cqb - airsoft

CLOSE QUARTER BATTLE - CQB

- Close Quarter Battle způsob boje, který je příznačný pro policii a speciální jednotky. Kdy se útočí na extrémně krátkou vzdálenost a extrémně rychle. Bojová metoda vhodná hlavně pro boj v budovách, ulicích, uzkých uličkách, také všude tam kde je omezena viditelnost a manévrovatelnost.

Problematika CQB zahrnuje v současnosti mnoho aspektů – od práce se střelnou zbraní, přes bojová umění až po samotný pohyb v nebezpečném objektu.

Historie tohoto pojmu nás zavede na přelom 70.-80.let 20. století, kdy britská SAS zavedla realistický výcvik ve speciálně upravené budově podle scénáře ,,zajištění budovy a neutralizace útočníků, resp. Teroristů s rukojmími´´. Tuto výcvikovou metodu nakonec začali přebírat postupně i další elitní protiteroristické útvary po celém světě a dnes patří k základním dovednostem a znalostem protiteroristického boje.

CQB zahrnuje tyto dovednosti

  • práci v týmu (dvojice, trojice, čtveřice, pětice)
  • taktické dovednosti (metody vstupu s pohybu v objektu, kontrola a zajištění rizikových míst, plánování zásahu)
  • komunikace (verbální i non-verbální\signály)
  • práce se střelnou zbraní (střelba na cíl, tasení, odzbrojení, defenzivní střelba, pohyb se zbraní)
  • bodyguarding (ochrany VIP a její bezpečné provedení)
  • bojová umění (combat metody rychlého a účinného zneškodnění protivníka)
  • kondiční příprava
  • lezecká či horolezecká příprava
  • ochrana před ZHN (chemická, biologická, radiační)
  • psychologická příprava

Jak vidno výcvik CQB musí být komplexní a měl by zahrnovat veškeré znalosti a dovednosti, které třeba ani přímo s protiteroristickými dovednostmi nesouvisí (např. přežití ve volné přírodě, pohyb v přírodě, apod.)

zpet    

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL