DOWNLOAD

VĚTŠINA SOUBORŮ JE VE FORMÁTU PDF. V PŘÍPADĚ, ŽE K DANÉMU TÉMATU BYLO VÍCE
SOUBORŮ, JSOU ZKOMPRIMOVÁNY DO SOUBORU ZIP, KTERÝ UMÍ ROZBALIT KLASICKY
I WINDOWS BEZ POTŘEBY INSTALOVAT PROGRAM TŘETÍ STRANY
POKUD POUŽÍJETE NA VLASTNÍCH STRÁNKÁCH, ČI JINAK BUDETE PUBLIKOVAT INFORMACE
ZÍSKANÉ Z TĚCHTO SOUBORŮ. PROSÍME, UVEĎTE ZDROJ ODKUD JSTE TYTO SOUBORY ZÍSAKLI
downloadBOJOVÝ MANUÁL - PŘÍRUČKA PROFESIONÁLNÍHO VOJÁKA
Bojový manuál napsal profesionální válečník Peter McAleese na základě třiceti let zkušeností jak pro dnešní aktivní vojáky, tak pro nadšené vyznavače vojenských dovedností a umění přežití. Vychází z vlastních zkušeností bývalého příslušníka SAS, čtenáře seznamuje se základním výcvikem (část Taktika), vlivem prostředí na vojenské operace (část Bojiště), útěkem a únikem (část Přežití v bojové akci) a radí, jak se zdokonalit ve střelbě z různých druhů zbraní (část Střelba)
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 170 MB

downloadHANDS COMBAT SIGNAL - RUČNÍ BOJOVÉ SIGNÁLY
kterými se dorozumívají jednotlivci v týmu mezi sebou, jsou-li v prostředí kde nemohou mezi sebou komunikovat hlasem, nebo vysílačkama. Signály jsou dělány jako presentace v powerpointu a také jako kartičky ve formě pexesa. Tyto je nutno vytisknout oboustranně.
SOUBOR: PPS (Microsoft PowerPoint) a JPG (obrázkový formát)
VELIKOST: 15,5 MB

downloadPŘÍRUČKA VOJÁKA AČR (II.vydání 2007)
Příručka je souhrnem informací získaných z různých zdrojů – vojenských předpisů, služebních pomůcek a z praktických zkušeností vojsk AČR. V publikaci jsou uvedeny aktuální poznatky, vycházející ze zkušeností vojsk v probíhajících operacích a z jejich výcviku. Nenahrazuje odborné předpisy. Má být příručkou, umožňující samostudium a v některých případech i řízení výcviku. Její obsah vychází z požadavků kladených na vojáka po ukončení základní přípravy organizované na výcvikové základně ve Vyškově.
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 14 MB

downloadPŘÍRUČKA VOJÁKA AČR (III.vydání 2009)
Aktualizované vydání příručky je souhrnem informací získaných z různých zdrojů – vojenských předpisů, služebních pomůcek a z praktických zkušeností vojsk AČR. V publikaci jsou uvedeny aktuální poznatky, vycházející ze zkušeností vojsk v probíhajících operacích a z jejich výcviku. Nenahrazuje odborné předpisy. Má být příručkou, umožňující samostudium a v některých případech i řízení výcviku. Její obsah vychází z požadavků kladených na vojáka po ukončení základní přípravy ve Vyškově. Zároveň je rozšířena o některé informace, které jsou součástí vševojskové části odborné a speciální přípravy. Příručka vychází ve svém třetím, upraveném vydání. Jsou v ní zapracované návrhy, které vyplynuly z posledních zkušeností vojáků AČR všech kategorií a zejména instruktorů. Příručka je souhrnem informací, umožňující samostudium a v některých případech i řízení výcviku v AČR.
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 6,5 MB

downloadVÝCVIKOVÝ MANUÁL 1.část (Airsoft, paintball, laser, RAM)
Výcvikový manuál - 1. část. Publikace která přináší všem začínajícím i pokročilým zájemcům o vojenské sporty, jakými jsou například airsoft, mnoho zajímavých informací. První část přináší na 110 bohatě ilustrovaných stranách základní informace od způsobu organizace jednotky a pořadové přípravy, přes praktické informace pro boj (střelecká příprava, pohyb na bojišti, komunikace v týmu, manévr v boji, maskování, výstroj, základy přežití, taktika útoku, obrany a střežení), až po fyzickou přípravu, základy první pomoci či orientaci v mapě a terénu.
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 18 MB

downloadDRUŽSTVO - ZÁKLADNÍ A BOJOVÉ FORMACE
Přehledně zpracované základní a bojové formace družstva (zástup, šachovnice, rojnice, klín, diamant, kruh, šíp, kopí...) v presentaci. Zde uvedené postupy velení jednotlivých činností, jsou určeny především pro nácvik. V samotné bojové situaci je potom množství rozkazů zmenšeno na nejmenší možnou mez. Toho je ale možno dosáhnout jen s naprostou secvičeností těchto postupů všemi lidmi v družstvu.
Presentaci po rozbalení ze souboru ZIP spusť souborem INDEX.HTML
SOUBOR: SWF (Flash Video) zakomponované do internetového prohlížeče
VELIKOST: 16 MB

downloadKÓDOVÁNÍ ZPRÁVY PRO RÁDIOVOU KOMUNIKACI
Soubor obsahuje kódovací tabulku, pomocí které převádíme při rádiové komunikaci zprávu na její nečitelnou podobu neboli šifrový text pomocí 10ti číselného klíče, kdy kompletní zpráva je odeslána jako posloupnost čísel. RAMROD šifrování polohy a jednotky.... Soubor obsahuje i návody jak při šifrování a dešifrování zpráv postupovat.
SOUBOR: XLS (Microsoft Excel)
VELIKOST: 0,4 MB

downloadPRAVIDLA FÓNICKÉHO RÁDIOVÉHO PROVOZU
Nejdříve si rozmysli komu a co chceš říci, než budeš vysílat. Soubory obsahují základní pravidla pro vedení rádiového hovoru a jejich ukázky.
SOUBOR: DOCX (Microsoft Word), XLSX (Microsoft Excel)
VELIKOST: 1 MB

downloadSOP PRO REPORTY A BOJOVÁ HLÁŠENÍ
Účelem tohoto SOP (Standardní operační postup) je stanovit a ujednotit bojová hlášení podávaná radiostanicemi při vzájemné komunikaci mezi jednotkami a místy velení. Soubor obsahuje: Contact report, Spot Report, Salute report, Salt Report, Envaoh Report, Spotreb Report, Sitrep Report, Regrouping Report, Methane+ Report, Medevac, Ocoka, Gotwa...
SOUBOR: DOCX (Microsoft Word), XLSX (Microsoft Excel)
VELIKOST: 1 MB

downloadMANUÁL PRO RÁDIOVOU STANICI RF10
Rádiová stanice RF-10 je určena pro spojení na stupni rota a četa mechanizovaných jednotek a u obdobných jednotek ostatních druhů vojsk. U spojovacího vojska se používá jako pomocný spojovací prostředek v některých soupravách radioreleových pojítek.
SOUBOR: DOC (Microsoft Word)
VELIKOST: 1 MB

downloadVOJENSKÉ MAPOVÉ ZNAČKY
Nejpoužívanější Vojenské mapové značky, popisy a zkratky. Mapové značky jsou seřazeny podle tématického dělení.
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 28 MB

downloadHRACÍ KARTY V MILITARY STYLU
V dlouhodobém bojovém nasazení, je důležité udržet morálku na vysoké úrovni, je důležitá pro přežití všech. Je tedy potřeba se i občas odreagovat, aby člověk ze sebe dostal částečně stres a uvolnil se, tím se udrží jeho bojová morálka na požadované úrovni. Vytvořili jsme hrací karty v military stylu, pro tisk ve formátu PDF
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 7,4 MB

downloadARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY - HODNOSTI
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 1 MB

downloadARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY - ROZLIŠOVACÍ ZNAKY
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 1 MB

downloadARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY - VÝSTROJNÍ KATALOG
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 1 MB

downloadARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY - RUČNÍ ZBRANĚ
SOUBOR: PDF (Acrobat Reader)
VELIKOST: 2,5 MB
zpet
 

Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL