AIRSOFT GAS GUN

Podobně jako jsou "elektriky" královskou třídou mezi útočnými puškami a většími samopaly, tak jsou plynovky nepřekonatelné u airsoft pistolí a malých samopalů. K pohonu těchto zbraní se používá speciálních plynů, které se z tlakových bomb přepouštějí do zásobníků. Tento princip pohonu totiž při relativně malých nárocích na prostor umožní ze zbraně střelbu bez nutnosti natahování před každou ránou. Tyto zbraně jsou buď zkonstruhovány jako poloautomatické i plně automatické (střílející dávkou).

U plynových zbraní se rozlišují tři základní kategorie:

  • Klasické - jedná se o konstrukčně nejstarší provedení obvykle s pevně spojeným rámem závěru a tělem zbraně.
  • Action Slide Gun - zbraně konstrukčně vycházející z původní klasické konstrukce, ale vylepšené o možnost pohybu závěru (závěr lze rukou natáhnout).
  • Blow Back - zbraně s nejpokročilejší konstrukcí, která se blíží ostrým zbraním. Při střelbě z těchto zbraní je imitován pohyb závěru a zpětný ráz.

Konstrukce umožňují obvykle realistickou rozborku a zbraně mají převážně i plně shodné ovládací prvky. Všechny tyto vlastnosti z nich dělají absolutně nejrealističtější air soft zbraně. Nejoblíbenější jsou plynové pistole, ale existují i odstřelovací pušky a v malé míře i automatické pušky a samopaly. Za hlavní nevýhodu těchto zbraní je považována nutnost doplňování plynu a jeho různé fyzikální vlastnosti při různých teplotách. Tyto zbraně mají také nejčastěji ze všech airsoftových zbraní zabudován zpětný ráz (blowback), který jinak chybí. Tato vlastnost z nich dělá nejvěrnější kopie reálných zbraní, co se týče ovládání. Úsťová rychlost těchto zbraní je různá, od 60 m/s až po 150 m/s. Tyto zbraně však téměř nelze vylepšovat.

Dle uložení zásobníku plynu ve zbrani rozlišujeme na provedení s nádržkou v rámu zbraně a provedení s "integrovaným" zásobníkem (zásobník s šachtou pro kuličky a nádržkou plynu). Výhodou zbraní s "integrovaným" zásobníkem je možnost snadného přebití (výměnou za nový naplněný zásobník zároveň doplníte plyn i kuličky). V poslední době se již také objevují krátké zbraně fungující na principu CO2 bombiček.

gas Airsoft
zpet

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL