AIRSOFT PRAVIDLA

Níže uvedená pravidla vycházejí z původních pravidel, sestavených CASA (Czech AirSoft Association) která již, bohužel, neexistuje. Od vzniku těchto pravidel uplynula poměrně dlouhá doba a situace na bojišti se poněkud změnila. Proto jsme si dovolili pravidla poupravit tak, jak považujeme za rozumné a adekvátní stávající situaci. Původní verzi pravidel je možné nalézt např. na webu www.vojsko.net. Pravidla mají všeobecný charakter, většinou jsou upravována podle konkrétního scénáře a lokality v Operational Orders (dále OPORD), které jsou zpravidla součástí scénáře a jsou k dispozici před začátkem akce.

 1. Airsoft zbraně a jiné airsoft vybavení před policií ČR hráči schovávají, aby nedošlo k omylu a možné záměně za zbraně ostré.
 2. V airsoft hře platí stejný význam hodností, jako je tomu v armádě.
 3. Před začátkem hry je určeno místo, kde se budou scházet mrtvoly - tzv. "mrtvoliště", které se viditelně označí, aby nedošlo k omylu a nebyli ostřelováni nehrající.
 4. Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, plynová maska) je v airsoftu povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko, za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv střelec. Hráči bez vhodné ochrany očí nebudou vpuštěni do herního prostoru. Zásah do brýlí či masky je platný.
 5. Jako munice je povoleno používat pouze 6mm nebo 8mm BB plastové kuličky. Pro střelbu na protivníka je povoleno používat pouze Airsoftové zbraně. Typ zbraně nerozhoduje.
 6. Není-li v OPORD uvedeno jinak, je možno používat výbušniny k vyřazení živé síly protivníka a na efekt (rozumí se tím volně prodejná pyrotechnika, sádrové granáty atd.).
  JE POVOLENO:
  • užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu).
  • užívání světlic, ale ne na přímou střelbu.
  • pyrotechnika na bázi raket, ale jen na nepřímou střelbu.
  • doporučujeme používat výbušniny pouze v termoplastových nebo sádrových obalech.
  JE ZAKÁZÁNO:
  • používat zápalnou munici
  • munici s biologicky aktivní náplní
  • jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně
  • výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů
 7. ZÁSAH JE PLATNÝ
  • kuličkou z airsoft zbraně či střepinou výbušniny do jakékoliv části těla
  • do výstroje kryté konturou těla
  • omylem vystřelenou kuličkou - jak od protivníka, tak od spoluhráče (Friendly Fire)
  • dotyk rukou na zádech znamená tiché zabití nožem.
  • kdokoli, kdo odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha), je vyřazen ze hry, i pokud tato nástraha netvoří střepiny.
  • kdokoli jiný je Vyřazen výbuchem pyrotechniky či trhaviny jen tehdy dojdeli přímo k zasažení osoby střepinou, vzniklou výbuchem. Nerozhoduje vzdálenost od výbuchu.
  • je-li výbuch trhavina (granát, střela, mina) odpálen v uzavřené místnosti (bunkr, místnost domu menší než 3x3m, liščí nora). Za této situace jsou vyřazeni všichni bojovníci uvnitř tohoto prostoru. Nemusí být zasaženi střepinou.
  ZÁSAH NENÍ PLATNÝ
  • do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla. Typ výstroje nerozhoduje.
  • od mrtvoly, která prokazatelně vystřelila až po té, co byla sama zastřelena.
  • zásah odraženou airsoft kuličkou
  • zásah do zbraně, není-li v OPORD uvedeno jinak
 8. Bojové akce začínají a končí v předem stanovené době.
  Není-li v OPORD uvedeno jinak, bojové akce se nepřerušují na noc, při změnách počasí a jiných přírodních jevech. Akci může přerušit pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná.
 9. Počet členů airsoft jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován. Pokud jinak neurčí pořádající jednotka. Jednotky soupeřících týmu nemusí mít navzájem žádnou viditelnou identifikaci.
 10. Komunikace pomocí PMR mezi jednotkami není omezována, je to věc každé jednotky
 11. Není-li v OPORD uvedeno jinak, zasažený hráč IHNED po prvním zásahu vstane, zvedne ruku/zbraň, zahlásí „Mrtvola“ a odchází (pokud má reflexní vestu, použije ji, aby byl viditelně označen a nedošlo tak k jeho záměně s aktivním hráčem). Nesmí bránit svým tělem další hře, bránit protihráčům v palbě a spoluhráči ho nesmějí využívat ke krytí. Proto pokud okolo probíhá boj, setrvá na místě zásahu, tak aby nepřekážel a při nejbližší příležitosti opouští nejrychlejší cestou herní prostor a odchází na mrtvoliště, kde setrvádohodnutý čas uvedený v pravidlech.
  • Zasažený hráč zásadně NEMLUVÍ až do doby, než dojde na mrtvoliště (neinformuje ostatní hráče o tom kdo a odkud ho zasáhl apod.)
  • Je zakázáno využívat ve svůj prospěch mrtvé hráče jdoucí na mrtvoliště.
 12. Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v herním prostoru je přísně zakázána. Pokud hráč narazí na civilní osobu je potřeba střelbu okamžitě zastavit zvoláním "CIVIL"
  • Střelba na "mrtvého" bojovníka je zakázána.
  • Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet airsoft pravidel pro boj jako všichni ostatní.
 13. Osoba pověřená dokumentací akce (fotograf, kameraman) může vstoupit do herního prostoru pouze řádně označena (např. reflexní vestou) a s řádnými ochrannými pomůckami (především brýle).
 14. Není povoleno jakkoliv napadat, strkat, či se jinak agresivně zachovat k jiným hráčům!
 15. Airsoft je především o fair-play. Podváděním (např. nepřiznáním zásahu) kazíte hru sobě i ostatním.
 16. Tato airsoft pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky a jejich fair-play chování.
 17. Zbraň musí být mimo herní prostor zajištěná, případně použit ochranný návlek/ucpávka
 18. Jakékoliv změny airsoft pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost.
ZDROJ: www.75rangers.cz
  zpet  

  Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL