AIRSOFT MILITARY PRAVIDLA

Níže uvedená pravidla vycházejí z původních pravidel, sestavených CASA (Czech AirSoft Association) která již, bohužel neexistuje. Od vzniku těchto pravidel uplynula poměrně dlouhá doba a situace na bojišti se poněkud změnila. Tato pravidla jsou přizpůsobena pro více military založené hráče, kteří dbají na realitu a taktiku v akci. Původní verzi pravidel je možné nalézt např. na webu www.vojsko.net. Další dodatečné pravidla, jsou určena podle konkrétního scénáře a lokality v Operational Orders (dále OPORD), které jsou zpravidla součástí scénáře a jsou k dispozici před začátkem akce.

AIRSOFT MILITARY - je hráč, který bývá součástí větší, stejně orientované skupiny. Tento tým se kromě výzbroje a výstroje věnuje také taktice, výcviku a dalším aktivitám, souvisejícím s napodobovanou armádou, nebo jednotkou. Je vybaven originální Výstrojí, aktivně udržuje fyzickou kondici a přizpůsobuje svůj životní styl svému vzoru. Často se stává, že samotný Airsoft je pouze doplněním cekového obrazu tohoto pseudovojáka.

Military Airsoft se svými pravidly snaží co nejvíce přiblížit reálnému bojovému střetu. Hraje se pokud možno v reálných prostředích bez použití umělých překážek. Hraje se podle scénářů napodobujících reálné situace.

 1. Airsoft zbraně a jiné airsoft vybavení před policií ČR hráči schovávají, aby nedošlo k omylu a možné záměně za zbraně ostré.
 2. V airsoft hře platí stejný význam hodností, jako je tomu v armádě.
 3. Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, plynová maska) je v airsoftu povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko, za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv střelec. Zásah do brýlí či masky je platný.
 4. Jako munice je povoleno používat pouze 6mm nebo 8mm BB plastové kuličky. Pro střelbu na protivníka je povoleno používat pouze Airsoftové zbraně. Typ zbraně nerozhoduje.
 5. Hraje se na tlačné zásobníky (tlačáky), tak aby hráč byl donucen taktizovat a reálně přebíjet.
 6. Maximální množství munice na hru/život bývá omezené. Obvykle na 100, 150, nebo 200 ran. Záleží na typu a délce akce.
 7. Na určitý počet hráčů (5-10) připadá jeden kulomet, který má větší zásobník (1000-2000 ran). V ideálním případě by kulomet měl být znevýhodněn např. velikostí, nebo hmotností zbraně.
 8. Munice přidělená jednotlivým hráčům lze sdílet s ostatními a předávat si ji. Vyřazenému (zabitému) protihráči je možné ji odebrat (toto je vhodné zavést také pro zbraně)
 9. Zasažený hráč může zanechat munici/zbraň pouze na místě kde byl zasažen. Nesmí ji donést ke svému spoluhráči a předat mu ji jinde (to platí obzvlášť v případě, kdy hrající hráč nemá na místo kde by měla munice ležet přístup bez rizika zasažení)
 10. Dbá se na kooperaci, disciplínu a taktiku.
  • Každý team má svého velitele a rozdělené další úlohy
  • Na větších akcích podléhají teamy společnému hlavnímu velení
  • Hráči jsou povinní poslouchat rozkazy svých velitelů a jejich zástupců.
  • Při větších hrách s účastí různých teamů platí, že každý hráč je povinen poslouchat rozkazy i velitelů z jiných teamů, pokud není jeho velitel přítomen. Nejvyšší šarže na místě prostě velí. Velitelé teamů podléhají štábu zvolenému pro danou akci.
 11. Ideální je, pokud se teamy nerozlišují žádným „barevným“ značením, k rozlišení stačí heslo, signalizace, rozdílná pokrývka hlavy. V ideálním případě rozdílné maskování teamů. Na větších akcích je značení nevyhnutelné, ale minimalizuje se na nutné zlo.
 12. Pokud to umožňuje prostředí (sucho a nebezpečí požáru - obzvláště při použití dýmovnic), je povolena používat jakákoliv neranivá pyrotechnika (rozumí se tím volně prodejná pyrotechnika..dělbuchy, petardy, dýmovnice, slzný plyn, sádrové granáty atd.). Každý nese osobní zodpovědnost za její nevhodné použití. Pravidla užití pyrotechniky určuje pořadatel.
  JE POVOLENO:
  • užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu).
  • užívání světlic, ale ne na přímou střelbu.
  • pyrotechnika na bázi raket, ale jen na nepřímou střelbu.
  • doporučujeme používat výbušniny pouze v termoplastových nebo sádrových obalech.
  JE ZAKÁZÁNO:
  • používat zápalnou munici
  • munici s biologicky aktivní náplní
  • jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně
  • výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů
  ZÁSAH JE PLATNÝ
  • kuličkou z airsoft zbraně či střepinou výbušniny do jakékoliv části těla
  • do výstroje kryté konturou těla
  • zásah do zbraně nevyřazuje hráče, ale pouze zbraň, hráč může použít záložní, nebo ukořistěnou zbraň.
  • omylem vystřelenou kuličkou - jak od protivníka, tak od spoluhráče (Friendly Fire)
  • dotyk rukou na zádech znamená tiché zabití nožem.
  • hráč který nemá v bojovém prostoru nasazenou masku je vyřazen bez výstřelu, pokud na něj protivník zamíří a vyzve ho k odchodu ze hry.
  • kdokoli, kdo odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha), je vyřazen ze hry, i pokud tato nástraha netvoří střepiny.
  • kdokoli jiný je yřazen výbuchem pyrotechniky či trhaviny jen tehdy dojdeli přímo k zasažení osoby střepinou, vzniklou výbuchem. Nerozhoduje vzdálenost od výbuchu.
  • je-li výbuch trhavina (granát, střela, mina) odpálen v uzavřené místnosti (bunkr, místnost domu menší než 3x3m, liščí nora). Za této situace jsou vyřazeni všichni bojovníci uvnitř tohoto prostoru. Nemusí být zasaženi střepinou.
  ZÁSAH NENÍ PLATNÝ
  • do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla. Typ výstroje nerozhoduje.
  • od mrtvoly, která prokazatelně vystřelila až po té, co byla sama zastřelena.
 13. Není povoleno používat přenosné překážky, štíty apod. a pohybovat se v jejich krytu po herním prostoru.
 14. Bojové akce se nepřerušují na noc, při změnách počasí a jiných přírodních jevech. Akci může přerušit pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná.
 15. Počet členů airsoft jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován. Pokud jinak neurčí pořádající jednotka.
 16. Komunikace pomocí PMR mezi jednotkami není omezována, je to věc každé jednotky
  • Je povoleno skenování a odposlouchávání jednotlivých kanálů
 17. Pokud je hráč zasažen, toto neoznamuje vizuálně ani zvukově, pouze lehne na zem
  • Mrtvola nemluví ani se nehýbe - je mrtvá a je i možné se za ní krýt
  • Je možné využít různou formou zdravotníků
   • Buď může zdravotník ošetřit hráče zasaženého do končetin (ostatní zásahy vyřazují vždy) a jednorázově ho vrátit do hry (při tom ho viditělně označit obvazem).
   • Hráče zasaženého kamkoli určitou dobu ošetřovat a vrátit do hry. Ošetřování musí ale trvat určitou předem stanovenou dobu.
   • Zasažený hráč setrvá na místě a čeká na ošetření medikem, po ošetření vyčká určitý časový limit (15-30 minut) na místě a poté se pak vrací do hry. Mezitím se jeho tým od něj nesmí vzdálit víc jak na 50m.
  • V obou případech musí zdravotník dorazit k raněnému během určeného časového limitu, jinak je hráč vyřazen (vykrvácí).
  • Hrát se může pouze na jeden život na celou akci.
 18. Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v herním prostoru je přísně zakázána. Pokud hráč narazí na civilní osobu je potřeba střelbu okamžitě zastavit zvoláním "CIVIL" a počkat až daná osoba opustí herní prostor
  • Střelba na "mrtvého" bojovníka je zakázána.
  • Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet airsoft pravidel pro boj jako všichni ostatní.
 19. Osoba pověřená dokumentací akce (fotograf, kameraman) může vstoupit do herního prostoru pouze řádně označena (např. reflexní vestou) a s řádnými ochrannými pomůckami (především brýle).
 20. Není povoleno jakkoliv napadat, strkat, či se jinak agresivně zachovat k jiným hráčům!
 21. Airsoft je především o fair-play. Podváděním (např. nepřiznáním zásahu) kazíte hru sobě i ostatním.
 22. Tato airsoft pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky a jejich fair-play chování.
 23. Zbraň musí být mimo herní prostor zajištěná, případně použit ochranný návlek/ucpávka
 24. Jakékoliv změny airsoft pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost.
  zpet

  Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL