BALISTICKÁ OCHRANA

NORMA PRO KLASIFIKACI ODOLNOSTI

- BALISTICKÁ OCHRANA

- VLASTNOSTI A VÝROBA PLÁTŮ

- TYPY BALISTICKÝCH PLÁTŮ

- KRYCÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU

- ŽIVOTNOST BALISTICKÉ OCHRANY

- NORMA PRO KLASIFIKACI ODOLNOSTI

- TŘÍDY BALISTICKÉ ODOLNOSTI

- KONSTRUKCE A TYPY BALISTICKÝCH VEST

- VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI BALISTICKÝCH PLÁTŮ

- PROTI-STŘEPINOVÁ OCHRANA

- VIDEO TESTY BALISTIKY V PRAXI

Proti účinkům všech druhů zbraní se lidé vždy chránili. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva již v 70. letech minulého století zabezpečoval speciální zkoušky balistické odolnosti mj. podle požadavků Policie České republiky. Na základě dlouholetých zkušeností Úřad vypracoval v roce 1996 českou státní technickou normu, která byla schválena a zavedena jako ČSN 39 5360. Tato ČSN, jak se později ukázalo, byla nadčasová a mnoho zahraničních normalizačních institucí z ní převzalo určité pasáže. Jednalo se především o typy střeliva pro testování balistické odolnosti proti střelám a tvar zkušebního nože pro testování

Nejčastěji prováděnými zkouškami pro výrobce, dovozce a uživatele jsou zkoušky balistické odolnosti vůči střelám a střepinám. U balistické odolnosti vůči střelám

BALISTICKÁ OCHRANA TEST
se vyhodnocuje účinek normované střely v ochranném prostředku a v podkladovém materiálu, kdy se zjišťuje rychlost střely, průstřel nebo neprůstřel, hloubka a objem vtisku v podkladovém materiálu.

U balistické zkoušky odolnosti vůči střepinám se zjišťuje mez balistické odolnosti vůči normované střepině označovaná jako parametr V 50. Zde se vyhodnocuje průměrná hodnota rychlosti střepin ze stanoveného počtu rychlostí střepin, které způsobily průrazy a neprůrazy zadní strany zkoušeného vzorku za předem určených podmínek.

Výroba je poměrně složitou záležitostí, a proto si výrobci nechávají testovat již základní materiály před jejich použitím k výrobě. Nejčastěji se používají balisticky odolné tkaniny zpevněné umělými pryskyřicemi, různé druhy polymerů, keramické segmenty či vrstvené sklo. Zpravidla se jedná o konstrukční celky, ve kterých jsou použity kombinace základních materiálů.

V současnosti hojně používaná americká kolem norma NIJ 0101.04 již není na území USA platná. Nahradila ji norma NIJ 0101.06. Všechny bezpečnostní složky dnes již musí nakupovat balistickou ochranu dle této nové normy a to bez výjimek. V používání mohou zůstat ty prvky výstroje, které byly pořízeny před zavedením nové normy a to do doby ukončení jejich životnosti.

Je zajímavé, že navzdory tomu, že norma NIJ 0101.04 v zemi svého původu pozbyla platnost a ozbrojeným složkám mohou dodávat pouze dodavatelé s certifikátem vydaným pouze akreditovanou zkušebnou na území USA, tak tato norma žije svým vlastním životem. Pro řadu zemí je tato norma snadno uchopitelná a osvědčená a tak je používána i nadále.

zobraz NORMU NIJ Standard–0101.04
zobraz NORMU NIJ Standard–0101.06
zobraz NORMU ČSN 39 5360

..pokud byste chtěli použít na vlastních stránkách či jinak publikovat informace uvedené na našich stránkách www.diverzanti.cz, prosíme o uveďení zdroje odkud jste tyto informace čerpali
Termit (Diverzanti)
zdroj: různé články a odborné publikace, týkající se balistické ochrany

zpet


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL