ZAUJETÍ ZASTÁVKY

Během patrol bude nutnost zastavit za účelem určité činnosti, jako je odpočinek, provedení kontroly mapy, nebo vyslání průzkumu (shromaždiště nebo cíle). Tyto činnosti by měli být součástí SOP patroly. Činnosti a postupy pro různé typy zastávek závisí na tom, proč patrola zastavuje. Dobře procvičené činnosti a postupy zajistí stálou bezpečnost patroly a patrola bude provádět činnost při zastávkách s minimem rušení patroly a bude pokračovat v plnění úkolu efektivně.

CÍL : Cílem je seznámit vás s činnostmi a postupy při zastávkách na patrole z důvodu udržení stálé bezpečnosti.

BĚHEM PATROL JSOU 3 HLAVNÍ TYPY ZATÁVEK:

 1. KRÁTKÁ ZASTÁVKA : kratší než 5 minut
 2. DLOUHÁ ZASTÁVKA : delší než 5 minut, ale kratší než 30 minut
 3. SHROMAŽDIŠTĚ : obecně shromaždiště do 12 hodin základna nad 12 hodin

PODMÍNKY : Jednotka se pohybuje takticky, plní svůj bojový úkol. Nepředvídaná událost přiměje jednotku, aby se zastavila. Kontakt s nepřítelem je možný.

DLOUHÁ ZASTÁVKA

… je zastávka, kterou jednotka zaujímá při bojové činnosti na pokyn velitele jednotky. Tato činnost se provádí, pokud patrola zastaví na dobu delší než 5 min a kratší než 30 minut. Důvody pro tuto zastávku mohou být:

 • zastávka k pravidelnému navázání spojení
 • vyslání průzkumu s úkolem zvolit a propátrat prostor pro shromaždiště nebo propátrat překážku
 • zastávka na jídlo
 • léčka proti pronásledování
 • krátký odpočinek
 • domaskování

Dlouhou zastávku zaujímá jednotka na verbální pokyn velitele družstva po zaujetí krátké zastávky. Velitel dá pokyn k zbudování dlouhé zastávky a určí místo, kde by měla být. Přidělí každému jednotlivému členu družstva konkrétní místo v kruhové (nebo jiné) obraně a jeho palebný sektor. Vše je podřízeno tomu, aby byla neustále zajištěna bezpečnost družstva (tj. postupně). Příslušníci družstva po zaujetí palebného stanoviště odkládají materiál podle pokynů velitele družstva nebo sekcí. Svůj materiál používají k vlastnímu maskování a krytí (tj. např. položit batoh před sebe). Určený zástupce velitele družstva zkontroluje vzájemné překrytí palebných sektorů a palebných pásem k zajištění kruhové obrany jednotky.

Uvnitř obrany nakonec zůstává pouze Vdr a v případně potřeby pátrač. Pátrač má právě z tohoto důvodu v kruhové sestavě společný palebný sektor s kulometem, aby byl pokryt jeho perimetr, pokud si jej Vdr zavolá k sobě. Kulomet jako nejsilnější zbraň s pátračem jsou při vytváření kruhovky standardně umisťování na 12h ve směru postupu, z důvodu největší pravděpodobnosti útoku ze strany, která ještě nebyla propátrána.

Zaujímání dlouhé zastávky se neúčastní příslušníci průzkumu. Ti se připravují na průzkum (mapová orientace apod.). Pokud cílem jejich průzkumu je zvolit a propátrat prostor shromaždiště, vlastní materiál neodkládají (někteří zůstávají v prostoru shromaždiště). Před zaujetím a vlastní činnosti při dlouhé zastávce se provádí zpětná léčka, pro případ, že by družstvo bylo sledováno.

ČINNOST DRUŽSTVA PŘI ZAUJÍMÁNÍ ZPĚTNÉ LÉČKY:

 1. velitel signalizuje ZPĚTNOU LÉČKU (seknutí přes zbraň)
 2. pátrač najde místo k sejití z cesty
 3. patrola sejde z cesty a zaujme léčku proti pronásledování
 4. je-li to použitelné, položí se miny (velitel a spojař)
 5. patrola vyčkává a naslouchá asi 3 minuty, poté velitel dává signál k zahájení činnosti
 6. polovina je v pohotovosti, polovina provádí činnost
 7. po dokončení zadané činnosti (miny jsou položené) patrola naslouchá asi 5 minut
 8. patrola se přesune do klamného směru
 9. patrola se vrátí na trasu

Je nutné myslet i na zadní zajištění v momentě zaujímání zpětné léčky, proto by (minimálně) jeden voják měl být otočen a pokrývat „záda“ zbytku patroly. Použití dobře procvičených činností ve šech aspektech patrolování je životně důležité pro bezpečnost patroly, což také znamená větší šanci na úspěšné dokončení mise. Činnost je jednoduchá, takticky efektivní způsob jak vaše patrola může provádět denní činnost při maximální bezpečnosti s minimálními ztrátami.
Dlouhá zastávka nenahrazuje shromaždiště!

SHRNUTÍ

Použití dobře procvičených činností ve všech aspektech patrolování je životně důležité pro bezpečnost patroly, což také znamená větší šanci na úspěšné dokončení mise. Činnost, kterou jsme právě probrali je jednoduchá. Je to takticky efektivní způsob jak vaše patrola může provádět každodenní činnost, při maximální bezpečnosti s minimálními ztrátami.

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL