvídaná událost přiměje jednotku, aby se zastavila. Kontakt s nepřítelem je možný.

KRÁTKÁ ZASTÁVKA

… je zastávka, kterou jednotka zaujímá při bojové činnosti na pokyn velitele jednotky, velitele čelní záštity nebo pátrače. Tato činnost se provádí, pokud patrola zastaví na dobu kratší než 5 minut. Důvody pro tuto krátkou dobu mohou být:

 • propátrání nepřehledného úseku před jednotkou
 • naslouchání
 • kontrola mapy
 • zastávka na pití
 • zastávky na vykonání potřeby

ČINNOST DRUŽSTVA PŘI KRÁTKÉ ZASTÁVCE:

 1. velitel signalizuje: STÁT
 2. Patrola zastaví, pokud možno ve skrytu
 3. Pokud terén umožňuje, vojáci zaujmou kryté pozice a kontrolují stále svůj přidělený palebný sektor
 4. Patrola naslouchá asi 30 vteřin
 5. Velitel dává signál k činnosti, pro kterou zastavil (např. signalizuje napití se z láhve, kontrola mapy)
 6. Patrola provádí činnost. Činnost se provádí vždy ve dvojicích (jeden kryje, druhý provádí činnost, tak aby v každém směru vždy jeden kryl)
 7. Velitel signalizuje přípravu k pohybu
 8. Patrola vyrazí

POZNÁMKA :Výstroj ani výzbroj neodkládají, nezaléhávají (sníží pouze svůj profil tím, že zakleknou, dostanou tím i stabilnější pozici pro míření a nebudou tak snadný cíl. Zvykněte si na to – zachraňuje to životy)

KRÁTKÁ ZASTÁVKA ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI

Probíhá jinak než u normálního pochodu. Pátrač (nebo první z formace), dá znamení a zaklekne. Každý další v družstvu dojde až k němu a zaklekne těsně u něho. Jakmile na svoji pozici dojde poslední z formace, dá znamení člověku před sebou zmáčknutím ruky (případně slabým poklepáním), ten to pošle dál dopředu až k prvnímu z formace. Jakmile je dán pokyn k pokračování v pochodu, tak se tento postup opakuje. Dotyčný, co předává signál, se vždy ujistí, že ho další člověk přijal a pochopil. Poté vstane a jde. Člověk za ním počká, aby měl správný rozestup, předá signál dál, ujistí se, že byl signál přijat a pochopen a jde. Takto opakovaně až na konec jednotky.

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL