BALISTICKÁ OCHRANA

TYPY BALISTICKÝCH PLÁTŮ

- BALISTICKÁ OCHRANA

- VLASTNOSTI A VÝROBA PLÁTŮ

- TYPY BALISTICKÝCH PLÁTŮ

- KRYCÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU

- ŽIVOTNOST BALISTICKÉ OCHRANY

- NORMA PRO KLASIFIKACI ODOLNOSTI

- TŘÍDY BALISTICKÉ ODOLNOSTI

- KONSTRUKCE A TYPY BALISTICKÝCH VEST

- VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI BALISTICKÝCH PLÁTŮ

- PROTI-STŘEPINOVÁ OCHRANA

- VIDEO TESTY BALISTIKY V PRAXI

KOMPOZITNÍ (KERAMICKÝ) BALISTICKÝ PLÁT

SAPI PANEL

Kompozitní balistický plát, je vyroben z vysoko pevnostního polyethylenu s ultra vysokou molekulární hmotností (UHMWPE Ultra High Molecular Weight Polyethylene). Má vlastnost, udržet několik výstřelů ráže 7,62x63mm Springfield a to samostatně, tedy bez balistické vesty, která se umístí pod panel ať už při balistickém testu v laboratoři nebo při praktickém užití. Je to tzv. typ stand alone (samostatný typ) a nosí se často v tzv. nosičích balistických plátů, což je vlastně anatomicky střižená, nebalistická vesta z pevné tkaniny, do které se tyto panely vkládají.

ESAPI PANEL

Konstrukce panelu je kompozitní, spodní vrstva je vyrobena z vysokopevnostního polyethylenu s ultravysokou molekulární hmotností (UHMWPE), jako je SAPI. Navíc vrchní část je z vysoce čistého keramického materiálu Al203. Pro zvýšení odolnosti při zásahu, je tato keramická vrstva segmentová. Je konstruován pro vícečetný zásah (min. 3 zásahy nábojem 7,62×39 vz.43, 5,56 NATO M855, 7,62×54R, atd.) Nad rámec normy byl navíc certifikační test proveden také nábojem 7,62×54R typ B32 (průbojně-zápalný).

ICW PANEL

Panel je prakticky totožný, pouze se liší v postupu výroby, je lehčí a nemá odolnost jako SAPI/ESAPI panel. Pod tento panel se musí vložit balistická vesta nejméně v odolnosti III.A. Potom je teprve zaručena udaná balistická odolnost.

Použití běžného plátu bez měkké balistické vložky je totiž hazardování se životem. Pláty pro samostatné použití (stand alone ) bez měkké balistické vložky, mají buďto proti-střepinový nástřik Paxcon, nebo jsou vloženy do proti-střepinové kapsy, která brání úlomkům tříštícího se plátu a fragmentům projektilu, aby zranily uživatele.

U běžného plátu se počítá s tím, že tuto funkci plní měkká balistická vložka. Pláty pro samostatné použití jsou určeny především pro použití v nosičích plátů, protože použití běžných plátů je u vest s měkkou balistickou vložkou úsporou v hmotnosti a i v ceně.

Toto jsou naprosto zásadní údaje, které by měl každý uživatel balistické ochrany znát a mít představu o tom jak ochrana balistickým panelem funguje.

VÝHODA KERAMICKÉHO PLÁTU

 • nízká hmotnost

NEVÝHODA KERAMICKÉHO PLÁTU

 • křehký a při nešetrném zacházení může prasknout
 • náchylný na venkovní vlivy (vysoká teplota, déšť, slaná voda a mnoho dalších vlivů), které jej degradují
 • životnost 5let (při šetrném zacházení max 10let)
 • BALISTICKÁ OCHRANA
 • nekryje po celé ploše plátu, ale až 76mm od okraje (ať už se jedná o kompozit, zmíněnou keramiku, či přímo "jednosložkové" HDPE, UHMWPE a podobné). Takže sice nosíte z podstaty velmi lehký plát, ale jeho účinná krycí plocha může být cca poloviční.

OCELOVÝ BALISTICKÝ PLÁT

ARMOX PANEL

Když je kus oceli jediná věc, která stojí mezi člověkem a kulkou, je vždy lepší, když je pevná a dostatečně odolná. Pláty jsou tzv. multi-hit to znamená, že vydrží velké množství opakovaných zásahů bez vlivu na snížení ochrany uživatele (oproti keramickým kompozitním plátům, které vydrží pouze jeden, maximálně cca 10 zásahů na celou plochu). Zásahy však nesmí být blízko sebe, pak je každým dalším zásahem potencionální ochrana uživatele snižována.

Abychom byli zcela přesní a spravedlivý, ani ocelové pláty u opravdu výkonných ráží také nekryjí totálně do krajů. Byť mají bezkonkurenčně nejvyšší houževnatost, stále mají po stranách řádově 2-5 mm, kdy hrozí utržení hrany. Neexistuje materiál, který by dokázal krýt až do posledního milimetru. V závislosti na tloušťce, zastaví nejen loveckou a sportovní munici s měkkým jádrem, ale i vojenskou munici s ocelovým jádrem v ráži 5,56x45 a 7,62x51, užívanou ve většině ručních zbraní.

Rozdíl mezi plátem ARMOX o tloušťce 6 mm a 6,5 mm je zásadní

 • Nelze suše tvrdit, že 6 mm plát by proti výše uvedeným rážím neobstál (záleží na rychlosti a typu střely, vzdálenosti a dalších balistických faktorech), nicméně můžeme s jistotou říci, že Armox 500 je proti těmto rážím výrobcem certifikován až od tloušťky 6,5 mm, kdy náboj ráže 223 a dokonce i 308 Win bez problému vydrží na 10 metrů. Onen půl milimetr má na torzní tuhost plátů výrazný vliv.
 • Tloušťka 6,5 mm, splňuje certifikaci NATO dle třídy FB5 a FB6, přičemž ustojí i vojenské střelivo se zvýšenou průbojností typu SS109 (tzv. greentip) a v případě.308WIN FMJ/PB/SC střely typu NATOball. Oproti tomu 6 mm Armox tímto způsobem výrobcem certifikován není.
 • Vzhledem k tomu, že zmíněné střelivo je v Evropě defakto nejrozšířenější municí, je na každém, zda mu ušetřených pár stokorun za 6,5 mm plát za to stojí.

HARDOX PANEL

 • Co se odolnosti Hardoxu 500 týče, je necertifikovaný a má o něco málo menší odolnost, a právě proto se za ekvivalent k 6,5 mm AR500 považuje až Hardox o tloušťce 8 mm.
 • Z recenzí a testů však vychází, že 8 mm Hardox 500 i tak prostě normální 223. nedá

VÝHODA OCELOVÉHO PLÁTU

 • Velkou výhodou ocelových plátů je nízká pořizovací cena, oproti plátům keramickým nebo kompozitním, je 2-5 krát nižší, než u ostatních druhů plátů.
 • Další výhodou je, že pláty nestárnou, a i když se může na povrchu objevit např. známka koroze, pláty jsou stále plně funkční s maximální ochranou.
 • Tyto pláty jako jediné nemají problém s pádem a hrubým zacházením. Nevadí jim nízké a vysoké teploty, déšť, slaná voda a mnoho dalších vlivů, které jsou pro keramické a kompozitní pláty přímo rizikové a snižují jejich životnost, tak že je nutné je častěji měnit (většinou se uvádí životnost 5-10 let).
 • Při dobrém skladování ocelových plátů je jejich trvanlivost prakticky neomezená.

NEVÝHODA OCELOVÉHO PLÁTU

 • hlavní nevýhodou je váha, která je téměř 2x vyšší, než u plátů keramických (například plátů SAPI).
 • ke všem ocelovým balistickým plátům je téměř nezbytné používat i proti-střepinovou ochranu!
 • u opravdu výkonných ráží také nekryjí totálně do krajů, i když mají bezkonkurenčně nejvyšší houževnatost, stále mají po stranách řádově 2-5 mm, kdy hrozí utržení hrany.
..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: různé články a odborné publikace, týkající se balistické ochrany

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL