DEFINICE AIRSOFTU

- Airsoft je japonskou odpovědí z roku 1980 na paintball vzniklý v USA. Je to v podstatě sport, který by se dal definovat jako taktická simulace reálného boje s užitím vzduchových nebo plynových maket reálných zbraní, střílejících plastové kuličky o průměru 6 - 8 mm a váze 0,18 - 0,50 g. Tím se zásadně liší od veřejnosti známějšího PaintBallu.

- Mnoho airsoftových her scénářem odpovídá reálným bojovým situacím. Může jít o činnost malé speciální jednotky proti přesile, dobývání bunkru - kulometného hnízda, hledání sestřeleného pilota, obrana důležité pozice, ochrana VIP, boj ve městě... prostě lze vymyslet cokoliv.

- Airsoftové zbraně: zjednoduseně řečeno, jsou méně výkonné vzduchovky, které plastovou kuličku vytlačí pomocí stlačeného vzduchu, plynu, nebo elektromotorkem napínanou pružinou. Airsoft zbraně jsou přesné kopie skutečných zbraní, a tak není problém pořídit si Glock17, AK47, M16 nebo i kulomet. Dražší typy airsoft modelů umožňují dokonce střelbu dávkou.

- Hrát Fair-Play je dobrou vizitkou každé skupiny i samotného hráče, vše se řídí dle předem dohodnutých pravidel. Důležitou a bezpodmínečnou ochranou při této hře jsou speciální brýle, které vydrží náraz vystřeleného projektilu... oči máte jen jedny.

Jaký je rozdíl mezi PaintBallem a Airsoftem vzhledem k tomu, že oba sporty se snaží o simulaci reálného boje.

PaintBall původem z USA, je simulací boje. Střelivem jsou cca 15mm kuličky plněné barvou, které se po nárazu rozstříknou a jednoznačně označí zásah. Vzhledem k charakteru střeliva jsou paintballové značkovače konstruovány s velkým zásobníkem plynu a s velkým zásobníkem střeliva. Tyto značkovače ani v nejmenším nepřipomínají reálně existující zbraně. Výjimkou jsou značkovače RAM a policejní výcvikové zbraně. Výstroj spočívá v ochranné celoobličejové masce, často podobné motocyklové helmě a defacto libovolném oděvu.

AirSoft původem z Japonska, je simulací reálného boje. Střelivem jsou 6-8mm kuličky, zásah je často obtížně prokazatelný. Podstatou AirSoftu je co nejvěrnější napodobení skutečného boje. To znamená, že zbraně jsou většinou 1:1 repliky skutečných předloh a hráči používají skutečnou, nebo replikovanou výstroj napodobovaných armád.

V konečném důsledku mají oba sporty některé společné prvky, řadu výhod a nevýhod, podobné náklady. Troufám si tvrdit, že mezi lidmi z obou skupin se najdou rozumní a féroví hráči, stejně jako vandalové, hlupáci a ignoranti.

V dnešní době panuje na poli AirSoftu značná anarchie. Je to i díky tomu, že kuličkové zbraně jsou snadno dostupné na asijských tržnicích i mladistvým, přestože dle zákona 119/2002 jsou AirSoftové repliky zbraněmi kategorie D. Je tedy možné je držet a nosit od 18 let věku. Třebaže to zní absurdně, je i čínská kuličková pistolka za 50 Kč z tržnice zbraní kategorie D a je třeba to respektovat.

AIRSOFT SE V POSLEDNÍ DOBĚ DĚLÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ SKUPINY:

DĚTI - Typickým představitelem této skupiny je chlapec ve věku 8-12 let, honící se s jemu podobnými po sídlišti, vyzbrojen manuální zbraní čínské produkce, v tričku a teplákách a bez ochranných brýlí. Naprosto nemá ponětí o nějakých zákonech a pravidlech, střílí po všem a po všech, včetně nezůčastněných kolemjdoucích. Je-li napomenut, je vulgární a agresivní.

DOROST - slangově označován jako "kinders". Vývojově navazuje na DĚTI. Již je však vyzbrojen výkonnější zbraní, většinou má i brýle. Je-li z movitější rodiny, mívá i slušnou výstroj. Bohužel, duševně stále ještě není zcela vyzrálý, v hlavě má tak možná Ramba, nebo Terminátora a podle toho se chová i při hře. Často má problémy s principy Fair-Play.

COMMON - neboli běžný hráč. Je vyzbrojen a vystrojen dle svých finančních možností. Často investuje pouze do zbraně a výstroj řeší postupně, nebo vůbec. Často hraje jako "terorista" - není zařaditelný podle uniformy, není součástí organizovaného týmu. Má základní přehled o pravidlech, snaží se hrát Fair-Play.

MILITARY - hráč, vybavený více či méně podle vzorové armády, kterou napodobuje. Bývá součástí větší, stejně orientované skupiny. Má širší přehled o pravidlech, snaží se hrát Fair-Play.

ORTODOX - je Military hráč, který se kromě výzbroje a výstroje věnuje také taktice, výcviku a dalším aktivitám, souvisejícím s napodobovanou armádou, nebo jednotkou. Je vybaven originální Výstrojí, aktivně udržuje fyzickou kondici a přizpůsobuje svůj životní styl svému vzoru. Často se stává, že samotný Airsoft je pouze doplněním cekového obrazu tohoto pseudovojáka.

Mezi těmito skupinami samozřejmě nejsou ostré hranice, skupiny se různě překrývají. Charakteristiky skupin nejsou platné obecně, ve všech skupinách se najdou jak kvalitní hráči, tak i odpad společnosti.

ZDROJ: www.75rangers.cz

Diverzanti

zpet

 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL