ZAUJETÍ ZASTÁVKY

Během patrol bude nutnost zastavit za účelem určité činnosti, jako je odpočinek, provedení kontroly mapy, nebo vyslání průzkumu (shromaždiště nebo cíle). Tyto činnosti by měli být součástí SOP patroly. Činnosti a postupy pro různé typy zastávek závisí na tom, proč patrola zastavuje. Dobře procvičené činnosti a postupy zajistí stálou bezpečnost patroly a patrola bude provádět činnost při zastávkách s minimem rušení patroly a bude pokračovat v plnění úkolu efektivně.

CÍL : Cílem je seznámit vás s činnostmi a postupy při zastávkách na patrole z důvodu udržení stálé bezpečnosti.

BĚHEM PATROL JSOU 3 HLAVNÍ TYPY ZATÁVEK:

 1. KRÁTKÁ ZASTÁVKA : kratší než 5 minut
 2. DLOUHÁ ZASTÁVKA : delší než 5 minut, ale kratší než 30 minut
 3. SHROMAŽDIŠTĚ : obecně shromaždiště do 12 hodin základna nad 12 hodin

PODMÍNKY : Jednotka se pohybuje takticky, plní svůj bojový úkol. Nepředvídaná událost přiměje jednotku, aby se zastavila. Kontakt s nepřítelem je možný.

POSTUP ZBUDOVÁNÍ SHROMAŽDIŠTĚ

 1. DEFINICE SHROMAŽDIŠTĚ
 2. VÝBĚR MÍSTA SHROMAŽDIŠTĚ
 3. ZAUJETÍ PROSTORU SHROMAŽDIŠTĚ
 4. PROPÁTRÁNÍ PROSTORU SHROMAŽDIŠTĚ
 5. STRÁŽNÍ ZAJIŠTĚNÍ SHROMAŽDIŠTĚ
 6. ČINNOST VE SHROMAŽDIŠTI

1. DEFINICE SHROMAŽDIŠTĚ (ZÁKLADNY)

Shromaždiště není prostor určený k obraně. V případě napadení jednotka vede
bojovou činnost s cílem zachovat bojeschopnost jednotky, nikoliv držet terén.

Po periodě patrolování je důležité, aby vojáci měli čas na spánek, doplnění zásob potravin a munice, aby byli připraveni na další plnění svého úkolu (léčka, přepad, průzkum apod.). Je důležité, aby velitel byl schopen chránit své podřízené v poli, zatímco probíhá tato administrace. Je to prostor, který jednotka zaujímá při bojové činnosti v týlu protivníka (po předběžném průzkumu), mezi liniemi i na vlastním území. Jednotka se ve shromaždišti zdržuje maximálně 12 hodin. Minimální pohotovost jednotky v kterémkoliv okamžiku je 30%.

100% POHOTOVOST SE DRŽÍ PŘI NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTECH

 • při čištění hlavních zbraní jednotky (kulomety), každý se čistí zvlášť
 • při vydávání bojového nařízení nebo bojového rozkazu
 • při východu, nebo západu slunce (nejvyšší pravděpodobnost napadení protivníkem)
 • na rozkaz velitele jednotky pokud to nebezpečí nebo citlivost projednávaných informací vyžaduje

DÚVOD ZBUDOVÁNÍ

 • vyhnout se odhalení
 • vyčkat na místě než bude proveden detailní průzkum objektu, zformován konečný plán a vydán rozkaz.
 • vytvořit místo pro odpočinek
 • vytvořit základnu pro vedení bojové činnosti např. útok, léčku průzkum, nebo vytvoření OP
 • vytvořit výchozí bod a bod setkání patroly po infiltraci do prostoru nepřítele po malých skupinách, nebo po stažení z takového prostoru
 • administrace (strava, oholení, údržba zbraní, munice, atd.) po dlouhé době pohybu nebo těsného kontaktu

TYPY ROZMÍSTĚNÍ SHROMAŽDIŠTĚ

Prostor shromaždiště se ženijně neupravuje. Pro zabezpečení se používá řízených výbušných zátarasů a prostředků včasného vyrozumění (nástrahy varovného charakteru).

 • trojúhelníkové
 • lineární
 • spěšné

TROÚHELNÍKOVÉ SHROMAŽDIŠTĚ

Nejběžnější použití je trojúhelníkové rozmístění čety nebo menší patroly.

VÝHODY

 • poskytuje kruhovou obranu
 • vzájemná palebná podpora při útoku z jakékoliv strany
 • max. palebná síla na všech stranách
 • jednoduché velení s VDr ve středu
 • jednoduchá administrace (munice, materiál, strava, služby…)

LINEÁRNÍ SHROMAŽDIŠTĚ

 • rychlá zastávka k přípravě na boj a administraci
 • obranné postavení malé skupiny, např. družstvo
 • použít, pokud terén je nevhodný pro trojúhelníkovou (např. džungle)

ZAUJETÍ A VEDENÍ

 • stejná činnost pro průzkum a řízení
 • vojáci se přesunou do postavení skrz 6 hodinu
 • 1 - 2 strážní na 6 a 12 hodině v závislosti na velikosti patroly
 • Všichni ostatní zaujmou střídavě sektory s velením rozmístěným takticky mezi nimi
 • Stejná činnost pro čistící patroly a administraci

SPĚŠNÉ SHROMAŽDIŠTĚ (Z CHODU)

Pokud je málo času je možné vzít v úvahu následující varianty drilu:
 • zkrácený průzkum VDr
 • nevyslání čistících patrol
 • stráže nejsou umístěny mimo perimetr, pokud se doba setrvání neprodlouží, nebo je nebezpečí prozrazení
 • Není natažen provázek okolo, okopy a kryty nejsou kopány a přístřešky stavěny
V hustých uměle vysázených lesích, kdy rozmístění stromů ne vždy umožňuje zaujmout trojúhelníkové rozmístění, je možno zaujmout sestavu viz obrázek.

MOŽNÉ CHYBY PŘI ZAUJÍMÁNÍ SHROMAŽDIŠTĚ

 • při zaujímání je činnost až do rozmístění stráží v přilbách a ochranných pomůckách, pak dle situace se mohou sejmout
 • při vstupu a rozmístění do shromaždiště nezáleží na čísle čety/družstva, ale jeho pořadí
 • při přesunu Reko skupiny 2 pátrači vepředu, počty příslušníků R skupiny nahlásit ZVDr jednotky
 • vytýčení prostoru po směru hodinových ručiček
 • čistící patrola postupuje PaP
 • stráž při zavedení do postavení natahuje provázek, zpět jeho kontrola
 • pohyb uvnitř jen po vyznačených cestách
 • určit prostory pro procvičení akcí a přezkoušení zbraní
 • strážím dávat info o počtech osob na patroly, časech návratů, odchodů, atd.
 • při hotovosti je zbraň v rameni
 • stráž na 6 hod. vysílačka, nebo TP
 • dodržovat světelnou kázeň
 • po setmění minimalizovat hluk, zbraně, spacáky, suchý zipy, chození…
 • včas se sbalit před ranní a večerní hotovostí
 • venku mít jen nejnutnější (stále)
 • zahájení a ukončení hotovostí začít aktivovat dříve, aby byly dodrženy časy
 • přístřešky postavit po večerní hotovosti, před ranní sbalit
 • při zaujetí je pozice za batohem, ne striktně v pozici, ve které pak bude
 • stráže stáhnout večer před hotovostí, vyslat ráno po hotovosti
 • strážní zamaskovaní
 • cestou do postavení stráže i zpět skrytě
 • vnitřní i vnější stráž po celou dobu
 • provázek od stráže vnější k vnitřní na rohu
 • provázek/drát vyznačující okruh - dobře uvázaný, napnutý, označit postavení a překážky
 • na noc provázek zvednout do úrovně pasu, ve dne u kotníků, před nocí provést kontrolu
 • cesta vyčištěná od překážek, pokud se kope tak zamaskovat hlínu a kopání
 • dvojice vždy spolupracovat, jeden něco dělá druhý je v hotovosti
 • VDr a ZVDr provádět kontroly - jsou za to zodpovědní
 • vypnout mobily, pokud jsou
 • určit hotovostní jednotku (QRF)

SKRYTÁ ČINNOST VE SHROMAŽDIŠTI

Ta se provádí, pokud je nepřítel velmi blízko a záleží na neviditelnosti a skrytí. Pak se musí aplikovat následující:
 • nevařit
 • nic nesekat, neřezat a nekopat
 • nestavět přístřešky
 • nemluvit
 • stráže neustále po dvojicích
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: zkušenosti, selský rozum + příručka vojáka 2007 (2 vydání)

zpet

   

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL