CO JE TO AIRSOFT ZBRAŇ

Airsoft zbraně jsou vzduchovky v ráži BB 6 mm střílející speciální airsoft plastové broky. Vnějším provedením airsoft zbraně se jedná o naprosto věrné repliky ostrých pistolí, útočných pušek a samopalů. Maximální dostřel těchto airsoft zbraní je v základu asi 50m a po upgrade až 70m. Některé typy airsoft zbraní jsou schopny plně automatické střelby dávkou. Špičkové airsoft napodobeniny ostrých zbraní jsou určeny pro nácvik bojové střelby týmů zvláštního určení, ale jdou použít i pro amatérskou akční a terčovou střelbu. Své uplatnění airsoft zbraně mohou nalézt i jako sběratelské exempláře či filmové rekvizity. V ČR jsou airsoft zbraně volně prodejné osobám starším 18 let.

Vnějším vzhledem se u airsoft zbraní jedná převážně o modely skutečných zbraní v měřítku 1:1. Ve světě se tyto airsoft zbraně vyrábí ve velmi rozsáhlém sortimentu od pistolí až po kulomety typu Vulcanu. Většina výrobců airsoft zbraní sídlí v Japonsku, či přilehlých asijských státech. Jedná se například o firmy MARUI, MARUZEN, TOP, TOY TEC, MARUSHIN, KSC, KOKUSAI, WESTERN ARMS a mnoho dalších. Airsoft zbraň je manuální, plynová, nebo elektrická zbraň určená ke střelbě plastových projektilů ráže 6mm kulového tvaru o váze 0,12 až 0,40 g. Dle našich zákonů jsou tyto airsoft zbraně jednoznačně zařazené mezi zbraně se všemi z toho vyplívajícími povinnostmi a právy spojenými s jejich držením, používáním, prodejem, či dovozem. V rámci zbraní jsou pak zařazeny do kategorie zbraní volně prodejných osobám starším 18 let. V žádném případě však airsoft zbraně nelze vydávat za hračky, nebo jiné podobné kategorie výrobků.

K výstřelu projektilu z airsoft zbraně je tedy použito tlaku vzniklého stlačením vzduchu v plynovém válci, nebo tlaku vyvolaném expanzí stlačeného plynu po otevření ventilku zásobníku. Airsoft zbraně využívající prvního mechanismu řadíme do dvou kategorií slangově označovaných "manuály" a "elektriky". Pro druhou variantu airsoft zbraní se vžil poněkud nešťastně, vzhledem ke zmatku s tímto odborným termínem, název "plynovky". Mezi manuálem a elektrikou je základní rozdíl v mechanismu napínání zbraně. U manuální airsoft zbraně se tak děje rukou. Tahem za závěr, nebo napínací páku dojde k posunutí pístu do zadní polohy a současnému stlačení pružiny. Po stisku spouště je píst uvolněn a dochází k výstřelu. U airsoft elektrik je pružina pístu stlačována pomocí elektromotorku s převodovkou. V tomto případě začíná cyklus výstřelu stiskem spouště, čímž se propojí elektrický obvod. Motorek natáhne píst do zadní polohy, ve které je hned uvolněn a při návratu zpět teprve stlačuje vzduch ve válci. Vzhledem k rychlosti natažení ale střelec prakticky nezaznamená zpoždění mezi stiskem spouště a výstřelem (v automatickém režimu je běžná kadence těchto airsoft zbraní cca. 800 ran/min.). Právě aplikace elektrického pohonu umožňuje střelbu dávkou a tyto airsoft zbraně představují současnou špičku na trhu. Dávkou je možné střílet i z některých airsoft plynových zbraní, ale vzhledem k jejich časté poruchovosti (zvláště u starších a neznačkových modelů) nejsou příliš rozšířeny. Některé typy airsoft zbraní je možné rozebírat shodně s originálem, či mají jiné funkce, které je ještě více přibližují k ostrým verzím (pohyb závěru při střelbě, zpětný ráz, ...). Generační skok ve střeleckých vlastnostech airsoft zbraní znamenalo zavedení hop-up mechanismu. Zjednodušeně jeho princip spočívá ve vtlačování gumového výčnělku do zářezu ve vrchní části hlavně. Projektil je o něj při výstřelu zbržděn a musí se pod ním podtočit. Hop-up takto supluje u airsoft zbraní vývrt v hlavni. Tato rotace je zachována i při dalším pohybu projektilu po výstřelu. Vyrovnává se tak po část dráhy letu gravitační zrychlení a napřimuje balistická křivka, čímž se zvyšuje dostřel….

M4 A1 Carbinezpet

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL